> תרומת הפלמ"ח ומורשתו

תרבות ואמנות
תקציר

על אף מספרם המועט של חברי הפלמ"ח, גדולה הייתה השפעתם על עיצוב חיי התרבות והאמנות של המדינה מראשיתה, ובמשך עשרות שנים. המדובר בתחום הספרות, השירה, התיעוד ההיסטורי, התיאטרון ויצירת פולקלור ובידור. יוצרים מדור הפלמ"ח השפיעו, ועדיין משפיעים, על הנעשה בתחומים אלה. נושאים הקשורים בתקופת הפעילות של "ההגנה" והפלמ"ח, ובמלחמת העצמאות, לא יורדים מסדר היום; הם גם מהווים חלק מתוכניות הלימודים ומההווי של חבורות נוער ואוכלוסיות וותיקות, במיוחד בקיבוצים ובמושבים.

על אף מספרם המועט של חברי הפלמ"ח, גדולה הייתה השפעתם על עיצוב חיי התרבות והאמנות של המדינה מראשיתה, ובמשך עשרות שנים. המדובר בתחום הספרות, השירה, התיעוד ההיסטורי, התיאטרון ויצירת פולקלור ובידור. יוצרים מדור הפלמ"ח השפיעו, ועדיין משפיעים, על הנעשה בתחומים אלה. נושאים הקשורים בתקופת הפעילות של "ההגנה" והפלמ"ח, ובמלחמת העצמאות, לא יורדים מסדר היום; הם גם מהווים חלק מתוכניות הלימודים ומההווי של חבורות נוער ואוכלוסיות וותיקות, במיוחד בקיבוצים ובמושבים.

נושאי משנה

עולם הספרות והאומנות
הפולקלור והבידור הקל

מאגרי מידע
ראשית הפלמ"ח
מאבק בבריטים
מלחמת העצמאות
פירוק הפלמ"ח
פלמ"ח והתיישבות
מחשבה צבאית
יחידות ומבנה ארגוני
חברות בפלמ"ח
תרבות והווי
תרומת הפלמ"ח ומורשתו