> תרומת הפלמ"ח ומורשתו

בתחום ביטחון המדינה
תקציר

יחידות הפלמ"ח שנטמעו בצה"ל לאחר פירוק מטה הפלמ"ח, הטביעו את חותמן בכל תחומי הארגון והפעילות של צה"ל: בחטיבות החי"ר; בחיל הים, שהוקם על בסיס הפלי"ם; בחיל-האוויר שרבים מטייסיו הראשונים היו בוגרי מחלקת הטיס של הפלמ"ח, בחיל הנח"ל (נוער חלוצי לוחם) שהוקם לפי דגם ההכשרות המגויסות של הפלמ"ח והוא בעל האופי החלוצי של ההתיישבות העובדת; בבתי הספר למפקדים ובשיטות האימונים; בהקניית תורת לחימה, ערכים צבאיים ומוסר לחימה: יוזמה, נטילת אחריות, דבקות במשימה, העזה, רעות וגיבוש רוח יחידה.

יחידות הפלמ"ח שנטמעו בצה"ל לאחר פירוק מטה הפלמ"ח, הטביעו את חותמן בכל תחומי הארגון והפעילות של צה"ל: בחטיבות חיל הרגלים; בחיל הים, שהוקם על בסיס הפלי"ם; בחיל-האוויר שרבים מטייסיו הראשונים היו בוגרי מחלקת הטיס של הפלמ"ח, בחיל הנח"ל (נוער חלוצי לוחם) שהוקם לפי דגם ההכשרות המגויסות של הפלמ"ח והוא בעל האופי החלוצי של ההתיישבות העובדת; בבתי הספר למפקדים ובשיטות האימונים; בהקניית תורת לחימה, ערכים צבאיים ומוסר לחימה: יוזמה, נטילת אחריות, דבקות במשימה, העזה, רעות וגיבוש רוח יחידה.

נושאי משנה

הפיקוד הבכיר של צה"ל
הקמת הנח"ל
הנחלת ערכים ותורת לחימה
כוחות הביטחון

מאגרי מידע
ראשית הפלמ"ח
מאבק בבריטים
מלחמת העצמאות
פירוק הפלמ"ח
פלמ"ח והתיישבות
מחשבה צבאית
יחידות ומבנה ארגוני
חברות בפלמ"ח
תרבות והווי
תרומת הפלמ"ח ומורשתו