> תרבות והווי

"אגודת דור הפלמ"ח" ("עמותת דור הפלמ"ח") – כללי
תקציר

אגודת דור הפלמ"ח הוקמה בשנת 1984 במטרה לפעול בכל תחום להנחלת מורשת הפלמ"ח

אגודת דור הפלמ"ח הוקמה בשנת 1984 במטרה לפעול בכל תחום להנחלת מורשת הפלמ"ח. יעדה המרכזי היה לבנות את בית הפלמ"ח, אשר אמור לשמש כמוזיאון לתולדות הפלמ"ח ומורשתו וכן ארכיון שיכיל מקורות לתולדות הפלמ"ח, מקום לימוד ומחקר ומקום התכנסות ומפגש לחברי הפלמ"ח.

נשיא העמותה היה נחום שריג ומנכ"ל אגודת דור הפלמ"ח היה מיכה פרי, שניהל את פעילות העמותה שנים רבות. ישעיהו (שייקה) גביש החליף את נחום שריג ומכהן כיושב ראש אגודת דור הפלמ"ח. מאז פטירתו של מיכה פרי, עוסק שייקה גביש גם בניהול הקמת בית הפלמ"ח.

חברי האגודה הנם אנשי פלמ"ח, שהיו חברים בגוף הלוחם בשנות קיומו, מה-18 במאי 1941 ועד ה-10 במארס 1949, וכן בני משפחתם ומשפחות חלליו.

חברי האגודה בוחרים לעצמם את "מועצת האגודה", שבוחרת הנהלה וועד מנהל ומנכ"ל, לתפעולה היום-יומי.

אגודת דור הפלמ"ח הפכה לעמותה רשומה בשנת 2000.

נושאי משנה

הקמת "אגודת דור הפלמ"ח" ("עמותת דור הפלמ"ח")
פעולותיה של "אגודת דור הפלמ"ח" ("עמותת דור הפלמ"ח")
פרס יגאל אלון
פרס יצחק שדה
הקמת בית הפלמ"ח – העושים במלאכה

מאגרי מידע
ראשית הפלמ"ח
מאבק בבריטים
מלחמת העצמאות
פירוק הפלמ"ח
פלמ"ח והתיישבות
מחשבה צבאית
יחידות ומבנה ארגוני
חברות בפלמ"ח
תרבות והווי
תרומת הפלמ"ח ומורשתו