> העפלה > ההעפלה מאירופה > הגדעונים
> מאבק בבריטים > העפלה > ההעפלה מאירופה > הגדעונים

חברי הגדעונים ומפקדם
תקציר

משה ירושלמי היה מפקדם הראשון של ה'גדעונים' באירופה. במחצית 1946 הוא שב ארצה ומונה כמפקד רשת 'גדעון' ואלחוטני ההעפלה בארץ.

בשנים 1948-1945 היו חלק ניכר מה'גדעונים' באוניות המעפילים חברי פלמ"ח שהושאלו מיחידותיהם לצורך מילוי המשימה. הם שובצו לתפקידם בהתאם לקביעת 'המוסד', שנעשתה בתיאום עם יעקב (יאן) ינובסקי (ינאי), ראש שירות הקשר הארצי ב'הגנה'. ב- 65 ההפלגות של אוניות מעפילים שהצליחו לפרוץ את הסגר הבריטי או שנלכדו בידי הבריטים באותן שנים, פעלו 56 'גדעונים'. באחדות מההפלגות תיפקדו באונייה שני 'גדעונים'. חלק מהם השתתף במהלך התקופה ביותר מהפלגה אחת.
משה ירושלמי היה מפקדם הראשון של ה'גדעונים' באירופה. במחצית 1946 הוא שב ארצה ומונה כמפקד רשת 'גדעון' ואלחוטני ההעפלה בארץ. את מקומו באירופה מילא פרץ ברם, ובהמשך מיכאל (מייק) הררי. ה'גדעונים' עברו קורסים קצרים בטכנאות ובתיקון מכשירים, וצויידו בחלקי חילוף למקרה הצורך. לימים קיבלו מכשיר נוסף כרזרבה.מידע נוסף

מושגים מקושרים
שירות הקשר
שיתוף הפעולה -הפלמ"ח וה'מוסד לעליה ב' בנושא ההעפלה

ספרים מקושרים:
"יורדי הים באוניות עושי מלאכה במים רבים"
איש המבצעים - סיפורו של מייק הררי
ביום, בליל, בערפל
גדעונים
גדעונים - מפעילי הקשר האלחוטי בשירות המדינה שבדרך
דרך יבשות ואיים
ה"הגנה" המלחמת העצמאות עד להיותה לצה'ל
הגדעונים, באוניית ההעפלה
הגשמה ציונית - תולדות משפחת זלצמן מבלגיה
חייקין (חן) נעה
ישראל - מגדר ולאומיות
לקט סיפורים מפי אנשי הפלי"ם
מורשת חיל הקשר והתיקשוב
עציון, גרשון - תולדות חיים
ערכת מורשת גדעונים
תעודת זהות - אפרים מאיר ריינס

סרטים מקושרים:
איש אדמה שאוהב את הים - עובד שדה
מאבק האניה "וינגייט" בבריטים
רשת "גדעון" בהעפלה
שרות הקשר בהגנה

עדויות מקושרות:
גדעוני בפלמ"ח
הגדעונים
השירות בפלמ"ח - אלישבע ירון [ירדני]
השליחות בעיראק
חברות בפלמ"ח - קשריות/גדעוניות
חברות בפלמ"ח: גדעוניות-קשריות
חברות בפלמ"ח: החיפניות
חברות בפלמ"ח-העפלה - ראיון קבוצתי
עובד שדה - עדות אישית
פלמחניקיות בקפריסין

1 חברים מקושרים
מאגרי מידע
ראשית הפלמ"ח
מאבק בבריטים
מלחמת העצמאות
פירוק הפלמ"ח
פלמ"ח והתיישבות
מחשבה צבאית
יחידות ומבנה ארגוני
חברות בפלמ"ח
תרבות והווי
תרומת הפלמ"ח ומורשתו