נמצאו 2959 תוצאות

6 במעלה "במעלה", עיתון הנוער העובד
6 במעלה "במעלה", עיתון הנוער העובד כרך ט"ז
6 במעלה "במעלה", עיתון הנוער העובד, כרך י"ז
6 במעלה "במעלה", עיתון הנוער העובד, כרך י"ח
26 מס בנתיב הפלמ"ח - לזכר דני מס (קובץ)
26 קובץ זוהר [לזכר זוהר אטקין] (קובץ)
12 ימי בפלמ"ח (איש-שלום, אלישע)
26 בורשטיין מאשר הגה הלב [לזכר מנחם בורשטיין] (קובץ)
1 לורך מלחמות ישראל - קווי דמיון ושוני במלחמות ישראל-ערב (לורך נתנאל)
1 "אומרים שאתה מכין מדינה" - איך היא נראית (שרף, זאב)
18 "אני מצלם היסטוריה" (כהן, אליהו)
18 "אני מצלם היסטוריה", 1910-1993 (כהן, אליהו)
22 "בבית" - עלון קיבוץ חצרים (קובץ)
9 קובץ "בגליל" - עלון החטיבה, חוברת ב (מטה החטיבה [ללא ציון שמה])
4 "בזכות אותם זמנים" - מאמר (גורי, יצחק)
6 "בין המעדר והחנית" - הסתדרות הנוער העובד במלחמת השחרור (שוורץ-איזלר, עמיר)
26 מלץ "ביקוד" - מכתבים' [לזכר רפאל מלץ] (רפי מלץ)
6 במעלה "במעלה", עיתון הנוער העובד, כרך י"ט
1 "בעצמם הם כותבים להם שיר" (קנטור, אפרת)
9 "גבעתי" כמו כולם; קורות גדוד 55 במלחמת העצמאות (בר-און, מרדכי)
9 קק"ל "דרך השיירות והמאבק על הדרך לירושלים"
3 "האנגלים יוצאים" - מאמר (לוסטיגמן, אברהם)
8 "הבריחה" (נוימן, יעל)
16 "ובדמם הבוקר יעלה" - זכרון והנצחה בישראל
24 "זמר אהבה לים" עם שרל'ה שרון
10 "טוסקה" - יוסף שחר (שוורצמן) (שחר, יורם)
8 "יורדי הים באוניות עושי מלאכה במים רבים" (חורב, שי)
10 "יפתח" - בטאון גדודי החטיבה (פלמ"ח יפתח - מחלקת התרבות)
2 "כל העם חזית" - השירות הרפואי-הצבאי בארץ ישראל, מראשיתו ועד למלחמת העצמאות, 1911-1947 (הורוויץ, ברוך)
12 "כתב וזכר" (קליין, אריה)
8 "לא תפחידונו" - סיפורה של אוניית מעפילים (רוזן, שי)
2 "מגוייסות פעמיים" - חברות ה"הגנה" והלח"י בכוחות הבריטים
10 בן-יעקב "מחלקת ההר", פרשת הל"ה (בן-יעקב, יוחנן)
1 "מחרשה ושלח" - מדריך למוזיאונים, תולדות היישוב וכוחות המגן
2 "מצדה" - ההגנה על ארץ ישראל במלחמת העולם השנייה (גלבר, יואב)
22 "ניצנים", קיבוץ שנבנה פעמיים (דרור, צביקה)
12 "סובבוני להט אש בוערת - מגדות הנימן אל הבלתי נודע (כץ, צבי)
6 "עליות כיבוש" (פרסול, שירי)
1 "פלסטין עצמאית" - בסבך היריבות הבינערבית, 1946-1948 (אל-פלג, צבי)
19 "פריצת כלא עכו" - מאמר (ציפורי, מרדכי)
4 "ראשונים תמיד אנחנו", יובל לפלמ"ח
4 "רגבים" - סיפורה של קבוצה וסודה של גבעה (דגן, צפורה)
24 "שירון" - מזכרת מערב הוקרה לחתן פרס ישראל - מנשה הראל (קובץ)
10 "שנה טובה" מלבנון - אסירים ישראליים בכלא הלבנוני (גביש, דב)
6 אבנ "שנות המחנות העולים" 1945-1956, כרך ג'
6 אבנ "שנות המחנות העולים", כרך ב' 1945-1935; כרך ג' 1956-1945; כרך א' 1935-1925
3 קובץ 1939 - שנת מפנה (קובץ הרצאות)
9 1948: תולדות המלחמה הערבית-ישראלית הראשונה (מוריס, בני)
9 215 ימים ששינו את פני מולדתנו (זינגר, מנדל)
22 222 הימים של כפר דרום (יצחקי, אריה)
9 קובץ 25 שנה למלחמת העצמאות [מאמרים] (קובץ)
1 50 על 50, מאתיים ארועים וציוני דרך; תש"ח-תשנ"ח (נאור, מרדכי)
22 50 שנה למדינת ישראל; מעלה החמישה במלחמת תש"ח
18 50 שנות יצירה, 1949-1999 (כפתורי, דוד)
6 60 שנה לקו המים הראשון לנגב (נבון, אבי)
2 75 שנות ה"הגנה" (קובץ מאמרים)
16 An Unlikely Heroine (Cailingold, Asher)
8 Britain's Naval and Political Reaction to the Illegal Immigration (Libreich, Fritz)
9 Brothers at War (Auerbach, S. Jerold)
11 Colonel David Marcus (Porath, Zipporah)
12 Daring to Live (הוכמן, פרץ)
14 מגד Dialogue In The Void Beckett and Giacometti (Megged Matti)
12 Eyes of the Beholder (Teperson, David - Migdal)
12 From Syria to Palestine (עבודי, יוסף)
11 הרמ From the Alps to the Red sea (הרמן מרק)
4 אלי Ha-chizbat The Content and Structure of an israeli Oral Tradition (Elliott Dring)
2 Ha'haganah (נאור, מרדכי)
5 Haviva Reick (Ofer Tehila & Zeev)
4 Israeli Humor; The Content & Structure of the Chizbat of the Palmach (Dring, Elliott)
9 Israel's Forgotten War (Beder Leonard)
20 קול JERUSALEM (קולק, טדי ופרלמן, משה)
20 צ'רל JERUSALEM THE HOLY SITY (צ'רלס, ווילסון. קולונל, סר)
9 La guerre d'ind'e pendance d'Israel 1948-1949 (The French Machal)
12 ויס Le Temoin imprevu (ויסבלט ג'ו, למברט ז'יל)
5 Life and Personality of Haviva Reick (Stanislav Micev)
1 Memories that won't go away (Gold, M. Michele)
9 Military Brief No. 9 (Myszka, John)
12 Missions with no Traces (Yona, Amnon)
11 Misty Misty (איתמר, אריה)
14 My Brothers Keeper (Etzioni, Amitai)
1 דונ My mission In Israel 1948 - 1951 (Mc Donald, James G)
9 Names and Pictures of South-African Machal
12 On Love and War (Avivi, I, Yavin)
13 Rabin - 20 years after - The Biography (Slater, Robert)
9 Remembering Palestine in 1948 (Ben-Zeev, Efrat)
אלון 13 Shild Of David (Allon Yigal)
9 South Africa's 800 (Katzer, Henry)
16 אבי Such Were Our Fighters (Avinoam Reuven)
16 Such Were Our Fighters (Reuven Avinoam)
5 T'emoignage (Machal France; Fajerman, Maurice)
14 מגד The Animal That never was (Megged Matti)
2 פרל The army of Israel (פרלמן משה (Pearlman Moshe))
9 פרל The Army of Israel (פרלמן משה)
12 The Girl with the Gun (Ziva, Arbel)
12 The Holocaust Years: I was there (Garbasz-Zimet, Shulamit)
19 The Irgun (קיסטר, יוסף)
10 קיט The Israeli War of Independence, "Hayiot HaNegev"' 1949-1948 (Kit)
8 The Odyssey of the Ship with Three Names (Barahhona, Renato)
12 The Volunteer (Teperson, (Migdal) David)
12 The Volunteer - The Success Story of Dyslexic (Teperson 'Migdal' David)
12 This one (Aylat alec)
9 Volunteers in the War of Independence (Fenton, Dr. Jason)
26 צ'רקסקי אב ובנו (לזכר משה ודוד צ'רקסקי) (קובץ)
21 אבי נחום צוקרמן (לזכרו) (צוקרמן משה)
21 אביהו יודפת - סיפור חיים (משפחה וחברים)
3 דאף אביר הגליל (דאף, דוגלס ו. )
10, 21 אביר; לוחם וחבר (אברון, דבורה)
23 אבני גזית - ספור חייהם של שעיה וזהבה גזית (גזית, אודי ודניאלה)
12 דיי אבני דרך (דיין משה)
13 אבני דרך - סיורים בעקבות יצחק רבין (קובץ)
20 אבני דרך בידיעת הארץ (יזרעאל רמי)
21 זכא אברהם זכאי בן הארץ והים (הביאה לדפוס: זכאי מרים)
21 אברהם שוטלנד, 1923-2007 (בני משפחה וחברים)
19 אברהם שטרן - מאה שנה להולדתו (מקראה) (יחידת המוזיאונים - צוות דידקטי)
20 אגדות מאת אחינו הקוראים (קובץ)
26 הלל אגרות (לזכר הלל לביא) (לביא, הלל)
16 אגרות הלל לביא (הלל לביא)
19 אגרת לתחיה (טובה); מוקדש למשפחות עולי הגרדום האחרונים (אלון (סבוראי משה))
14 ע/אדי אדם במלחמה - מבחר פרקי ספרות
14 אדם בן כלב (קניוק, יורם)
17 אדם הולך הביתה (עשת-אלקלעי, יורם)
16 בן-מ אדם ולוחם יצחק בן מנחם ("גוליבר")
12 אדם לכל עת (פונדק, יצחק)
1 אדמה אהובה (גרוס, היאלי)
22 אדמה ללא צֵל (סנד, יונת ואלכסנדר)
7 נען אדמה נענית, נען - פרקי חיים 1980-1930
4 וי אהבה בליל הפשפשים - ספר הצ'יזבטים (ויסלר, ישראל, פוצ'ו)
21 אהובה ודודי גוטמן (קובץ)
5 בן-י אהרן בן-יוסף
18 ליבנה אוגדן רישומים (ליבנה, עמי [ליברמן])
18 ליבנה אוגדן שירטוטים וציורים (ליבנה, עמי [ליברמן])
16 אבי אודים - מעיזבון הנופלים במערכות (עורך - ראובן אבינועם )
24 אוטוביוגרפיה בשיר וזמר (בן-יהודה, נתיבה)
1 עופ אויב ויריב התנועה הציונית והיישוב בין ערבים לבריטים 1929-1948 (עופר פינחס)
4 אולי הוא עוד יבוא...ליל הגשרים באכזיב (גביש, דב)
11 בן-ע[דיין] אומץ - סיפורו של משה דיין (בן-עזר אהוד)
1 אוסף אלכסנדר - אבני דרך בתולדות הדואר של ארץ-ישראל
15 אוסף שירים (בזק, יעקב)
18 ליבנה אוסף שרטוטים (ליבנה, עמי [ליברמן])
26 אופנבך חנה (משפחה וחברים)
1 שיפ אופציה ירדנית - ישראל, ירדן והפלסטינים. היישוב היהודי ומדינת ישראל אל מול המשטר ההאשמי והתנועה הלאומית הפלסטינית. (שיפטן דן)
1 אור וים הקיפוה; תרבות תל-אביבית בתקופת המנדט (הלמן, ענת)
26 רוזנברג אור כוכב ראשון (לזכר גדעון רוזנברג) (קובץ)
11 סיי[וינגייט] אורד וינגייט (סייקס כריסטופר)
27 אורד וינגייט - הידיד הלוחם (זר [זילברשטיין], פנינה)
27 אורד וינגייט הידיד הלוחם (זר (זילברשטיין) פנינה)
21 גפן אורי - איש האדמה, אוהב האדם (קובץ)
21 אורי אגוזי, 1926-1991 (חברים ובני משפחה)
26 אורי ארליך - לזכרו (קובץ)
21 בוחובסקי אורי ברנר: חבר, מפקד, חוקר כוח המגן (בוחובסקי עמנואל)
11 אורי ואני (בן-ארי, מילכה)
16 אורי וגיל - ציון זכרון (אוריאל, גילה)
21 אורי נזר (המשפחה)
15 אותו הים (עוז, עמוס)
2 מוס אזור מרכז השרון (מוסמן שלמה)
9 אזרחים במלחמה
1 אזרחים חללים (אבן, נעם)
24 אח, פגישה שכזאת - משירי להקת הצ'יזבטרון
12 פלד אחד מהשורה (פלד שרגא (שטאל))
26 טש אחד מל"ה [לזכרו של דויד טור שלום] (קובץ)
26 ריניס אחי - 272 ימים/מכתבים [לזכר דב ריניס] (קובץ)
16 מד אחי יענקל'ה
1 אחים זרים (יבלונקה, חנה)
14 טיש אחרונים על הרכס (טישלר יצחק)
16 זמיר אחרי מות (קובץ)
10 בן-א אחרי! (בן-ארי אורי)
16 בר-י[גלינקא] אחרי! שמואל גלינקא: חייו ומותו
1 אחריו - על מנהיגות ומנהיגים
2 אחרית כראשית (סנה משה)
4 קובץ אחת הפלוגות של פלוגה ה' - פלמ"ח (ותיקי הפלוגה)
20 נרק אחת ירושלים (נרקיס עוזי)
15 אחת לאחת (זלץ, אסתר)
21 אטל מוסק (משפחה וחברים)
1 גילברט אטלס הסכסוך הערבי-ישראלי (גילברט מרטין)
1 אטלס כרטא לתולדות ארץ ישראל - מביתר ועד תל-חי [היסטוריה צבאית]
1 אטלס כרטא לתולדות ארץ ישראל - מראשית ההתיישבות ועד קום המדינה
1אטל אטלס כרטא לתולדות ארץ-ישראל (א- אהרוני יוחנן, ב'- אבי יונה מיכאל, ג' - גיחון מרדכי, ד' - ואלך יהודה)
2 אטלס כרטא לתולדות ה"הגנה"
1 ואל אטלס כרטא לתולדות ה'הגנה'
1 אטלס כרטא לתולדות מדינת ישראל - עשור שלישי
1 אטלס כרטא לתולדות מדינת ישראל - עשור שני
1 אטלס אטלס כרטא לתולדות מדינת ישראל - עשור שני.
1 אטלס אטלס כרטא לתולדות מדינת ישראל - שנים ראשונות
1 אטלס אטלס לתולדות ארץ ישראל (אהרוני יוחנן, אבי יונה מיכאל, גיחון מרדכי.)
1 ביי אטלס לתולדות העולם The Times
1 אטלס אטלס תשכ"ח (וילנאי זאב)
1 ברו אטלס, פיסי מדיני וכלכלי (ברור משה)
8 בוג אי הגירוש, מחנות המעפילים בקפריסין 1946-1948 (בוגנר נחום)
1 אי יהודי בים ערבי (בן-דור, ישראל)
5 איגרות מגוב האריות; של צנחני-ההצלה - ליובה גוקובסקי, אריה פיכמן, דוב הררי
4 ירו איך בסוריה צעד הפלמ"ח (כהן ירוחם)
10 איך לא נהרגתי בין הל"ה (לוטם-טטרסקי, ד"ר משה)
13 הרש איך נדלקו מדורות (הרשלג פועה)
4 איך פוצצו את הרדאר (תור טלי)
9 אילן ושלח - דרך הקרבות של חטיבת גולני
19 אין לי כוח להיות עייפה (כהן, גאולה)
1 אינפורמציה בתקופות משבר [רב-שיח] (רב-שיח)
11 איש המבצעים - סיפורו של מייק הררי (קליין, אהרון)
12 איש השורה בראי התקופה (דותן, יהונתן)
14 איש ושמו אריה (טפר, יונה)
12 איש ליד מכונה (ורטהיימר, סטף)
12 איש צללים - גד לוי - מינצי (לוי, גד)
21 איתן לב (קובץ זכרון)
21 איתן ליב
5 גוק אל אשר נקראתי (גוקובסקי ליובה (אחישר))
9 אל מול פני המלחמה החזקה (בר-און, מרדכי)
12 אל מעבר לאופק (תנא, זאב)
1 אל עלמיין (באנג'יי, סטיוון)
27 אל תקראו לי חירות (מרון, נגה)
6 אלבום בית הערבה, 1939-1948
6 אלבום הכשרת הצופים ו'
1 אלבום העשור לצה"ל (העורך: ריבלין, גרשון)
1 אלבום הציונות והמחתרת הציונית-חלוצית בעיראק (נחתומי, עמנואל)
18 אלבום ציורים בין חורף לסתיו (ליבנה, עמי)
16 קובץ אלה אזכרה
16 קובץ אלה הבנים לזכר הבנים מיישובי המועצה האזורית באר-טוביה שנפלו במערכות ישראל
12 אלה הם חיי (זעירא, דוב)
1 הראל אלה מסעות בארץ - מדריך טיולים בישראל. כרך א, ב (הראל מנשה)
16 גוטקוביץ אלה תולדות - לזכרו של פסח גוטקוביץ
13 אלון בארץ (לוי, תמר)
8 כהן אלון בסער (כהן אדיר)
8 אלון בסער - עלילות רכש ופרקי העפלה (כהן, אדיר)
11 ארא אלון, בוא תשמע סיפור (אראל יהודה)
11 אלוף הניצחון - אסף שמחוני (כרמל, עמוס)
9 ברנ אלטלנה (ברנר אורי)
9 הרצל אלטנוילנד (הרצל תיאודור)
1 אטלס אלטס כרטא לתולדות עם ישראל (ביינארט חיים)
16 גול אליהו גולומב
2 אליהו גולומב - מדבריו
26 אליהו כהן (חן, רינה)
26 כהן אליהו כהן [לזכרו] (קובץ)
26 כהן אליהו כהן-חינסקי [לזכרו] (קובץ)
21 אליהו רז 1927-2001 (הראל-רז, שלומית)
16 [מאיר.א] אליעזר מאיר, לזכרו (חברי משק יפתח)
21 אלישע עוגן - אדם - איש משפחה, חבר, איש אדמה (משפחת עוגן)
26 ורמל אלכס [לזכר אלכסנדר ורמל] (קובץ)
18 אלם, געגועים ושיח; כסא, שולחן וספר (הגלריה האוניברסיטאית לאמנות באוניבסרסיטת תל-אביב)
2 עיר אלמוניות בחאקי (עירוני-אברהמי חיה)
12 אם אין אני לי - מי לי (אנילי, רחל ודוד)
17 אם יש גן עדן (לשם, רון)
9 אמברגו, עוצמה והכרעה במלחמת תש"ח (אילן, עמיצור)
26 חביב אמנון חביב [לזכרו] (קובץ)
17 אמנות המערכה; התהוותה של מצויינות צבאית (נוה, שמעון)
2 אמצעי לחימה - תוצרת ישראל (סיני, צבי)
2 סיני אמצעי לחימה - תוצרת ישראל
1 אמריקה, בריטניה וארץ ישראל (אילן, עמיצור)
7 כפכ אמת או אמונה טבנקין מחנך חלוצים (כפכפי איל)
26 אנגלנדר עקיבא (משפחה וחברים)
16 אנדרטאות תש"ח
8 קובץ אנו אנו הפל"ים
8 אנו אנו הפלי"ם - כנס יוצאי הפלי"ם, 1942-1948 (קובץ)
24 קובץ אנו אנו הפלי"ם [כנס יוצאי הפלי"ם, 1942-1948] (קובץ)
20 שיל אנו לך חומת מגן (שילוח אמנון)
20 שיל אנו לך חומת מגן: גדוד מוריה במערכה על ירושלים (שילוח אמנון)
18 ליבנה אנחנו כאן (ליבנה, עמי [ליברמן])
1 אנחנו פה (קובץ תעודות וצילומים)
15 גורי אני מלחמת אזרחים (גורי, חיים)
10 וי אני פחדן אני (ויסלר ישראל, פוצ'ו)
8 אניות או מדינה - קורות אניות המעפילים הגדולות "פאן-יורק" ו"פאן-קרשנט" (הדרי, זאב (ויניה); צחור, זאב)
16 קוש[שטורמן] אנשי בזלת השטורמנים (קושניר שמעון)
8 אנשי הברזל על ספינות העץ (עדן, שמעון)
5 סיט אנשי הסוד והסתר (סיטון רפי, שושן יצחק)
8 אלד אנשי הצללים - T.T.G (אלדר מיכאל (מייק))
4 בק-א אנשי פאנפילוב (בק אלכסנדר)
9 זיו אנשי תש"ח (זיו-אב יצחק)
12 ליב אסופת שורות חופשיות (ליבנה עמי)
26 כץ אסף - לזכר אסף כץ (קובץ)
16 אסף אסף כץ (קובץ)
21 אסף ליפשיץ, 1926-2008 (משפחה וחברים)
21 שמחוני אסף שמחוני (קובץ)
16 אסף שמחוני - שנה לנופלו
15 אף מילה רעה (כמעט) - מקמאות (חפר, חיים)
14 מוס אפורים כשק (מוסינזון יגאל)
8 לזר אף-על-פי, ספר עלייה ב' (לזר ליטאי חיים)
16 קובץ אפרים (קובץ)
21 אפרים [שחר]
1 אצולת הארץ; משפחת אל-חוסייני - ביוגרפיה פוליטית (פפה, אילן)
8 הופ אקסודוס (הופמן לאה)
3 אקסודוס (יוריס, ליאון)
8 חלמ אקסודוס הסיפור האמיתי (חלמיש אביבה)
8 דגנ אקסודוס משדרת (דגני, ניסן)
8 אקסודוס משדרת (דגני, ניסן)
9 ארבעה סיפורי קרבות בדרום (קובץ)
19 [חביב.א] ארבעה צעדים למוות, אבשלום חביב ומכתביו מצינוק הגרדום
14 ארזים (שמוש, אמנון)
16 קובץ ארזים שנגדעו (גרעין ארז - החולשים), הכשרת הנוער העובד מאוחד
22 אריאל - כתב עת
19 ורד אריאלה לאה פריזנט לוחמת חירות ישראל (ורד אברהם)
21 אריה שלנו (משפחה וחברים)
21 ארינקה ארינקה - אריה פורמן (קובץ)
21 ארינקה - סיפורו של אריה כהן (קובץ)
27 אריק מפוזריק ועוד כמה כאלה (ויסלר ישראל, פוצ'ו)
15 הלל ארץ הצהריים (עומר הלל (ע. הלל))
1 ארץ ישראל במלחמת העולם השנייה (באואר, יהודה (פרופסור))
3 פיי ארץ ישראל בתקופת המנדט ומדינת ישראל, בעיות במשפט הבינלאומי (פיירברג נתן)
2 ארץ ישראל הנסתרת (קיטרון, רפי)
18 ארץ מול שמים - הציור של לודוויג בלום (מנור, דליה - אוצרת התערוכה)
1 בר זוהר ארץ מולדת (בר-זוהר, מיכאל)
11 אטי ארצי את בוכה או צוחקת, סיפורו של זוניק (אטינגר עמוס)
1 ארצי; עשרים וחמש שנות המדינה (אבן, אבא)
27 אש בהרים (סלוא, יהודה)
2 אשה עברייה אל הדגל (הכהן-גרנית, ענת)
11 אשכול (לופבן, חזי)
17 גלוסקא אשכול, תן פקודה ! (גלוסקא, עמי)
8 אשמים (גולן, שמאי)
26 עמיקם אשר לא עזב (לזכר בועז עמיקם) (קובץ)
5 קובץ אשר צנחו אל עמם, נר ל-17 שחייהם קופדו בעצרת הזיכרון במעגן (כ"ח תמוז תשי"ד) (חברים)
16 קובץ אשר שכלנו - לזכר בני נהלל
5 את לבדך תביני [מכתבי חנה סנש]
21 את צריכה לדעת (מללי, תמר)
12 אתגר ותיגר (עפרון, צבי)
14 שמו אתי מלבנון (שמוש אמנון)
17 כשר אתיקה צבאית (כשר אסא)
22 אתר קרבות כפר-דרום (מאור, אריה)
22 משמר העמק אתר קרבות משמר העמק (רגב יעקב)
1 ואל אתרי קרבות בארץ ישראל (ואלך יהודה, גיחון מרדכי)
26 באור התכלת העזה (קובץ)
9 קובץ באור התכלת העזה - ניצולי שואה בארץ, עשור ראשון (מערכת)
22 בארות יצחק בהתיישבות ובמלחמה (ברוכי, נחום)
9 ברו בארות יצחק במלחמת העצמאות; סיפור הקרב (ברוכי נחום)
5 הר-א באש נצורה, משה עדקי (הראבן שולמית)
8 בגלים סוערים (דרורי, בצלאל)
16 בדולח ישראל
18 בדיחמין לשבת (מנוסי, דידי)
9 אור בדרך אל העיר – מבצע 'דני' (אורן אלחנן)
10 גבע בדרך המדבר והאש (גבעתי משה)
8 סטו בדרך המחתרת לארץ ישראל (סטון י. פ. (עברית: גלאי בנימין))
12 בדרך המלך (שושני, אליעזר)
12 עמיר בדרך לא סלולה (עמיר ישראל [זבלודובסקי])
11 עמי בדרך לא סלולה (עמיר (זבלודובסקי) ישראל)
12 כרמ בדרך לוחמים (כרמי ישראל (אל"מ))
12 כרמי בדרך לוחמים (כרמי, ישראל)
12 חבל בדרך למדינת ישראל (חבלין שלום)
16 קובץ בדרך למשלט (חללי קיבוץ נחשונים)
12 אבי בדרך לצה"ל זיכרונות אלוף אבידר (אבידר יוסף, אלוף (מיל))
10,12, 17 אבי בדרך שהלכנו (אביגדורי-אבינדב הדסה)
16 קובץ בדרכי גבורה (קובץ)
1 בדרכי שלי (סלומון, יעקב)
12 בדרכי שלי... (פינקרפלד, אורי)
20 קובץ בהגנה ובחן - הלוחמות בירושלים הנצורה במלחמת העצמאות
2 קובץ בהגנה על הארץ (חברים מספרים - קובץ)
9 בן-ג בהילחם ישראל (בן גוריון דוד)
2 בן-ג בהילחם עם (בן גוריון דוד, הביא לדפוס: ארזי יהודה)
12 סינ בהיסח-הדעת, נגעתי בהיסטוריה, תיבת תהודה, סדרת זיכרונות (סיני משה)
15 בהרף הזורם (כצנלסון (בן-צבי), צביה)
27 בוז לספר הלבן (ל.שאול)
26 בורנשטיין דוד (משפחה וחברים)
12 שטר בזהות אחרת (שטרנברג יצחק)
5 בן-ח בזכות אותם ימים (בן-חורין (בריגר) יהודה)
12 בזכות אותם ימים (בן-חורין (בריגר), יהודה)
26 בזכותם (קובץ)
16 קובץ בזכותם
16 בזכותם - לזכר חמשת חברי קבוצת גניגר שנפלו במלחמת תש"ח
24 בזמר יפצח - איש הפ.. (קןבץ)
11 בזעתם ודמם (עציון, יהודה)
12 דרו בחאן ובעת מבחן (דרומי דב)
9 בחזית העורף (נאור, משה)
22 בחזית העורף - תל-אביב והתגייסות היישוב במלחמת העצמאות (נאור, משה)
1 בחזרה לרכבת העמק (נאור, מרדכי)
12 בחזרה מן הגרדום (שטרסמן, גבריאל)
12 מכב בחיוך ודמע (מכבי-סטרנין רחל)
12 בחיי - קורות חייו של צבר מצוי (ויסלר, ישראל)
16 עמי בחייהם, בליל דמויות ממלחמת השחרור (עמיר (פינקרפלד) אנדה)
27 בחירתה של חירות (מרון, נגה)
16 סופר בחרט פלמ"ח (סופר מנחם)
21 בחרט פלמ"ח - מהדורה חדשה (סופר, מנחם)
13 אלון בחתירה לשלום (אלון יגאל)
4 בטאון - מחנות הסתדרות הצופים העבריים (קובץ)
12 בטבעת החנק (בן-ארי, אורי)
1 קובץ בטחון ישראל בעשור הבא (קובץ הרצאות)
1בר-י בטחון ישראל, אתמול, היום, מחר (בר ישראל)
1 בטחון ללא שלום; סיפורן של 20 שנים לוהטות (דיין, דוד)
19 ביבליוגרפיה שימושית, כרך א' (עמרמי, יעקב (יואל))
19 ביבליוגרפיה שימושית, כרך ב' 1970-1990 (עמרמי, יעקב (יואל))
13 פז-א ביוגרפיות וסיפורי קרב של מפקדי מלחמת ששת הימים (פז אורי)
15 ביום גנוב מליל (כצנלסון, צביה)
12 ציד ביום, בליל, בערפל (צידון-צ'אטו יואש)
1 ביטחון 50 (שי, נחמן; כפיר, אילן; דור, דני; מילנר, משה; שיף, יהודה)
8 בים, ביבשה וגם באוויר - מבט חדש על ההעפלה (נאור, מרדכי)
27 בימי עלייה (וילקנסקי, מאיר)
1 בין גבולות (לווין, אמה)
12 בין דגניה לכנרת - ספור חיי (חדש, אבינועם. כתב: חנן סבר)
2 גלב בין הבריטים ערבים וגרמנים, (הסדרה: תולדות ההתנדבות כרך ד') (גלבר יואב)
בין המ"מ למ"כ - מאמר (חלק ב') (שטולץ אהרון )
14 בן-ן בין הספירות (בן-יהודה, נתיבה)
6 בין השיבולים והחרב (קרן, שלומית)
13 בין מלחמה לשלום - מוסר חברתי בדרכו הצבאית והמדינית של יצחק רבין (דניאל צבי הירש)
15 בין משורר למדינאי (קובץ)
21 בין עם למולדתו - קובץ לזכרו של אברהם כ"ץ ז"ל
13 בין רבין לעראפת - יומן מדיני (נריה, ז'ק)
15 הקט בין שבולים לחרב (הקטין יצחק)
1 בין שדות וים
12 בין שיבולים וחרב - חסידה ואלדד אבידר (חסידה ואלדד אבידר)
8 בין שמיים וים ; קורותיה של ספינת מעפילים (קנובלר, יהודה)
12 בין שני עולמות (פיבלוביץ, פנחס-מנחם וצפורה)
26 חרמוני בינימין [לזכרו של בינימין ויטנברג-חרמוני] (קובץ)
26 ביקהרד אברהם (משפחה וחברים)
16 מלץ ביקוד - מכתבים מאת רפי מלץ (מלץ רפי)
6 ביריה שלנו (ברוכי, נחום)
13 אלו בית אבי (אלון יגאל)
13 רבי בית אבי (רבין יצחק)
11 בית אבי (בן-גוריון, דוד)
22 בית אשל מתנערת מאבק הזמן (שקולניק, יעקב)
22 בית אשל, 1943-1949 (גיא, תמר)
6 בית בהרים - יפתח (סבר, חנן)
7 סבר בית בהרים מסיפורי קיבוץ יפתח. (חנן סבר)
6 בית הערבה - ספורו של קיבוץ בית הערבה 1939-1948 (קורן, דוד)
22 לבק בית יוסף, ספור שלא סופר (לבקוביץ דוד)
13 בית יצחק שדה ביפו - חוברת רקע
27 בית לספר הלבן (ל. שאול)
16 [איתיאל.ע] בית עמיחי (איתיאל עמיחי)
26 הרכבי בית שטמפר [לזכר הרכבי מאיר] (קובץ)
1 בכוח התחבולה (שמשי, אלישיב)
12 בכור מכורה (קושניר, שמעון)
9 בר-י בכל מאודם (בר-יוסף יהושע)
9 בכל מחיר - לירושלים (שמיר, שלמה (אלוף במילואים))
21 בכלים שלובים ; סיפור חייהם של דבורה ואליעזר שושני (משפחה וחברים)
5 ארנ בכף (ארני א.)
1 מרק בכף הקלע של הנאמנויות - בני היישוב בצבא הטורקי –1908 - 1918 (מרקוביצקי יעקב)
14 כהנ בכפיפה אחת - י"ז סיפורים (כהנא-כרמון עמליה)
26 ציברסקי בלהה ציברסקי (לזכרה) (קובץ)
16 בלהה ציברסקי ז"ל
5 שדמ בלי למצוא ובלי להיכנע (שדמי אלי)
26 שדמי בלי למצוא ובלי להכנע [לזכרה של חביבה רייק] (שדמי, אלי)
8 גופ בלילות חשוכי כוכבים (גופר חיים)
12 בלילות מקדם (יגאל, גד ואביבה)
9 קובץ בלימת הפלישה (קובץ הרצאות)
19 בלכתך בשדות אימה (גלבוע, יעקב)
19 לב-ע במאבק ובמרד - הגנה, אצ"ל, לח"י (לב-עמי (לוי) שלמה)
1 במאבק למדינה - המדיניות הציונית בשנים 1936-1948 (הלר, יוסף)
9 ע/רוב במבחן קרבות - שנתון "דבר" תש"ח-תש"ט (עורך: רובשוב זלמן)
14 שמיר במו ידיו (פרקי אליק) (שמיר משה)
26 שמיר במו ידיו [פרקי אליק] לזכר אליהו שמיר (שמיר משה)
6 נשר במוקדי העשייה (נשרי יצחק)
2 גלי במוקדי עשייה והכרעה (גלילי ישראל)
16 במותם ציוו (מעוז, עזריהו)
10 ע/שכט במסלול אחר לשדה בוקר, חוברת עזר למדריך היורד לשדה בוקר בנתיבי הפלמ"ח.
10 במסלול אחר...לשדה בוקר...
14 אדמ במסע (אדמתי מוניה)
15 במסע החיים הארוך (חוטר אליהו)
בר 1 במעגל בעיות הביטחון (בר ישראל)
12 ורס במעלה הדרך (ורסנו סמי)
6 במעלה נעורים - הנוער העובד - 1924-1931 (אדמתי, מוניה)
19 במעצר בבית-לחם (עמידרור (הלר), צילה)
9 ע/תלמ במצור ובקרב (פרקים ממלחמת ישראל על עצמאותו תש"ח-תש"ט) (ליקט וסידר תלמי אפרים)
9 במצפון נקי - הקרב על לטרון (ארגמן, יוסף)
11 בר-ז בן גוריון 3 כרכים (בר-זוהר מיכאל)
16 בן הארץ (ברגמן, מנחם)
26 ברגמן בן הארץ [לזכר מנחם ברגמן] (מנחם ברגמן)
21 בן-עמי בן עמי חיטוב
11 בר-ז בן-גוריון (כרך א') (בר-זוהר מיכאל)
11 בר-ז בן-גוריון (כרך ג') (בר-זוהר מיכאל)
11 בן-גוריון : שמונה שנים לפטירתו
7 בן-ג בן-גוריון והקיבוץ (קובץ הרצאות)
16 בני ברלה - החייל המנותק משמו (מניס, צבי)
1 בני דורי (דינור, בן-ציון)
26 עמיאל בני נשר [לזכר יזהר עמיאל] (קובץ)
16 קובץ בני קריית חיים במלחמת השחרור
16 אופק בני קרית חיים במלחמת השחרור
11 שבא בני רץ (שבא, שלמה)
11 שבא בני של הפלמ"ח (שבא שלמה)
12 בני שמשון (אסף, שמחה)
16 קובץ בנים - בני עין חרוד שנפלו
26 בנימין חרמוני-ויטנברג והספינה "לילי" (חרמוני-ויטנברג, יוסף)
1 זיו בני-קשת. מאה שנות מאבק. חמישים שנות צה"ל (זיו חני וגלבר יואב)
9 כהן בנעליים מאובקות ובעניבה; המהלכים הצבאיים והמדיניים לסיומה של מלחמת העצמאות. (כהן-שני שמואל)
16 קובץ בנפול (חללי קיבוץ רבדים)
8 בנתיב ההעפלה ממזרח (קצין חינוך ראשי: ענף תורת ההדרכה)
12 בנתיב ההשרדות והתקומה (גולדהכט, פרומה ומרדכי)
16 בנתיב הל"ה
16 מס דני בנתיב הפלמ"ח - יומו האחרון של דני (מגד מתי)
8 דקל בנתיבי הבריחה, 2 כרכים (דקל אפרים)
10 קובץ בנתיבי הנגב הנצור - סיפורו של הגדוד השני בפלמ"ח
10 סבא בנתיבי הפלמ"ח
8 בנתיבי הצלה והעפלה (ארגוב, לוי)
22 בנתיבי השרדות הקיבוץ; יד מרדכי בשנים 1947-1949 (ברנדווין, מוניו)
12 בנתיבי שביט - סיפורם של עמליה ואברום שביט (משפחה וחברים לנשק ולכפר ויתקין)
12 בסוריה - ארץ מולדתי (ריקה, אליהו)
15 בסערת החושים - שירים ועצים (שדה-חן, רחל)
1 בעוז רוחם
1 בעוז רוחם; עטורי הגבורה, העוז והמופת וצל"ש הרמטכ"ל. תש"ח-תשנ"ח
9 סבא בעיני האויב (המתרגם: סבאג, ש.)
9 בעיני המתבונן; סיפורה של יחידת הגיפים של גדוד 9 (טפרסון, דוד - מגדל)
1 בעיני זרים - אז והיום - מאמר (מטקלף, ג'.ס. ; יאנג, פיטר.)
12 בעיניים פקוחות (זמיר צבי, הס אפרת)
20 בזק בעיר דוד ובשבי הלגיון (בזק (ביזינסקי) שמואל)
26 לויטה בעלות ימיו - אגרות ורשימות [לזכר נמרוד לויטה] (לויטה, נמרוד)
26 גלעד בעלות ימיו (נמרוד לויטה) (גלעד, זרובבל)
16 לויטה בעלות ימיו (נמרוד לויטה) (לויטה נמרוד/גלעד זרובבל)
14 תלמ בעמדה הקדמית, ספורים מן המערכה (הביא לדפוס: תלמי אפרים)
2 בעקבות האוצר האמריקאי; פעילות ה"הגנה" בארצות הברית (רוזן, דורון)
2 מוס בעקבות ההגנה בהרצליה (מוסמן שלמה)
16 בעקבות הל"ה (בית ספר שדה, כפר עציון )
10 בן-י בעקבות הל"ה (בן-יעקב יוחנן)
9 בעקבות לוחמי תש"ח
20 בעקבות לוחמי תש"ח - לאזור ירושלים (קובץ)
22 בעקבות לוחמי תש"ח, הקרבות בנגב (תלמידים מבית ספר על שם יגאל אלון בכפר סבא)
9 צהל בעקבות לוחמים (סופרי צה"ל ורשימות מדברי ימי יישובים במערכה.)
8 בעקבות לוחמים - הפלי"ם. סיפור הפלוגה הימית בפלמ"ח (זוהר, אברהם)
9 בעקבות לוחמים - מבחר רפורטאגים (קובץ)
1 בעקבות לוחמים - מדריך לאתרי גבורה בישראל - צפון (יצחקי, אריה)
1 בעקבות לוחמים - מדריך לאתרי גבורה בישראל - דרום (יצחקי, אריה)
1 בעקבות לוחמים - מדריך לאתרי גבורה בישראל - דרום ב' (יצחקי, אריה)
8 זהר בעקבות לוחמים, הפלי"ם - סיפור הפלוגה הימית בפלמ"ח (זהר אברהם, עורכת: פינקלשטיין חנה)
10 בעקבות מחלקת הל"ה
2 מוס בעקבות מעפילים בצפון נתניה (מוסמן שלמה)
14 מוס בערבות הנגב (מוסינזון יגאל)
14 בערבות הנגב (מוסינזון, יגאל)
עציוני 10, 4 בפרוץ הפורצים - מיומנו של פלמחאי (עציוני אמיתי)
2 כנע בצאת הבריטים (כנען חביב)
17 בצבת מעצמות - ישראל ולחץ העצמות בשלהי מלחמת העצמאות ומערכת קדש (לורך, נתנאל)
19 בצל הגרדום (בלגור, רפאל)
17 בצל הדגל האדום (ארד, יצחק)
9 מיי בצל המצודה (מייבר - מייברג מאיר)
15 גלע בצל התאנה (גלעד זרובבל)
12 בצמתים מכריעים - מהפלמ"ח לראשות אמ"ן (גזית, שלמה)
9 תלמ בקו האש, יישובים במערכה תש"ח - תש"ט (תלמי אפרים)
21 ארד בר עתיד (ביל) ארד - וילנצוק (ארד נתן)
2 בראש מורם - חיילים ארצישראליים בשבי הנאצים (אלמוגי, יוסף)
9 בראשית; הדרך למדינה ולצבא אחד (צור, מיכל)
9 ברדתך לנגב - סיורים בנתיבי יערות וקרבות
11 ברוח סערה
8 ברוח סערה: פרקים מחייו ומפעלו של יהודה ארזי
16 ברוך קרבנם בסוד מות, כופר חיינו בהוד...
16 ציפיר ברוריה (לזכר ברוריה ציפיר) (קובץ)
בריחים של שתיקה - שארית הפליטה וארץ ישראל (קובץ)
9 בריחת הערבים במאי 1948 מבית-שאן ומהכפרים ברמת-יששכר
16 ברית דמים; פרשיות חייהם ומותם של החללים הדרוזים שנפלו במערכות ישראל (חלבי, מוסבאח)
26 ברכה פולד (גל, שרי; לואין, עמליה)
17 גל - ש ברכה פולד (גל שרי)
26 פולד ברכה פולד (לזכרה) (גל, שרי)
1 נאור ברכת החשמל (נאור, מרדכי [ד"ר])
11 גיא בר-לב חיים (גיא, כרמית)
10 בשבי לבנון - סיירי הפלמ"ח ב"כלא החול" בביירות (גביש, דב)
9 קובץ בשבילי מחשבה צבאית (קובץ)
9 אבנ בשדות פלשת – 1948 (אבנרי אורי)
12 דני בשולי מלחמותי - ההולכים בתלם (דניאלי יהודה)
15 בשורות ארוכות (גורי, חיים)
2 ברא בשליחות נידונים למות (בראנד יואל)
12 בשם האהבה (גולדברג, אביבה)
9 עמי בשערי עזה - המערכה על בארות יצחק (עמינח)
1 בשערי שאול (בסוק, ד"ר ח.מ.)
12 בת הארץ (קרן-מכבי, אלונה)
10 בת שבע (ים) הזמר הוא לך (קובץ)
10 בת שבעים - "הזמר הוא לך" (קובץ)
14 קני בתו (קניוק יורם)
אלון 13 בתחבולות מלחמה - סוגיות בענייני ביטחון (אלון, יגאל)
16 בתלם חיי - אורי יפה
6 נאו בתנועה מתמדת (נאור מרדכי)
גבול הלבנון בתש"ח - מאמר
1 גבול הצפון של ארץ-ישראל ופרשת קביעתו בתקופת המנדט (ברוור, משה)
1 גבולות ההרתעה (כהן, אביחי)
1 גבולות עשֶנים; עיונים בתולדות מדינת ישראל 1948-1967 (בר-און, מרדכי)
22 גבורת משמר הירדן - 1948 (יצחקי, אריה)
16 גבים גבים (קובץ )
14 מוס גבעה אחת (מוסינזון עמוס)
6 גבעת ברנר - פרשיות בטחון, 1928-1947 (זליגמן, חיים (ליקט את החומר))
6 גבעת ברנר, פרשיות בטחון, 1928-1947 (זליגמן, חיים)
1 גבעת עדה - מושבה ב"שומרון", 45 השנים הראשונות (רגב, יואב)
9 גבעתי - כמו כולם, גדוד 55 במלחמת העצמאות (בר-און, מרדכי)
22 גברעם; שנה במערכה. (עדויות של חברי הקיבוץ)
9 נחמ גדוד 52 של חטיבת גבעתי במלחמת העצמאות תש"ח - 1948 (עורכים: נחמיאס יעקב, מלצר אפי)
9 גדוד 53 (הפרברים) בחטיבת גבעתי
10 מגד גדוד 6 מספר (מגד מתי, רישומים: קניוק יורם)
1 גדוד בני ערב (זיידאן, רמי)
20 גדודי הנוער באזור ירושלים בתקופת מלחמת העצמאות (דניאלי, עדי)
26 גדליהו המר ז"ל - דפי זיכרון לדמותו (קובץ)
21 גדעון [גדעון יעקבי] (לקט)
26 המר גדעון המר [לזכרו] (קובץ)
26 רוזנברג גדעון ואברהם (לזכר גדעון רוזנברג) (קובץ)
8 טבת גדעונים (טבת שבתאי)
8 גדעונים - מפעילי הקשר האלחוטי בשירות המדינה שבדרך (רוזן, דניאל)
8 כשד גדעונית מעבר להרים (כשדן רבקה)
16 קובץ גווילי אש, חלק א'
16 גווילי אש, חלק ב'
16 גווילי אש, חלק ג'
16 קובץ גווילי הבנים - בני לוד שנפלו במערכות ישראל
23 גוי של שבת (לוויט, גורדון)
19 אלי גולי אצ"ל ולח"י - במחנות המעצר באפריקה 1948-1944 (אליאש, שולמית)
9 נאו גולני - החטיבה ולוחמיה
12 ג'ורג' - משואה לעצמאות (בר-נתן, זילפה)
22 גוש בית אשל - נבטים במלחמת העצמאות (בליץ, אלן)
22 בן-י גוש עציון - חמישים שנות מאבק ויצירה (בן-יעקב יוחנן)
22 קנו גוש עציון במלחמתו
22 בן-י גוש עציון לתולדותיו (בן-יעקב יוחנן)
22 גוש עציון לתולדותיו
22 נאו גוש עציון מראשיתו עד תש"ח
9 גח"ל במלחמת העצמאות (בודוב, שחר)
12 אלד גחלים באש ובמים (אלדר מאיר)
9 מרק גחלת לוחמת - גיוס חוץ לארץ במלחמת העצמאות (מרקוביצקי יעקב)
14 אופ גיבור חידה סדרת "הנועזים" (אופק, אוריאל)
1 גיבורי חיל - ארגון נכי צה"ל 1948-1998
1 גיבורי ישראל - מקבלי ציוני לשבח של מפקדי החטיבות בצה"ל (דרורי, עופר)
16 קובץ גיבורי פרדס חנה
5 באומל גיבורים למופת (תידור באומל, יהודית [פרופסור])
1 גיבורים נואשים - 60 שנה למרד גיטו וארשה
23 אור גייסות מוטסים
16 גיל אדל - ליום השלושים
8 שער גירוש קפריסין 1946-1948 (שערי דוד)
15 הלל ג'ירף בג'ינס כחול (הלל ע.)
12 גלויות מעולם האמת (שמוש, אמנון)
16 שמי גלעד
16 ויל גלעד לגיבורים במלחמת השחרור (וילנאי זאב)
15 עמי גם האגרוף היה פעם יד פתוחה ואצבעות (עמיחי יהודה)
26 גראופה יצחק (משפחה וחברים)
26 גרינברגר משה (משפחה וחברים)
2 גלב גרעין לצבא עברי סדיר (גלבר יואב)
16 גרשון דובינבוים (דבמבם)
26 דובינבוים גרשון דובינבוים [לזכרו] (קובץ)
9 כהן גשר אווירי לעצמאות - להק תובלה אווירית, 1947-1949 (כהן אבי)
8 חפר גשר בים, הפל-ים בהעפלה (חפר חיים)
14 גשר וימים סוערים (חזקיהו, ניצה)
5 גשר של מעלה (בר אדון, פסח ודורותי)
12 גשר של נייר (גיל, צבי)
1 דבר דבור 1948 (ששרת, משה)
1 דבר השבוע, כרך 1949
16 זמי דברי ימי יצחק
26 זמיר דברי ימי יצחק [לזכר יצחק זמיר] (קובץ)
14 שחם דגן ועופרת (שחם נתן)
11 ברט דדו - 48 שנה ועוד עשרים יום. כרך א',ב' (ברטוב, חנוך)
12 דהאן נעים - זכרונות (דהאן, נעים)
11 דוביק, אוהב, אהוב, מאהב (סגל, הדסה)
21 דוד (דודל'ה) בן-חורין, 1921-2004 (משפחות בן-חורין, קצמן, רונן)
21 דוד (דודלה) בן-חורין, 1921-2004 (המשפחה וחברים)
26 צובנר דוד (לזכר דוד צובנר) (קובץ)
11 זהר דוד בן גוריון - מדינה, צבא וצבאות (זהר אברהם)
1 דוד בן גוריון - סקירה חודשית, גיליון מיוחד (קובץ)
11 דוד בן גוריון - קובץ (קובץ מחברים)
11 דוד בן גוריון וההתיישבות הביטחונית
11 דוד בן-גוריון - פרשת חיים בלתי שכיחה (סן-ג'ין, רוברט)
11 דוד בן-גוריון והנגב [מאמר] (בר-אייל, אבי [ד"ר])
1 דוד בן-גוריון, האיש וצה"ל
20 דוד שאלתיאל - ירושלים תש"ח
21 דודיק - אדם, חקלאי (אבנרי, אריה)
1 דור אכסודוס (לקויר, זאב)
27 דור המעפילים (יפה, הלל)
14 זהר דור הפלמ"ח בספרות ובשירה
12 דור לדור יביע אומר (מרנלנדר, זאב [ורנר])
6 דור לדור יביע אומר (יעקובסון, דינה)
9 דור תש"ח: מיתוס, דיוקן וזיכרון (סיון, עמנואל)
12 אר דורון בוא תשמע סיפור (אראל יהודה)
26 בינהרדי דורות - שנה אחת במלחמה [לזכר חיים בינהרדי] (קובץ)
9 דור דורות , שנה אחת במלחמה יומן מלחמה (חברי הקיבוץ)
21 די לי בשיר (נתנאל, גידי)
17 בן- י דיאלוגים על מדע ומודיעין (בן-ישראל יצחק)
2 באו דיפלומטיה ומחתרת (באואר יהודה)
26 דלתות נחושת (הזז, חיים)
26 פן דמותו הרוחנית של אלדד פן [לזכרו]
11 דוידזון דמותו של אלוף במחלוקת (דוידזון מאיר)
11 גורני דמותו של חיים וייצמן כמנהיג התנועה הציונית; העוצמה בחולשה (גורני, יוסף, פרופסור)
11 דן בן אמוץ (דנקנר, אמנון)
26 כץ דן כץ [לזכרו] (קובץ)
21 לנר דן לנר (קובץ)
21 דן רם (קובץ)
18 דני - בלי סודות (לבקוביץ, דני - לוסיאן)
14 דני מושיע ישראל (ספקטור, צבי)
21 דניאל רז / 2010-1926 (קובץ)
26 דסקל שמואל (משפחה וחברים)
2 דע דע, תולדות היישוב.
1 דע; מתש"ח עד תשל"ח
3 דף מהסליק - "הגוי": מזכרונותיו של קצין משטרה בריטי
9 דף מהסליק - ועדת החקירה לבדיקת הסיבות לכניעת הרובע היהודי בירושלים העתיקה (ארנוולד, משה)
2 דף מהסליק מספר 1 - בן-גוריון ותנועת המרי
2 דף מהסליק מספר 12- תיקי הכפרים (סלומון, שמרי)
2 דף מהסליק מספר 2 - במאבק ההעפלה
2 דף מהסליק מספר 3 - פעילות הרכש של ארגון ה'הגנה'
2 דף מהסליק מספר 4 - ההבלגה: כוח ותבונה
2 דף מהסליק מספר 5 - דרכי הקשר בשדה הקרב
2 דף מהסליק מספר 5 - מסמכי הבולשת הבריטית
2 דף מהסליק מספר 7 - תקציבי ה'הגנה' כראי להתפתחות הארגון בשנות ה-20 וה-30
2 דף מהסליק מספר 9-10 - שירות הידיעות הערבי של ה'הגנה'
20 דף מהסליק; כתב-עת לתולדות ה"הגנה" - ועדת החקירה לבדיקת הסיבות לכניעת הרובע היהודי בירושלים העתיקה בתש"ח (ארנוולד, משה)
1 דפי אלעזר - יום עיון לזכר דוד אלעזר ז"ל - 13
1 דפי אלעזר - יום עיון לזכרו של דוד אלעזר ז"ל - 13
1 דפי אלעזר - יום עיון לזכרו של דוד אלעזר ז"ל - 20
1 דפי דפי אלעזר - ימי עיון לזכר דוד אלעזר ז"ל 12 (זאבי רחבעם, זאבי תמי)
1 דפי דפי אלעזר 12 (קובץ)
1 דפי אלעזר מספר 1 (קובץ)
1 דפי אלעזר מספר 2 (קובץ)
1 דפי אלעזר מספר 5 (קובץ)
1 דפי דפי אלעזר, ימי עיון לזכר דוד אלעזר ז"ל 3
1 דפי דפי אלעזר, ימי עיון לזכר דוד אלעזר ז"ל 6
1 דפי דפי אלעזר, ימי עיון לזכר דוד אלעזר ז"ל 7 (יד דוד אלעזר, אוניברסיטת ת"א, הוצאת גורביץ עמיקם ת"א)
1 דפי דפי אלעזר, ימי עיון לזכר דוד אלעזר ז"ל 8
12 דפי עַד (שרפר, יחיאל)
14 גור דפים ירושלמיים (גורי חיים)
2 דפים מן הכלא (דגוני, נח)
1 דרוזי - לוחם, אמיץ, ישראלי-גאה (כפיר, אילן; דור, דני)
21 דרורה מימון - שלושים למותה (משפחה וחברים)
14 שמו דרך אוניה בלב ים (שמוש אמנון)
11 דרך ארץ - סיפורו של גידי אילת (עינב, עומר)
10 הר-פ דרך אש, הגדוד החמישי של הפלמ"ח במלחמת העצמאות (הרפז יואב)
10 דרך בורמה - הדרך להצלת ירושלים (לב, רותם וזייצ'יק יפעת)
8 דרך בים (עופר, דליה)
12 דרך בים - סיפורו של דוד מימון
14 מוסינזון דרך גבר (מוסינזון יגאל)
11 לביא דרך גברוש (לביא דרורה)
12 דרך יבשות ואיים (בר-גיורא, אמנון)
9 דרך כוכב במזרח התיכון (בילבי, קנת. וו.)
12 דרך פלמ"ח (ירקוני, איתן)
19 דרכו של לוחם עברי (נדבה, יוסף)
12 דרכי בארץ - התקופה, משפחתי ואני (נעמן, דן)
8 קמח דרכי סתר נדידת עם בניגוד לחוק 1938-1948 (קמחי ג'ון ודוד)
22 ה"אצבע" בצפון (גולן, אביעזר)
2 קצח"ר ה"הגנה" (קצין חינוך ראשי - הביא לדפוס נאור מרדכי)
2 ה"הגנה"
2 מזור ה"הגנה" - ארגון ה"הגנה" בארץ-ישראל (מזור גד)
9 ה"הגנה" המלחמת העצמאות עד להיותה לצה'ל (מרגלית, יהודה)
1 ה"ידיד" ב"ארץ האש" (רגב, יואב)
19 ה"סזון" - ציד אחים (לפידות, יהודה)
19 ה"סזון" - ציד אחים (לפידות, יהודה)
5 סיר האביב הקדוש (סרני אנצו חיים (הסדיר, תרגם והקדים קסטל בולונזי))
26 סרני האביב הקדוש [לזכר חיים אנצו סרני] (סרני [אנצו], חיים)
9 אבי האויב פולש לדרום (אבינועם ברוך, אירן ראובן)
14 מגד האור הנחשך, ערכים אסתטיים בספר הזוהר (מגד מתי)
3 איי האינתיפאדה הראשונה - דיכוי המרד הערבי ע"י הצבא הבריטי בא"י 1936 - 1939 (אייל יגאל)
16 האירוסים עודם פורחים (קושניר, שמעון)
26 קושניר האירוסים עודם פורחים (לזכר טוביה קושניר) (קושניר, שמעון)
14 האיש והאקסודוס (קניוק, יורם)
11 ברק האלוף (מיכאל דוד מרכוס) (טדי ברקמן)
16 האלופים (בן-שאול, משה)
14 האלים עצלים (שחם, נתן)
1 האנציקלופדיה של השואה, כרך א
1 האנציקלופדיה של השואה, כרך ב
1 האנציקלופדיה של השואה, כרך ג
1 האנציקלופדיה של השואה, כרך ד
1 האנציקלופדיה של השואה, כרך ה
19 קיסטר האצ"ל - הארגון הצבאי הלאומי בארץ ישראל (קיסטר, יוסף)
19 האצ"ל בחיפה ה"אדומה" (לפידות, יהודה)
19 קובץ האצ"ל והלח"י במלחמת העצמאות (קובץ הרצאות)
11 האקטיביסט (מלכין, אהוביה)
16 הארבעה הארבעה שנפלו (אין שם)
19 מזו הארגון הצבאי הלאומי - ("אצ"ל") (מזור גד)
9 רכב הארגון הצבאי הלאומי בארץ-ישראל כרך א'
8 האש והדממה (שור, אבנר; הלוי, אבירם; בשן, טל)
10 האשה בפלמ"ח, כרך ראשון, "הראל" (המראיינת: גוזס, איה)
10 האשה בפלמ"ח, כרך שלישי (מראיינת: גוזס, איה)
10 האשה בפלמ"ח, כרך שני (מראיינת: גוזס, איה)
15 גור הבא אחרי (גורי חיים)
1 הבדואים בצפון הארץ בראי התמורות (ברקאי, אמנון; בן-דוד, יוסקה)
24 הבה נשירה (.)
6 הבולגרים באים; מבולגריה לקיבוץ "הזורע"
3 הבולשת חוקרת - ה-CID בארץ ישראל בשנים 1920-1948 (חרובי, אלדד)
2 אשל הבחורות ההן - חברות ההגנה בחיפה (אשל צדוק)
1 הבטחה והגשמה. ארץ ישראל, 1917-1949 (קסטלר, ארתור)
9 ארנ הבית הבודד' (ארנון יעקב)
16 קובץ הבנים (חללי הרצליה)
2 הבריגדה - כגולת הכותרת של פרשת ההתנדבות לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה (גלבר, יואב)
8 באו הבריחה (באואר יהודה תורגם לעברית ע"י שושנה שוורץ)
1 בראון הגבורה (מרדכי בראון (אל"מ))
14 הגדה של חסד (סבר, חנן)
10, 4 הגדוד הראשון, גדוד "העמק" - ממטולה עד הנגב (עופר, תהילה וזאב)
10 הגדוד השלישי (רדאי, איתמר)
10 הגדוד השמיני
10 קובץ הגדוד השני בנגב, תש"ח תש"ט
10 הגדוד הששי מספר (מגד, מתי. רישומים: יורם קניוק)
2 הגדודים העבריים - איגרות (בן-צבי, יצחק)
1 בראון הגדולה במהפכות המאה ה-20 [מאמר] (בראון, מרדכי [ד"ר])
10 הגדות נוספות מתש"ח (רגב, יואב)
9 הגדות תש"ח (רגב, יואב)
2 קור הגדנ"ע מ"ההגנה" לצה"ל (קורן דוד)
8 שרי הגדעונים, באוניית ההעפלה (שריג גבי)
9,10 כספי הגח"ל (גיוס חוץ לארץ) בקרבות לטרון (כספי (סרבניק) מנחם)
9 הגיבורה מהפלמ"ח (ראם, שמעון)
רבין הגישה העוקפת במלחמת העצמאות (רבין יצחק)
9 קור הגליל המערבי במלחמת העצמאות (קורן דוד)
2 קובץ הגנה יהודית בארצות המזרח - העפלה והגנה במצרים (קובץ)
2 קובץ הגנה יהודית בארצות המזרח, בארצות צפון-אפריקה (קובץ הרצאות)
11 הגנן (גורן, יורם)
11 הגשמה ציונית - תולדות משפחת זלצמן מבלגיה (זלצמן, אריאל)
11 הגשמת דרך חיים (יהלום, יוסקה)
1 הגשר החי (ברטוב, חנוך)
9 הדיפת הדרוזים - מאמר (קובץ)
9 קובץ הדרום במלחמת העצמאות (קובץ הרצאות)
19 הדרך אל הפנתיאון (לבל, אודי)
11 הדרך לאייר (טבת, שבתאי)
8 הלפ הדרך לחירות 1945-1946 (הלפרין יוסף צבי)
9 הדרך לירושלים; גלאב פשה, ארץ ישראל והיהודים (מוריס, בני)
13 הדרך שעשה צה"ל (מאמר) (רבין, יצחק)
2 ההבלגה - מאמר
הכט 17 ההבקעה המערכתית בחשיבה הצבאית הגרמנית 1948-1870 (הכט עידו)
20 ינא ההגנה בירושלים, ספר ראשון
2 מיכ ההגנה ברעננה
2 אול ההגנה בתל-אביב
2 קובץ ההגנה וההתנדבות לצבא הבריטי (קובץ)
22 קור ההגנה על סדום 1948-1934 (קורן דוד)
2 נאו ההגנה, ארגון המגן של הישוב היהודי בא"י (נאור מרדכי)
2 עיל ההגנה, הדרך הציונית אל הכוח (עילם יגאל)
2 ההגנה; ארגון המגן של היישוב היהודי בארץ ישראל; 65 שנה לארגון ה"הגנה" (נאור, מרדכי [ד"ר])
12 קוס ההולכים תמים (קוסובסקי, חנוך)
18 ההיה זה רק אתמול? התרשמויות ורשמים (בן-יעקב, יוחנן)
9 ההיסטוריה של ארץ ישראל - מלחמת העצמאות
1 יור ההכרזה על הקמת מדינת ישראל (יורמן פנחס, גוטמן עמנואל)
6 ברנר ההכשרות המגויסות בפלמ"ח 1942-1948 (ברנר אורי)
8 נאו ההעפלה (נאור מרדכי)
8 דע ההעפלה - 1936-1948
8 ההעפלה במאבק על הקמת המדינה - סיפור אישי (אשל, נמרוד)
8 צהל ההעפלה וחיל הים (יחידת המוזיאונים של משרד הביטחון)
8 קח"ר ההעפלה מאירופה - סיפורה של "אקסודוס" (קצין חינוך ראשי - ענף הסברה)
22 רז-ש ההר הקדוש, מלחמתו ונפילתו של כפר עציון (רז שאול)
6 אורן ההתיישבות במדיניות הציונית בטרם מדינה, 1936-1947 (אורן, אלחנן [סא"ל - ד"ר])
6, 9 קובץ ההתיישבות במלחמת העצמאות (קובץ)
6 כץ-י ההתיישבות היהודית בהרי חברון ובגוש עציון 1947-1940 (כץ יוסי)
2 ההתנדבות ומקומה במדיניות הציונית והיישובית בשנים 1939-1942 - כרך ראשון (גלבר, יואב)
2 גלבר ההתנדבות לצבא הבריטי במלחמת העולם השניה (גלבר יואב)
10 ברנ ההתפוטרות (ברנר אורי)
19 ההתקפה על בתי המלאכה של רכבת פלשתינה במפרץ חיפה, יוני 1946
14 שמי הוא הלך בשדות (שמיר משה)
14 שמי הוא הלך בשדות (שמיר משה)
15 הלל הודיה (עומר הלל (ע. הלל))
11 הוז הוז דב, מדינאי בטרם מדינה (גורן יעקב)
3 הויכוח בתנועה הציונית על הצעת החלוקה של ועדת פיל (1937) (רגב, נורית)
22 הזורעים במדבר (מיטיב [מוטילוב], בני)
8 הזירה הימית - מראשית ההעפלה עד ראשית המדינה
6 הזמנה לשיחה; דרכה של תנועת הנוער העובד, 1924-1959 (חכלילי, בנימין)
19 הזקן ואני; ספורו האישי של ראש המודיעין של הלח"י (חסון, יצחק)
27 הזקן שהדליק מדורות (חביב, יפרח)
13 חבי הזקן שהדליק מדורות (חביב יפרח)
1 החוגר (שרף, זאב)
8 לרמ החוליה מכה שנית, ספורה של חוליית החבלה הימית (לרמן ישראל)
12 אבי החופש והבדידות (אביאל (ליפקונסקי) אברהם)
12 החופש והבדידות (אביאל, אברהם)
12 החורש בלבבות (שמר, יפה)
21 החורש בלבבות (שמר, איציק)
12 החותם העשירי - אליהו דובקין (נאור, מרדכי)
14 החי על המת (מגד, אהרון)
8 החיים במחנות המעפילים בקפריסין (חרובי, יענקל'ה)
9 החרדים במלחמת העצמאות (ארנוולד, משה)
9 קור הטבח בבתי הזיקוק והביטחון במקומות עבודה מעורבים בחיפה - תש"ח (קורן דוד)
15 הטור השבועי, 1948-1956, ה (אלתרמן, נתן)
15 אלת הטור השביעי (אלתרמן נתן)
15 הטור השביעי - ספר ראשון (אלתרמן, נתן)
15 הטור השביעי כרך ו' (אלתרמן, נתן)
15 אלת הטור השביעי, ספר שני (אלתרמן נתן)
15 הטור השמיני (נאור, מרדכי)
18 הטיול למצדה (והצייר: יצחק בריק הי"ד)
23 הטייסת שהמריאה מהשואה (מנור, יהודה)
9 שיא הטנק - הקרב בשערי דגניה א'
4 היה ונברא - מעלילותיו של אבו-ליש; אח יא-לול! יא-ליל! (ביבר, שאול)
12 היה זה או חלמתי חלום (יזרעאלי, שמואל)
6 היה חלום; קיבוץ הראל 1948-1955
14 קני היהודי האחרון (קניוק יורם)
9 שרי היו זמנים: הגליל העליון המזרחי במלחמת העצמאות - תאריכון (שריג גבי)
21 היועצת (כהן, אורה)
13 צוות היורש (צוות עיתונאים בכיר)
4 היחידות הדתיות ב"הגנה" ובפלמ"ח (פרידמן, מרדכי)
5 מרק היחידות היבשתיות המיוחדות של הפלמ"ח (מרקוביצקי יעקב)
1 היינו התקומה (צחור, זאב)
9 סור היינו כחולמים - סיפור של תולדותיהם של חלוצי ישראל, ומלחמתם לתקומת המדינה. (סוגרו תומאס, תרגם: קמחי יגאל)
9 ואל היינו כחולמים: כרך א' - קובץ מחקרים על מלחמת הקוממיות (העורך: ואלך יהודה)
1 אלי היישוב בימי הבית הלאומי 1917-1948
1 היישוב בעת החדשה
1 היישוב בעת החדשה - ציוני דרך בטרם מדינה (סטמפלר, שמואל)
9 אורן הייתה מלחמה? [מאמר] (אורן, אלחנן ד"ר)
16 הייתה רוח טובה. קיפי: אסופת זכרונות וראיונות
9 הייתי חבלן (נגבי, עודד)
12 הילד מכרם התימנים - סיפורי חיים (תם, תרצה)
6 פלק הימים היפים
9 הימן, האיש והתקופה (דרזנין, צבי)
14 שמי הינומת כלה (שמיר משה)
1 הירדן (גליק, נלסון)
21 הכוורן והגננת (קובץ)
הכינוס הארצי השלישי של הפלמ"ח (קובץ)
21 הכל בא מן האדמה; זכרון לזרובבל גלעד ב-30 לפטירתו (חברים מספרים)
21 הכל בא מן האדמה; לזכרו של זרובבל גלעד בשלושים למותו (משפחה וחברים)
9 דוד הכל היה חפוז כל כך (דודזון מאיר)
12 הכל סיפורים; שמשיות בפולטאבה ומנגו בפלמ"ח (סגל, שמואל)
27 הכל על חירות (מרון, נגה)
הכרזת העצמאות (אבידר, יוסף)
17 קוב הכרעה (קובר אבי)
2 הכרתו ותיעודו של השטח הערבי בארץ ישראל על ידי ה"הגנה" (סלומון, שמרי)
6 הכשרת "הצופים" - דפנה במלחמת העצמאות (דקל, יהודה)
6 הכשרת "קמה" (קובץ)
6 הכשרת הצופים "דפנה" במלחמת העצמאות (דקל, יהודה)
ארדון 10 הכשרת הצופים ו' במלחמת העצמאות (כהן, ארדון)
6 הכשרת נען - יוני 1945-אוקטובר 1947 (פוגלסון, יואב)
6 הכשרת נען, פלוגה ב', מחלקה שתיים
920 הלב הטוב שיצק ברזל (פרלא, בתיה)
1 הלוחם היהודי בצבאות העולם
11 הרא הלוחם. חייו ועלילותיו של משה דיין (הראל יהודה)
11 הלוחם; חייו ועלילותיו של משה דיין (הראל, יהודה)
4 ארז הלוחמות בפלמ"ח (ארזי, דנה)
11 אלוני הלוחמים (הצלם: אלוני, שי)
2 פעיל הלחימה הניידת במרחב לאור מדיניות ההבלגה, 1936-1948 (פעיל, מאיר [אל"מ - ד"ר])
14 שאנ הלל קורין (שאנן אברהם)
10 הם - משלנו; 18-17 ביולי 1948 - ליל הקרב בחוליקאת (מינדל, מאיר)
16 קובץ הם הלכו... ציון לזכר חללי יישובי גוש תל-מונד (ויינברג אורי צבי)
קגן 23 הם המריאו בעלטה (קגן בנימין)
14 שחם הם יגיעו מחר (שחם נתן)
10 הם ידעו לאן הם הולכים- והלכו... (קובץ)
12 הם עמדו בחלון והביטו (רפופורט, יגאל)
1 הם עמדו על נפשם
6 המאבק ההתיישבותי 1936-1948 (המכון לחקר כח המגן)
2 עיל המאבק החמוש 1936-1948 (עילם יגאל)
2 עמי המאבק המדיני 1937-1948 (אילן עמיצור)
1 המאבק המדיני להקמת המדינה - מאמר (שרת, משה (מתוך "בשער האומות"))
1 גנין המאבק המדיני ערב הקמת המדינה [מאמר] (גנין, צבי [ד"ר])
1 המאבק לביטחון ישראל (מיכלסון, בני; זוהר, אברהם; מלצר, אפי.)
9 שפר המאבק להקמת המדינה (עורך: שפר גבי)
1 המאבק להשגת הסכמה בינלאומית לייסוד מדינת ישראל (גנין, צבי)
27 המאבק לעצמאות של עמוס וחירות (מרון, נגה)
1 המאבק לעצמאות, 1945-1947 - מאמר (אורן, אלחנן)
2 או 4 גלב המאבק לצבא עברי (הסדרה: תולדות ההתנדבות) כרך ב' (גלבר יואב)
3 סלוצקי המאבק נגד הבריטים (סלוצקי, יהודה)
9 המאבק על ארץ ישראל (דותן, שמואל)
9 המאבק על השליטה בכביש ת"א-ירושלים בחודשים דצמבר 1947-מרץ 1948 (זיסר, רונן)
9 המבצעים העיקריים במלחמת העצמאות
3 חרובי המודיעין הבריטי ושיתוף הפעולה החשאי עם היישוב במלחמת העולם השנייה (חרובי אלדד)
18 המוזיאון הפתוח בתפן - מלחמת תש"ח באומנות
2 בסו המוסדות הלאומיים (בסוק משה)
1 המורה הארוך ועוד סיפורים (סלוא, יהודה)
14 המחיר - פיגוע חבלני (גינזבורג, צבי)
12 גינ המחיר - פיגוע חבלני שסוכל (גינצבורג צבי)
3 המחלוקת סביב הצעת החלוקה של וועדת פיל (קובץ)
5 המחלקה הגרמנית בפלמ"ח - עבודות תלמידים (טובי רומי)
5 כהן המחלקה הערבית (כהן יעקובה)
5 המחלקה הערבית של הפלמח ותרומתה המודיעינית בשנים של טרום המדינה (נהרי, אורי)
16 המחלקה להנצחת החייל, סקירה על פעילותה מראשיתה ועד היום
10 המחלקה של פָנִי (סטרץ, יעקב (ישקה))
10 המחלקה של פני (בודנר בנימין) (סטרץ (ישקה), יעקב)
2 ביב המחתרת הציונית - חלוצית בעיראק (ביבי מרדכי)
9 המטרה: תל-אביב (אורן, רם)
1 אבן המילון העברי המרוכז (אבן שושן אברהם)
המיתוסים הציוניים של הצבר - הלוחם בן דור תשח (אלמוג, עוז)
9 בן-א המלחמה בדרום והמערכה על שמירת איחוד הנגב
13 המלחמה בלבנון (רבין, יצחק)
12 המלחמה על ההשרדות - מגן עדן לגיהנום ולאושר (קוקר, מיכאל)
נתן 20 המלחמה על ירושלים (נתן, משה)
3 המנדט ושברו - על אהבה ובגידה (שנהב, חיים)
12 המנכ"ל (בר-רצון, אורי)
9 בן-א המסלול: חולדה, דרך בורמה, הקסטל, גבעת הרדאר-קריית ענבים
6 המסע אל ההגשמה החדשה בתנועות הנוער (אבן, נעם)
8 המסע הימי של מעפילי "ביריה" (אלדר, מאיר)
27 המסע של תיקה (שקין, אסתר)
12 המסתערב האחרון בלבנון - ספור חיי מדמשק לרמת-השרון (קדם [מזרחי], יהושע)
5 כהן המסתערבים הראשונים (כהן גמליאל)
5 דרו המסתערבים של הפלמ"ח (דרור צביקה)
16 המעבר מהנצחה קולקטיבית להנצחה אישית וקולקטיבית (שדה, יריב)
1 קובץ המעבר מיישוב למדינה 1947-1949
1 המעגל הקרוב (אשר, דני)
23 המעופפים הראשונים: אנשי צוות-אוויר במלחמת העצמאות (קפלינסקי, אדי בשיתוף עם מוזיאון המח"ל ודיוויד טפרסון)
אילון המעורבות העיראקית במלחמת העצמאות (אילון אברהם, אל"מ)
אורן המערכה במבואות ירושלים (אורן אלחנן, סא"ל-ד"ר)
20 המערכה הצבאית בירושלים במלחמת העצמאות (ארנוולד, משה)
22 המערכה לשחרור טבריה - 1948 - תש"ח (הר-לב, מוטה)
22 קובץ המערכה לשחרור טבריה תש"ח - 1948
9 ויל המערכה לשחרור ישראל (וילנאי זאב)
רבין המערכה על הדרך לירושלים - הרצאה (רבין, יצחק - רמטכ"ל)
9 פינ המערכה על לטרון במלחמת העצמאות (פינטל תמיר)
המערכה על צפת
8 המפגש ; פרוטוקול (די-נור, דניאלה)
8 קלי המפלט האחרון (קליגר רות)
10 טבנ המפנה במלחמת העצמאות, מתקפת גדוד הפלמ"ח "הפורצים", במבצעי נחשון והראל (טבנקין יוסף)
1 פעיל המפקד [מנהיגות צבאית בדרכי נועם] (פעיל, מאיר [אל"מ, ד"ר])
9 המפקד מיקי סטון - מאמר (גלילי, ישראל)
9 גלי המפקד ס. סטון - קולונל דוד מרכוס (גלילי ישראל)
1 המפקדים (גולן, אביעזר)
1 אלבום המצביאים
1 המצביאים - סיפורם של הרמטכ"לים (עורך - יהודה שיף)
9 המצודה בקדמת הכנרת
20 גוט המצור ה-37 על ירושלים - יומן מלחמת השחרור (גוטגטרוי אריך)
4 המרגל שחזר מן הכפר - מאמר (אפטר, יעל)
19 המרד - זכרונותיו של מפקד האצ"ל בארץ ישראל (בגין, מנחם)
2 וזה המשימה "רכש" (וזה פינחס (פיניק))
14 שחן המשלט הגלילי (שרון אביגדור)
1 המתווך (בן-דרור, אלעד)
12 המתים אינם בוכים (צווישן גאט און פענריר) (ויינברג, יוסף)
12 טפרסון המתנדב: ספור הצלחה של דיסלקט (טפרסון, דוויד)
2 הנאמנים - מסודות הרכש בתש"ח (סלייטר, ליאונרד)
22 ברז הנגב בהתיישבות ובמלחמה (ברזנר עמיעד)
12 הנה אנו כאן
2 שטין הנוטר העברי (שטין א.ש.)
4 הנוער החלוצי הארצישראלי ויחסיו עם המנהיגות הפוליטית (יעקובסון, דינה)
6 אשכ הנוער העובד
6 הנוער העובד - פרקים להארת דרך התנועה (כותבים שונים)
6 הנוער העובד בהגשמה
16 בסי הנופלים במדים
6 קןר הנח"ל צבא עם ערך מוסף (דוד קורן)
9 הנחת היסודות לצה"ל (אבידר, יוסף [אלוף])
2 קובץ הנני, שלחני. מתנדבים בצבא הבריטי כותבים
12 ארב הנערה עם האקדח (ארבל זיוה)
16 שמי הנצחה וזיכרון (שמיר אילנה)
4 הנצחת נשים בחברה הישראלית (ילין, חני)
3 הנציב האחרון (גולני, מוטי)
12 בר-ש הנשמה התשיעית (בר שביט שלמה)
24 יצחק הנשק הסודי (יצחק יצחק)
10 תלמ הנתיב החדש ("דרך בורמה") (תלמי מנחם, ציורים: גוטמן נחום)
9 תלמ הנתיב החדש (דרך בורמה) (תלמי מנחם)
17 הסדיר יבלום? (סקל, עמנואל)
1 הסוד הנורא (לקויר, זאב)
11 הסיסמא י.ב. (מולכו, אבנר)
12 הסיפור שלא נגמר - סיפורה של משפחה בישראל (ארוסי, ענת)
12 הסיפור שלי (ארד, נתן)
12 הסיפור שלי (שני, אראלה)
14 הסיפורת של דור המאבק לעצמאות, כרך א' (קריץ, ראובן)
1 הסכסוך הישראלי-פלסטיני: מתהליך שלום לעימות אלים, 2000-2005
27 הסליק במעמקי המערה (רון-פדר, גלילה)
1 הסלע האדום (שפרן, נסיה)
12 הספורט בעמק (ליבנה, עמי)
8 אלי הספינה אולואה, סיפורו של ארטור (אליאב אריה (לובה))
8 חבס הספינה שנצחה (עורכת: חבס ברכה)
14 גור הספר המשוגע (גורי חיים)
13 העבודה/חוג אלון (קובץ)
14 מגד העונה הבוערת (מגד אהרון)
9 העימות בין בן-גוריון ויגאל אלון במלחמת העצמאות (פעיל, מאיר)
8 העפלה (כהן, אדיר)
8 שפי העפלה - מאסף לתולדות ההצלה, הבריחה ושארית הפליטה (שפירא אניטה)
העפלה, 1945-1948 (צחור, זאב ד"ר)
1 הערבים לקראת מלחמת ישראל-ערב, 1945-1948 - מאמר (שמעוני, יעקב)
2 קובץ הערכות ההגנה לקראת מלחמת העצמאות (קובץ הרצאות)
27 העשייה והמעשייה (סמילנסקי, משה; ברץ, יוסף)
12 העתיד שלא היה - קטעי זכרונות (ליסק, משה)
2 דגן הפו"ש, פלוגות השדה של ארגון ההגנה (דגן, שאול)
8 ינא הפלי"ם בהעפלה (ינאי שמואל (סמק))
8 הפלי"ם בהעפלה - "גשר בים" (ינאי, שמואל [סמק])
9 אבי הפלישה ללב האומה ג' (אבינועם ראובן, עורך הסדרה)
4 הפלמ"ח - 1941-1948 (מור עמרן, טל יצחקי, ספיר דואני, רותם כהן.)
4 הפלמ"ח - מגילת מגש הברזל והאהבה (קידר, יהודה (יודקה קליין))
4 הפלמ"ח - עבודת נכדים (כהן, יעל)
4 הפלמ"ח - עבודת תלמידים (ארזי, רותי)
4 הפלמ"ח - עבודת תלמידים [כיתה ט'] (דותן, יעל וכהן ספיר)
12 הפלמ"ח - פלוגה ג' (עצמון, מוניה)
4 ברנ הפלמ"ח - ראשי פרקים לתולדותיו ולמעשיו (ברנר אורי)
10 מאמר הפלמ"ח - שבע שנים להיווסדו (קובץ מאמרים)
4 הפלמ"ח [עבודת תלמידה] (כהן, יעל)
10 הפלמ"ח בדרום; חיות הנגב והקמת קיבוץ משמר הנגב (וקסלר, ענת)
10 מאמר הפלמ"ח במלחמת העצמאות [מאמרים] (קובץ מאמרים)
4 הפלמ"ח בראי הצילום (גשרי-אילן, עינת)
8 הפלמ"ח הימי (הפלי"ם) (זהר, אברהם ; פעיל, מאיר)
10 הפלמ"ח והנגב באינטרנט (אדן, אברהם, כהן ארדון, כהן מיקי, מנדלסון עמוס, שמעוני אליעזר)
10 הפלמ"ח והנגב באינטרנט (אדן, אברהם; כהן, מיקי; כהן, ארדון; מנדלסון, עמוס; שמעוני, אליעזר.)
4 הפלמ"ח והפלי"ם [עבודות תלמידים] (ורונה, הדס)
10 מרי הפלמ"ח על רקע גיוס כוח האדם והפעלתו (מרידור יוחנן)
4 ברנ הפלמ"ח, לוחמיו ומבצעיו (ברנר אורי)
4 הפלמח [עבודת תלמידים] (גבריאל שלי, אלסטר יעל)
הפלסטינאים שרצו בחלוקה - מאמר (בן גד, יצחק)
13 שדה הפנקס פתוח, פרשה ראשונה (יצחק שדה)
12 ליב הפקודה, זיכרונות איש פלמ"ח (ליבנה דוד)
12 הפרוזדור - פריצת הדרך לירושלים הנצורה - אפריל 1948 (אלדר, מאיר)
10 הפרוזדור: פריצת הדרך לירושלים הנצורה - אפריל 1948 (אלדר, מאיר)
1 הפרטיזנים של בלארוס (ברמץ, זאב)
4 הפריצה הגדולה (אלמוני)
19 הפריצה לכלא עכו - מאי 1947 (קצין חינוך ראשי: ענף הסברה)
3 הפריצה לכלא עכו - קובץ
10 הפשיטה על סאסא, פברואר 1948 (קצין חינוך ראשי - ענף הסברה)
ציפורי הפשיטה על תחנת השידור ברמאללה (ציפורי, מרדכי, סא"ל)
1 אלמוג הצבר - דיוקן (אלמוג עוז)
8 גרינפלד הצי הסודי של היהודים (גרינפלד, מורי)
1 הציונות - 100 השנים הראשונות (נאור, מאדכי)
1 הציונות והשאלה הערבית (קובץ מאמרים)
4 הצ'יזבטרון
4 הצ'יזבטרון - אֵם הלהקות הצבאיות
5 הצנחנים מארץ ישראל באירופה הכבושה במלחמת העולם השנייה (ליקט: פרי, יצחק)
27 הצנחנית שלא שבה (בצר, עודד)
5 בצר הצנחנית שלא שבה (בצר עודד)
27 הצנחנית שלא שבה - סיפור שליחותה של חנה סנש (בצר, עודד)
5 קמי הצניחה והבריחה; עם יהודי רומניה בתקופת השואה ולאחריה (קמין ברוך)
12 הצעדה (וינר, שאול)
7 שוש הקבוצה והקיבוץ בישראל (שושני אליעזר)
8 אשל הקברניט דאוטי נשלח לגימלאות (אשל, נמרוד)
8 הקומנדו הימי - אליו וממנו (דרור, יוסף)
8 זהר הקומנדו הימי בפלמ"ח: 1939-1949 (זהר אברהם)
9 הקומנדו הצרפתי במסגרת המח"ל, שירותם בנגב (תנזי, אלי; Tanzi, Elie)
12 הקורא תיגר - סיפורו של אדם שלא נכנע (יורן, שלום)
6 ברנ הקיבוץ המאוחד בהגנה 1939-1923 (ברנר אורי)
7 צור הקיבוץ המאוחד ביישובה של הארץ (צור זאב)
7 צור הקיבוץ המאוחד ביישובה של הארץ, כרך ג (צור זאב)
7 צור הקיבוץ המאוחד ביישובה של הארץ, כרך ד (צור זאב)
7 צור הקיבוץ המאוחד ביישובה של הארץ, כרך שני 1949-1939 (צור זאב)
מזרחי 10, 9 הקסטל, מבצר מאבק ודרך (מזרחי מישאל)
12 הקפנו את ים המלח ברגל (טהון, אורי)
12 קולטון הקץ לשתיקה (קולטון מנחם)
22 קובץ הקרב על הדגניות (מפי חברים)
9 הקרב על הדגניות (מפי חברים)
17 הקרב על ההחלטה (גדות (גדסי), יותם)
14 הקרב על הים, 1947-1970 (הראל, יהודה)
14 לרמ הקרב על המצודה. סדרת: עלילות כוח המגן. (לרמן ישראל)
4 הקרב על הקריה - מאמר (ניר, כהן)
1 ויצ הקרב על השלום (ויצמן עזר)
10 מיכ הקרב על ירושלים במלחמת העצמאות (מיכאלי עובד)
22 הקרב על משמר העמק (מילשטיין, אורי)
9 גרש הקרב על ניצנים במלחמת העצמאות (גרשוביץ משה)
10 חשב הקרב על סן סימון (חשביה אריה)
22 הלר הקרב על צפת; אגדה ומציאות (הלר, א.ז. [רב])
9 הקרב על רמת רחל במלחמת העצמאות (מפקדת קצין צנחנים ראשי - ענף הסברה)
2 הקריה בשנות כינונה 1948-1955 (מן, ניר)
14 הקשב ! אנתולוגיה של סיפורי צבא
20 הר הבית בידינו - מדווח מח"ט הצנחנים מוטה גור
10 בן-א הראל תש"ח, בעקבות לוחמים
10 הראל, חטיבת פלמ"ח-הראל במערכה על ירושלים, תש"ח (דרור, צביקה)
1 הרגע הגדול (בן-ענת, ברוך)
1 הרואה למרחוק (קושניר, שמעון)
20 יזר הרובע היהודי במלחמת העצמאות (מסלולי סיורים) (יזרעאל רמי)
19 הרוגי מלכות (בר-עוז, אברהם)
8 הרוח איתן (בארי, עמי)
4 הרוח והכוח - עמדותיו של בני מרשק (ביטנסקי, נגה)
12 אלי הרוח לא יקח (אליאב אריה (לובה))
11 הרועה (בלום, גדי; חפץ, ניר)
1 הרחק מהמסילה - המזרחיים והשואה (יבלונקה, חנה)
2 הר-טוב; מושבה בודדת בהרי יהודה (בן-בסט, יהודה)
26 הרטשטיין אברהם (משפחה וחברים)
9 הרכש במלחמת העצמאות (דותן, טלי)
1 הרמטכ"ל הראשון - יעקב דורי (נאור, מרדכי)
1 הרעיון הציוני לגווניו (אבינרי, שלמה)
20 הרצון לחיים - ירושלים העתיקה מניתוק לתקומה (פיליפס, ג'ון)
2 לפן הש"י; שורשיה של קהילת המודיעין הישראלית (לפן אסא)
9 השבויות במלחמת השחרור (ראם, שמעון)
9 טיי השבויים היהודיים במדינות ערב במלחמת העצמאות (טייכר נאוה)
1 נאור השבח להם; סיפורי הקרבה וגבורה (נאור, מרדכי)
26 שמיר השבעה [לזכר אליהו שמיר] (קובץ)
3 נאו השבת השחורה (נאור מרדכי)
פעיל השגת רציפות טריטוריאלית במלחמת העצמאות [מאמר] (פעיל, מאיר [אל"מ - ד"ר])
2 השומר (גרא, גרשון)
6 אלון השומר הצעיר והפלמ"ח (אלון, עמנואל)
השומרות שלא שמרו
4 השירים בתקופת מלחמת השחרור [עבודות תלמידים] (מור, איילת)
15 גור השירים, כרך א' וב' (גורי חיים)
15 ילד השלום שלי
3 השלטון הבריטי בארץ ישראל (יוסף, דב (ברנרד ג'וזף))
2 השלטון המנדטורי מחפש נשק (בן. ד)
5 בונ השליח, חייו ומותו של אנצו סירני (בונדי רות)
23 השמים אינם הגבול - סיפורו של חיל האוויר הישראלי (כהן, אליעזר; לביא, צבי)
9 לאר השמש לא עמד דום (לארגין מרגרט תרגום: שוורץ זיו)
ינא 8 השערים פתוחים (עורכים: ינאי שמואל, אלמוג יוסף)
4 השתלבות ניצולי השואה בפלמ"ח (קגן, נאווה)
7 שובל התחלות - שובל (חברי קיבוץ שובל)
6 נשר התחלות קשות, קיבוץ ארז ישוב משלט סוג א' (נשרי יצחק)
12 הִתחלתי (רפאלי, אליעזר)
2 מוס התחנה המרכזית בתל-אביב (מוסמן שלמה)
22 התיישבות במלחמה - יישובים שעמדו, פונו, או נפלו במלחת העצמאות 1948 (גרנות ישראל; יהב, דן)
6 התיישבות בשנות מאבק: אסטרטגיה יישובית בטרם מדינה, 1936-1947 (אורן, אלחנן)
2 התיישבות וביטחון; לקט לנושא המרכז בבתי הספר
6 צור התיישבות וגבולות המדינה (צור זאב)
7 התיישבות חדשה במלחמת העצמאות (קובץ הרצאות)
6 מוק התנועה המאוחדת ותרומתה הביטחונית עד לסיום מלחמת העצמאות והקמת הנח"ל (מוקסיי מרדכי)
9 התפתחות הסכסוך המזויין הערבי-ישראלי (ואלך, יהודה)
2 התפתחות כוח המגן העברי 1907-1948 (פעיל, מאיר)
2 התפתחות כוח המגן העברי עד הכרזת המדינה והקמת צה"ל (זריהן, בר)
11 בן נון התקופה לקחה אותנו [יוחאי בן-נון] דיוקן
פעיל התקפת צה"ל על אבו-עגילה בשלוש מלחמות. (פעיל, מאיר [אל"מ - ד"ר])
2 ארג ואלה המקומות...100 אתרי ה"הגנה"
2 ואלה המקומות...100 אתרי ה"הגנה"
11 ואליה לא יבוא (ינור-רסין, ציפי)
11 ואליה לא יבוא (רסין-יניר, ציפי)
16 ובדמם הבוקר יעלה - זכרון והנצחה בישראל
12 ובתוכו העבר - הארגון היהודי הלוחם (רותם, שמחה (קז'יק))
22 קריית והגדת לבנך חמישים שנה למלחמת השחרור, קריית-ענבים במערכה (חברים ובני קריית-ענבים)
13 והוא היה לאגדה (דפני-שדה, איזה)
4 והלכתם בארץ, סיפורה של מחלקת הסיירים בפלמ"ח (סיפורי אנשי המחלקה)
16 אמוראי והנה אין יוסף (יוסף אמוראי)
8 דוד וילה פז'נה (דודזון מאיר)
21 וילי, אמן הפנטומימה (חברים)
26 וינברגר מלכה (משפחה וחברים)
4 וכי עירום אתה ?! (מהלו אביבה)
15 עמי ולא על מנת לזכור (עמיחי יהודה)
16 קובץ ולאזכרה (קובץ)
20 ולירושלים
16 וסודם לקחו אלי קבר... (בני המשפחות)
4 ופנינו חברונה - מסעות הנוער לחברון עד תש"ח (אלמריאס, יורם)
19 וקבצתים מירכתי ארץ - ההעפלה הרביזיוניסטית והאזרחית ביבשה ובים (חורב, שי)
12 זאב בעור כבש (בלום, זאב)
19 שביט זאב ז'בוטינסקי: החיפוש אחרי גלגל-תנופה [מאמר] (שביט, יעקב [פרופסור])
21 זאב שיף, 1932-2007
12 ז'אמק ילד ששרד (המאירי-המר, שלמה)
20 הראל זאת ירושלים (הראל מנשה)
12 זה אני B-7966 (גל, שמואל)
2 ארג זה היה סודי ביותר, 30 פרשיות מודיעין ובטחון ישראל (ארגמן יוסף)
10,9 כצנ זה חוזר אלי, לוחמות פלמ"ח מספרות (כצנלסון-בן צבי צביה)
22 יעק זה קרה שנית (יעקובזון רייך רבקה)
16 מן זהרה לביטוב - גיבורת מופת או מיתוס ? (מן, ניר)
16 לביטוב זהרה לביטוב - חייה וכתביה (לביטוב, יהודה)
26 אטקין זוהר [לזכר זוהר אטקין] (קובץ)
14 זוהרה (אוליר, צבי)
26 הזז זוזיק [לזכר נחום הזז] (קובץ)
26 ז'יד, לך לפלשתינה (עצמון, עמנואל )
16 זיוי צפרירי
26 זיידרמן חיים (משפחה וחברים)
9 זיכרון בספר - ראשיתה של ההיסטוריוגרפיה הישראלית (בר-און, מרדכי)
9 בר-א זיכרון בספר: ראשיתה של ההיסטוריוגרפיה הישראלית (בר-און מרדכי)
16 מוס זיכרון והנצחת נופלות הפלמ"ח (מוסקל מיטל)
12 זיכרונות - יערי יצחק [נאבי] (יערי, יצחק)
1 זיכרונות אישיים מן המאבק המדיני לעצמאות (הורביץ, דוד)
6 זיכרונות של הכשרה מגויסת בפלמ"ח - מכבי הצעיר גרעין ד' של מכבי הצעיר (מוקסיי, מרדכי (מוטי))
21 זכי זכי, סיפור חייו (זכריה קיני)
12 זכרונות (שחר, אליהו)
2 זכרונות איש "השומר" (נדב, יצחק)
22 בכר זכרונות הרטוב (בכר אברהם)
12 זכרונות מהמשפחה ומחיי שלי - גדעון רכבי (רכבי, גדעון)
26 ובר זכרונות מימי השואה והגבורה [לזכר אליהו ובר] (אריה ובר)
8 זכרונות מקפריסין, ממחנה העצורים (וייס, יעקב)
11 זכרונות מקרבות מלחמת העצמאות (איל, נתן)
12 זכרונות משרותו בפלמ"ח, 1945-1947 (עצמון, מוניה)
9 זכרונות עבדאללה אל-תל (עבדאללה אל-תל)
26 זעירא שמעון (משפחה וחברים)
2 ריב זר לא יבין זאת, כינויי סתר בישוב היהודי בא"י (ריבלין גרשון ועליזה)
12 זר ספורי חיים (זר, חיים)
1 ח"י לצה"ל - אלבום (קצין חינוך ראשי)
14 חבורה שכזאת - פרקי הווי בהכשרה מגוייסת (ויסלר, ישראל (פוצ'ו))
14 וי חבורה שכזאת, פרקי הווי בהכשרה מגויסת (ויסלר, ישראל, פוצ'ו)
1 חבורת הרועים (גולדשטיין, יעקב)
5 עופר חביבה - ספור חייה ושליחותה של הצנחנית חביבה רייק (עופר, תהילה וזאב)
2 גול חביון עוז (גולומב אליהו)
1 חבל ים המלח (אלמוג, יהודה; אשל, בן-ציון)
11 חבר ואיש סוד - שיחות עם סיני (ארנן עזריהו) (ערמוני, אורה)
27 חברות וחירות (מרון, נגה)
14 חברות יום השישי (חפר, חיים)
16 חברי יזרעאל והכשרותיה אשר נפלו במערכות ישראל
16 ג'ימי חברים מספרים על ג'ימי (הביאו לדפוס: ההורים של ג'ימי)
16 קובץ חברינו שנפלו (חללי חברת החשמל)
8 יוחאי חוברת - יוחאי מספר (שיה בן נון (ליקטה))
9 חוברת לזיהוי אווירונים (קובץ)
חוברת פלמ"ח הראל מספר 2 (קובץ)
חוברת פלמ"ח הראל מספר 3 (קובץ)
חוברת פלמח - אפריל 1950 (קובץ)
ליבנה 18 חוברת ציורים (ליבנה (ליבמן) עמי)
18 ליבנה חוברת ציורים (ליבנה, עמי [ליברמן])
חוברת של הכנס הארצי הרביעי של הפלמ"ח - לזכרו של יצחק שדה (קובץ)
21 חוה שטרן - סיפורים ופרקי זיכרונות מן העיזבון (לקט)
2 חומה ומגדל; ההתיישבות החדשה בשנות המצור (חבס, ברכה)
19 עדו חומות עכו מספרות - סיפורים מבית הסוהר (עדות בנימין)
14 מנו חופשה ללא תשלום (מנוסי, ידידיה (דידי))
17 ליב חוץ מציפורים (ליבליך עמיה)
11 חוצה גבולות (שור, אבנר)
6 חוקוק; שנים ראשונות (חרובי, איתמר)
6 חורבת גוב יוסף (ג'ב יוסוף) שליד עמיעד (כהנר, גבריאל)
12 חורט בזיכרון - לוחם, שורד, מנציח (ארד, יצחק [טולקה])
23 חזון האוויר (קטלוג)
1 בן-ג חזון ודרך (בן גוריון דוד)
1 בן-ג חזון ודרך, כרך א'
18 חזרה לחיים - Return To Life (בנדל, נחום)
12 חזרתי אל הדרור (וטנברג, חנה)
חטיבה 8 במבצע "חורב" (מיכלסון, בני)
4 חטיבה שכזאת
9 חטיבת "אלכסנדרוני" במלחמת העצמאות
9 חטיבת "כרמלי" במלחמת הקוממיות (קובץ)
16 עציוני חטיבת "עציוני" בתש"ח - חטיבת הח"יש הירושלמית
10 קובץ חטיבת "פלמ"ח-הראל" בלחימה במרחב ירושלים במלחמת העצמאות (זוהר, אברהם)
9 איל חטיבת גבעתי במלחמת הקוממיות (כרך א')
9 איל חטיבת גבעתי מול הפולש המצרי (כרך ב')
10 חטיבת הנגב - חיות הנגב (מראיין: עזרא גרינבוים)
9 חטיבת הנגב במלחמת העצמאות (כהן ארדון, כהן מיכאל (מיקי), מנדלסון עמוס)
26 רוטנר חטיבת הנגב במערכה [לזכר ישראל רוטנר] (קובץ)
10 קובץ חטיבת הנגב במערכה, סדרת: החטיבות והחילות במלחמת השחרור
10 חטיבת הנגב מפלמ"ח ועד היום (יצחקי, אריה)
10 פעי חטיבת הנגב פלמ"ח, 1949-1947, בעקבות לוחמים (פעיל מאיר)
12 שיל חטיבת הנגב, חיות הנגב (שילוני שמחה - ראיון, מראיין עזרא גרינבוים)
10 חטיבת הראל - יומן מערכה (קובץ)
1 חטיבת הראל שריון, חטיבה 10 במלחמת ששת הימים (ברוכי, נחום)
2 קובץ חי"ש תל-אביב 1948-1941; אוסף סיפורי חברות וחברים. (ארגון חברי "ההגנה" במחוז ת"א)
11 חיוור היה הלילה - גירסת סיקו (ארגמן, יוסף)
12 חיי - לאור ציווי הדור (עדאקי, יצחק)
12 חיי הם נקודה חיוורת ביקום האינסופי (קסטלנובו, גרשון)
12 חיי ואני (רטנר, יוחנן)
14 שמי חיי עם ישמעאל (שמיר משה)
14 חיי עם ישמעאל (שמיר, משה)
12 חיי, לאור ציווי הדור (עדאקי, יצחק)
12, 20 נרק חייל של ירושלים (נרקיס עוזי)
26 חיים אנצו סרני - עשר שנים למותו (קובץ)
26 חיים אנצו סרני, 1905-1944 (קובץ)
21 חיים בלוך - לזכרו (משפחה וחברים)
15 חיים גורי - השירים (גורי, חיים)
15 חיים חפר מספר ומזמר: השירים הנבחרים ומה שמאחוריהם (חפר, חיים)
21 שטורמן חיים שטורמן (קובץ)
21 קובץ חיים שטורמן, אהרון אטקין, דוקטור ד. מוסינזון (קובץ)
26 שיף חיים שיף ללא תכתיבים [לזכרו של צבי שיף] (שיף חיים)
21 חיים שפרוני לזכרו (חברים ומשפחה)
21 חייקין (חן) נעה (משפחה וחברים)
21 חייקין, מאולי (שמריהו) (המשפחה וחברים)
21 חייתי חיים מלאים (קלעי-לבני זאבה)
12 חיכיתי לך אמא (שוסטר, צבי)
2 חיל פרשים אנו (רגב, יואב)
9 חילות הערבים
14 קני חימו מלך ירושלים (קניוק, יורם)
1 חינוך לשלום בתיאוריה ובמעשה (שאשא יפעת; הירש דניאל-צבי)
22 חיפה הערבית בתש"ח - עוצמת המאבק וממדי ההתמוטטות (גורן, תמיר)
12 חיפה של ימי ילדותי (רון, מרדכי)
26 אלפרוביץ חיפשתי אותך [לזכר אלכסנדר אלפרוביץ] (שרה נרדי)
27 חירות לקראת בגרות (מרון, נגה)
17 ספק חלום בתכלת-שחור (ספקטור יפתח)
17 חלוק לבן כומתה שחורה (פורת, אשר [קרלוס])
18 רז חליפות העתים (רז, אילה)
17 הלפ חליפת לחץ (הלפרין מירב, לפידות אהרון)
16 חללי חטיבת הראל במלחמת העצמאות (מדוצקי, יאיר)
14 חמדת אבות (גרא, גרשון)
9 חמושים לפני המחנה - סיפורה של פלוגה דתית (ולנר, אלתר)
9 שוו חמישים הדקות של קולה (שווארץ שמואל)
9 חמישים הדקות של קולה (שוארץ, שמואל)
4 חמישים שנה לאירועי "השבת השחורה" (קובץ - דפי יגור)
8 קובץ חמישים שנה להעפלת "ולוס"
4 רבי חמישים שנה לפלמ"ח בהזורע 1941-1991 (עורך: רביב מנחם)
2 בנק חמש שנים (בנקובר, י')
14 מגד חנה סנש (מגד אהרון)
5 סנש חנה סנש
26 חנה סנש - יומנים, שירים, עדויות
26 סנש חנה סנש - לזכרה (קובץ)
21 טבנקין חנה'לה טבנקין
6 חסד נעורים - דפים מהספר הנוער העובד (כהן, דוד)
4 חסמב"ה במכון אייילון (תלמידי שכבת ט', בית ספר דה-שליט)
12 חפצתי בחיים (אבן-חן, אביבה)
12 גינ חצי מעגל (גינצבורג צבי)
6 חצרו של קיבוץ (מירום, פטר)
חצרים 22 חצרים במלחמת השחרור 1948-1947 (קרן רות)
2 חקרי מלחמה
2 בן-ד חרב בנכר, מעלילות "ההגנה" באירופה 1948-1945 (בן-דוד, יהודה)
1 שפירא חרב היונה (שפירא, אניטה)
בר-יוסף 22 חרב ישועות, צפת במלחמת הקוממיות (בר-יוסף יהושע)
14 יזהר חרבת חזעה - השבוי (סמילנסקי יזהר (ס. יזהר))
19 חשכה לאור היום; מאבקו של צעיר ציוני בליטא ובמחנות (שילנסקי, דב)
13 ט"ו שנים לפטירתו של אלוף יצחק שדה
11 כנרי טבנקין בארץ ישראל (כנרי, ברוך)
16 טובה טובה (טובה-דרור)
21 טוביה פורמן (פורמן, טוביה)
26 קושניר טוביה קושניר (לזכרו) (קובץ)
2 קובץ טוהר הנשק
טוהר הנשק - מאמר (אל"מ שאול גבעולי)
1 טופוגרפיה שימושית (בירגר, הילל)
1 טופונומסטיקון (קדמון, נפתלי)
9 הרט טייסת הגליל במלחמת העצמאות (הרטוב נעם)
23 רוב טייסת הנגב במלחמת השחרור (רובנס אריה)
23 טייסת הקרב הראשונה: פרקי יומן
12 טיפה משלי - סיפור חייו של יהודה דקל (דקל, יהודה)
26 טירס שאול (משפחה וחברים)
21 דרור טל דרור (משפחה וחברים)
24 טנגו מולדת
12 גלי טעם המערכה (גלילי ישראל)
9 טקס הצבת שלט הנצחה לנופלי קרב בית חרושת "היוצק"
16 י"א י"א חברינו (חללי הכשרת הנוער העובד בגבע)
16 יאיר
26 זלצמן יאיר [לזכר זלצמן יאיר] (קובץ)
21 יאיר בן ארי - לזכרו (בני המשפחה)
16 הכטר יאיר הכטר (יאיר הכטר)
26 הכטר יאיר הכטר [לזכרו] (קובץ)
26 עמיחי יאיר עמיחי - לזכרו (קובץ)
22 יבניאל (נאור, מרדכי)
13 אלון יגאל (אלון) (עורכים: חפר חיים, טל שבתאי)
13 אלון יגאל אלון
13 אלון יגאל אלון
13 יגאל אלון - ביוגרפיה פוליטית 1949-1980 (מנור, אודי)
13 אלון יגאל אלון - בענייני בטחון ומדיניות (אלון יגאל)
13 שפי יגאל אלון : אביב חלדו (שפירא, אניטה)
13 אלון יגאל אלון והפלמ"ח - הצבא שהיה תנועת נוער (הרצוג חיים)
13 יגאל אלון ז"ל - קטעי עתונות מיום הסתלקותו ועד לים השלושים (קובץ מאמרים ותמונות)
13 יד איש באחיו - רצח רבין ומלחמת התרבות בישראל (פרי יורם)
26 רוזנבלום יד לאסף (לזכר אסף רוזנבלום) (קובץ)
16 יד לגדעון
16 נגבה יד למ"ד חללי המערכה על נגבה ומבואותיה
22 יד מרדכי יד מרדכי במערכה (ספריית כיס לחייל העברי)
2 ידיעון ההגנה (קובץ)
22 יד מרדכי יד-מרדכי במערכה; ט' ניסן תש"ח - י"ד ניסן תש"ח
2 קובץ יהדות רומניה בתקומת ישראל כרך ד'
21 יהודה - יהודה רותם 1920-2007 (קובץ)
21 יהודה (בלום) ניצן
26 יהודה גביש ז"ל (קובץ לזכרו)
26 יהודה מטצקי - 23.11.1927-7.5.1948
16 צפתי יהודה צפתי - יהודלה
26 צפתי יהודה צפתי (לזכרו) (קובץ)
1 יהודים חדשים, יהודים ישנים (שפירא, אניטה)
16 גלו יהושע גלוברמן
21 יובל גל - שלושים למותו. כ"ב אדר תרפ"ט - י"ח בתמוז תשל"ג (משפחה וחברים)
1 יובל לישראל - יומן לאומי
16 יובל יובל שלנו (יובל אבידר) (המשפחה)
1 לקס יודאיקה - לקסיקון
21 יודיסקה יודיסקה; יהודית בלוך (אדר, עמליה)
8 בן-נ יוחאי מספר
26 הזז יוכבד בת מרים [לזכר נחום הזז]
19 כץ-ש יום האש (כץ שמואל)
16 קובץ יום העצמאות תשמ"ה - זר פרחי הפלמ"ח של שוש
תלמידים יום השנה ה-50 לקרב על חרבת כוריכור (קובץ)
10 אבי יום ולילה ויום (שיירת נבי דניאל) (אבינועם ראובן)
16 קובץ יום זיכרון לחללי האוניברסיטה
1 יום טיול (מרוז, דפנה)
15 בסו יום נאה חלקו מעונן (בסוק משה)
1 יום שישי הגדול - ה' באייר תש"ח (נאור, מרדכי)
22 גזר יומה של גזר (האגודה להנצחת זכרם של מגני גזר)
10 מגד יומו האחרון של דני (כלול בספר בנתיב הפלמ"ח) (מגד מתי)
12 ליב יומן אישי (ליבנה (ליברמן) עמי)
2 אבי יומן בחזית (אבינועם)
10 יומן הכשרת גין-גב - בית-השיטה (שושו ורחל)
9 בן-ג יומן המלחמה. 3 כרכים, מלחמת העצמאות תש"ח-תש"ט (בן גוריון דוד, עריכה: ריבלין גרשון - אלחנן אורן.)
20 בן-ג יומן ירושלים תש"ח, ברובע הנצור ובשבי הלגיון (בן-גור אליצור)
22 יומנה של ניצנים (קובץ)
16 יומנו של יעקב כהן זכרו לברכה, 1933-1948 (כהן, יעקב)
12 יומנו של שלמה צאיג [סאיג] (סאיג, שלמה)
12 קוסטיקה יומנו של שלמה קוסטיקה (וינברג משה)
4 פלד יונדב רוצה להתגייס לפלמ"ח (פלד (שטאל), שרגא)
21 יונה מזרחי - האחד והיחיד (מזרחי, מוטי)
14 שמי יונה מחצר זרה (שמיר משה)
21 יונטל קליגר - שלושים למותו (משפחה וחברים)
21 יוסוף - קצין וג'נטלמן (משפחת בן-מימון)
14 וי יוסלה איך זה קרה (ויסלר, ישראל, פוצ'ו)
27 יוסלה איך זה קרה (רומן בתולים) (ויסלר, ישראל, פוצ'ו)
21 יוסף [מם] עמית, 1928-2009 (המשפחה וחברים)
21 יוגב יוסף יוגב
21 יוספלה טבנקין, שלושים למותו (דברי חברים והמשפחה)
11 יוסק'ה, האיש והמדינה (אבנרי, אריה)
13 יוצרים בעומס יתר; רצח רבין, אמנות ופוליטיקה (אריאלי-הורוביץ, דנה)
16 יוקי יוקי - חיים אהוביה
21 יוקל יוקל (יעקב דומנסקי)
21 יורם מושקט (קובץ מאמרים)
16 קובץ יזכור
16 יזכור - 1969-1973 - חלק ב'
16 יזכור - 1969-1973 - חלק ראשון
16 גלבוע יזכור (לחללי אזור הגלבוע)
16 יזכור [כרך ג'] (עורך - ראובן אבינועם )
16 קובץ יזכור א'
16 קובץ יזכור ב'
16 קובץ יזכור ג'
16 יזכור לחללי העדה הדרוזית (היחידה להנצחת החייל)
16 יזכור לילדי טהרן שנפלו במערכות ישראל ושהלכו לעולמם (אהד, מאיר)
16 הזורע יזכור תש"ח-תש"ט, קיבוץ הזורע (חברי הקיבוץ)
1 בן-ג יחוד ויעוד (בן גוריון, דוד)
27 יחי האומץ (תלמי, מנחם)
27 יחי האומץ (תלמי, מנחם)
12 יחיה, יאהב, יפעל, יעש - הסיפור של ישראל לרמן (לרמן, ישראל)
9 יחסי הכוחות במלחמת העצמאות (רונן, רז)
9 יחסי מדינה-צבא בישראל, 1948-1974, יום עיון
ייסוד הפלמ"ח (אבידר, יוסף - אלוף במיל.)
6 נאו יישוב הנגב 1960-1900
9 ילדי ביתוניא; סיפורה של משפחה פלסטינית (סעיד ח', אבו-ריש)
1 ילדי ההפקר - החצר האחורית של תל-אביב המנדטורית (רזי, תמי)
ילדי טהרן (הלפר, שושנה)
22 ילדי כפר עציון (ליבליך, עמיה)
8 ילדי ציון - דרך התלאות של ילדי טהרן (גרינברג, הנריק)
19 אריאל ילקוט אריאל - האיש של אלטלנה
5 ילקוט גייסות מוטסים
14 חפר ילקוט הכזבים (בן אמוץ דן, חפר חיים)
4 ילקוט הכזבים - מהדורה מוערת (בן-אמוץ, דן; חפר, חיים)
1 ילקוט מורשת - 60 שנה לסיום המלחמה באירופה ושחרור המחנות
22 ים המלח במלחמת העצמאות (אלמוג, יהודה; אשל, בן-ציון)
1 ים המלח וחופיו (אילן, צבי)
1 נאו ים המלח ומדבר יהודה (נאור מרדכי)
8 אוי ים רוגש גבה גלי (אוירבך, ישראל)
22 ימי "גשר" - סיפורו של קיבוץ במלחמת השחרור (קיבוץ גשר)
14 כץ-ע ימי אהבה ומלחמה (עמוס כץ)
26 ורמל ימי גשר [לזכר אלכסנדר ורמל] (קובץ)
3 שגב ימי הכלניות (שגב תום)
2 ימי חומה ומגדל (נאור, מרדכי)
3 ימי לטרון - סיפורם של מחנות המעצר בלטרון בתקופת המנדט הבריטי (נשגב, טל)
14 יזהר ימי צקלג (כרך א', ב') (סמילנסקי יזהר (ס.יזהר))
22 רמת הכובש ימי רמה - פרקי רמת הכובש
12 ימיי בפלמ"ח; סיפורו של אלי ביאזי (שגיא, עומר)
4 ימים אחדים (בק, אלכסנדר)
ימים אחרונים בגוש עציון (נרקיס, עוזי)
3 ימים אחרונים; המימשל המנדטורי - פינוי ומלחמה (גולני, מוטי)
22 רון ימים שחורים (פרשת גוש עציון והשבי). (רון אברהם)
רשקס 10 ימים של עופרת (רשקס משה)
1 יסודות בסכסוך ישראל-ערב (הרכבי, יהושפט (אלוף))
12 יעופו שבבים (מרקס, תומי)
21 סלומון יענקלה סלומון - זיכרון קרוב רחוק (יטבת משה)
12 יעקב בן-חיים - סיפור חיים (בן-חיים יעקב)
16 יעקב ברלינגר (דברי חברים)
21 יעקב הר-ורדי - סיפור חיים (משפחה וחברים)
11 אלד יעקב קוזלציק, הגיבור מקרינקי בבלוק 11 (אלדר מאיר)
21 נטל יעקוב (יענקלה) נטל
21 יעקובה (חברים ובני משפחה)
14 יערות אבודים (מילרד, רות)
18 יפי הבלורית והתואר (לב, אילן)
10 יפתח - חטיבת פלמ"ח במלחמת העצמאות (עופר תהילה; עופר, זאב)
10 קובץ יפתח אחוזת הסופה, סיפורה של חטיבת יפתח, פלמ"ח (יוצאי חטיבת יפתח-פלמ"ח)
6 יפתח, הדרך: סיפורי ראשונים
13 יצחק - רצח רבין, הסיפור שלא סופר (קריב, דביר)
21 יצחק אביאל
26 זמיר יצחק זמיר [לזכרו] (קובץ)
2 ברנ יצחק טבנקין ב"הגנה" עד 1924 (ברנר, אורי)
1 יצחק טבנקין ואתגרי תקופתו (טבנקין, יוסף)
26 יצחקי יצחק יצחקי - לזכרו (קובץ)
12 יצחק כהן - סיפור חיים (מיחרון, רחל)
13 רבין יצחק רבין (רוברט סלייטר)
13 רבין יצחק רבין 1922-1995
13 יצחק רבין - בין מלחמה לשלום (הירש, דניאל-צבי)
13 יצחק רבין - האיש, המפקד, המדינאי, מצביא השלום (נאור, מרדכי)
13 רבין יצחק רבין - יום הזיכרון הממלכתי
13 יצחק רבין - ראש ממשלת ישראל בשנים 1974-1977, 1992-1995
13 רבין יצחק רבין 1922-1995, אשר אהבת את יצחק
13 יצחק רבין וביטחון ישראל (ענבר, אפרים (פרופסור))
13 יצחק רבין זכרו לברכה - דברים לדמותו
13 יצחק שדה - 20 שנה לפטירתו (מאמר)
13 שדה יצחק שדה - אלבום
13 שדה יצחק שדה - לזכרו (חברים)
13 יצחק שדה - לזכרו של יצחק שדה (חברים מדברים לזכרו)
13 שדה יצחק שדה - פעלו ומורשתו
8 סתמ יציאת אירופה תש"ז (סתמי, דב)
18 יצירות מן הטבע (שילוני, שמחה)
6 יקום חזון הנגב - גאולה ומים לערבות השממה (קרק (קליינר), רות)
12 יֶקִית טַרַלָלָה (אטקין, עמליה)
20 ירושלים - עיונים במערכה על העיר במלחמת העצמאות
20 ירושלים - עיר ללא חומה (בנזימן, עוזי)
20 ירושלים אחת [ספור חיים] (קולק, תדי ועמוס)
כהן 20 ירושלים במצור, דפי יומן תש"ח (כהן יונה)
20 כהן ירושלים בשיר וחזון (כהן, יעקוב)
20 נאו ירושלים בתש"ח
20 קובץ ירושלים בתש"ח - חברי ההגנה מספרים
20 ירושלים בתש"ח בתמונות (קובץ)
20 ברא ירושלים החצויה 1948-1967
20 ליר ירושלים העתיקה במצור ובקרב (לירון (אלטשולר) אהרון)
20 אלח ירושלים ואנשים בה (ספר שני) (אלחנני, אברהם חיים)
20 איל ירושלים לא נפלה (אילון, עמוס)
20 בצל ירושלים לדורותיה (בצלאל, עמיקם)
20 ירושלים לנצח - מלחמת הצנחנים לשחרור עיר דוד (לנדאו, אלי)
20 ירושלים לנצח; השירים והפזמונים, האתרים והאנשים (ענר, זאב; שיר, רוני)
9 ירושלים של מטה (וורן, צ'רלס)
20 לאפ ירושלים, ירושלים (לאפייר דומיניק, קולינס לארי)
20 ירושלים, תש"ח-תשמ"ח (שמיר, ורדה)
2 ירחים בעמק איילון (שרת, משה)
2 ירחים בעמק איילון (שרת, משה)
אראל 12 יריב בוא תשמע סיפור (אראל, יהודה )
26 שנידר ישקה שנידר (קובץ)
1 ישראל - מגדר ולאומיות (קובץ)
16 ישראל (סותה) שורצמן - לזכרו
9 תלמ ישראל במערכה - פרקים במלחמת העצמאות תש"ח-תש"ט (עורך: תלמי אפרים)
2 גלילי ישראל גלילי - אל ועל (עזריהו ארנן, אשכול דוד)
11 ישראל גלילי אל ועל - איגרות ודמויות (ישראל גלילי)
1 ישראל והעולם הערבי (כהן, אהרון)
4 ישראל מחכה לרומל - מאמר (זיסאפל, כליל)
1 קובץ ישראל מלוא קומתה, ספר המדינה תש"ח-תשכ"ח
1 ישראל שלי (קובץ)
1 ישראלים - כתב עת לחקר ישראל והציונות
כ"ג יורדי הסירה - חוברת לזכרם (קובץ)
16 כאלה היו (אבינועם, ראובן)
18 כאלה היו: דור תש"ח בציורי נחום גוטמן (גוטמן, נחום)
26 קובץ כאם חשה להציל (קובץ)
1 כאן ביתי (קובץ)
12 קלי כאן ובארצות רחוקות; ספורים אוטוביוגרפיים וכאלה של מהנדס ישראלי (קלי אלישע)
21 כבר שנה ללא דוריס (קופרמן, אהרון)
16 בן פורת כברת דרך (בן-פורת , יוסף)
26 בן פורת כברת דרך [לזכר עמוס בן פורת] (יוסף בן פורת)
14 כבשת הרש (שמיר, משה)
6 דומ כדורי, עלי גבעה (דומקה אלעזר)
26 כהן אהרון (משפחה וחברים)
פורת 6 כובשי הדייג (פורת, ראובן)
17 כוח צביקה (גרינגולד, צביקה)
13 כוחות המגן הישראליים מאתמול להיום (אלון, יגאל)
15 דיין כוכבים סדוקים (דיין, אלי)
19 כורח בל יגונה: פעילותם של אצ"ל ולח"י להשגת כספים ואמצעים בארץ ובעולם (מרקס, משה)
9 כותבים 'במבצע', 'במשלט', 'במבצר' (רוזנסון, ישראל)
16 כזהר הרקיע; חייה וכתביה של זהרה לביטוב (רגב, עופר)
12 לאופר כחיית השדה; לשרוד בשדות אוקראינה (לאופר, יוסף)
12 גול כי אחיה ואספר (גולדהט מרדכי (מוטק))
12 כי מעבר באת ואל עבר חשוב (שמוש, אמנון)
14 שמי כי עירום אתה (שמיר משה)
9 קובץ כיבוש הערים הערביות והמעורבות במלחמת העצמאות (קובץ)
10 כיבוש לוד, יולי 1948 (קדש, אלון; סלע, אברהם; גיל, ארנון)
שיאון כיבוש משלטי התמילה (שיאון, א. - אל"מ)
22 אבי כיבוש ערים ראשונות (אבינועם ראובן)
22 אבי כיבוש ערים ראשונות, א' (אבינועם ראובן)
10 כיבוש צפת, מאי 1948 (קובץ)
4 כינון זהויות מגדריות של חיילות בתפקידים גבריים (טרופר, בנימין)
כינוס של חטיבת "יפתח" בגליל
8 גנו כיסופים וסער (יצחק גנוז)
2 כיצד התבטאה תרומתם הביטחונית של בני העדה הדרוזית ליישוב בארץ לפני הקמת המדינה (צדוק, רות)
9 כיצד נלכדה המצודה (שדה, האלוף יצחק)
13 שדה כיצד נלכדה המצודה (שדה יצחק)
12 כך היינו - מספורי שמעון גפן (גפן, שמעון)
2 כך התגונן ישראל (תלמי, מנחם)
12 כרמ כך זה אירע (כרמל, דן)
9 תלמ כך לחם ישראל, פרשיות מלחמת העצמאות (תלמי מנחם)
9 כך נלחמנו
1 תלמ כל ארץ ישראל, לקסיקון לעם (תלמי אפרים ומנחם)
2 עופ כל אתר נושא מזכרת: אתרי הפעילות של ההגנה בת"א
12 כל גל נושא מזכרת (מילרד, רות)
1 תלמ כל הארץ, לכסיקון גיאוגרפי של ישראל (תלמי מנחם ואפרים)
6 כל ההתחלות - ספורי מקום - עין גב (קוצ'ינסקי, מאיר)
12 כל הזמן אשתו (רבין, לאה)
12 כל הנסים והנפלאות שעברתי במלחמת העצמאות (לנצנ'ר, צבי)
1 קובץ כל מקום ואתר
1 כל מקום ואתר - מדריך שלם ומקיף
1 כל עת (פולק, אב. נ.)
13 אלון כלים שלובים (אלון, יגאל)
3 גלע כלכלת היישוב בתקופת המנדט (גלעדי, דן)
17 כמו לאכול מרק בסכין - הניסיון האמריקאי בוייטנאם בשנים 1959-1973 (טובי, טל)
11 כמו סלעים - ספורם של בתיה ויודקה הלמן (ערמוני, אורה)
11 כמו שני סלעים (ערמוני, אורה)
26 נגלי כמספר על היחיד [לזכר חיים נגלי] (קובץ)
2 קובץ כנס החוקרים הרביעי לתולדות כוח המגן (קובץ)
2 קובץ כנס החוקרים השלישי לתולדות כוח המגן (קובץ)
2 קובץ כנס החוקרים השני לתולדות כוח המגן (קובץ)
2 קובץ כנס חוקרים לתולדות כוח המגן (קובץ הרצאות)
24 כנס פלוגה ד', פלמ"ח
12 כנף רננים (ירום, אורי)
23 כנפי תחזוקה אווירית למדינה (כץ, שבתאי)
23 כנפי תחזוקה אווירית למדינה (כ"ץ, שבתאי)
22 כנרת - החווה והחצר (נאור, מרדכי)
22 כנרת כנרת בימי מבחן
12 כעלה נידף ברוח (כספי, מנחם (סרברניק))
12 כעץ בשדה - בן 80 לגבורות - יהודה שמואלי (משפחה)
1 כפר גלעדי - שער עליה (הייק, דרורה)
22 כפר דרום - גבורה ומופת (אור, מיכל)
22 כפר דרום כפר דרום כפר הגבורה (עמינוח)
22 כפר דרום, תש"ז-תש"ח (אור (מן), מיכל)
12 כפר ושמו דוגאלישוק (אביאל, אברהם)
1 כפר נולד - סיפורים מכפר יהושע
1 כפר על גדות הירדן (ברץ, יוסף)
13 כפר תבור [מסחה] תרס"א-1901 (קובץ)
1 כרונולוגיה לתולדות היישוב היהודי החדש בארץ ישראל, 1936-1947
1 רוז כרונולוגיה לתולדות הישוב היהודי בא"י
אבידר 12 כשהגרב היה כובע (אבידר-אטינגר תמר)
17 כשלון והצלחה בהרתעה - הערכת המודיעין ערב מלחמת יום הכיפורים (שלו, אריה)
1 כתבי דוד בן-גוריון; ביבליוגרפיה, 1910-1959
2 סנה כתבים (משה סנה)
2 כתבים - משה סנה, כרך א, 1928-1939
13 שדה כתבים א' (שדה יצחק)
13 שדה כתבים ב' - מסביב למדורה (שדה יצחק)
13 שדה כתבים ג' - מלחמה בלתי שגרתית (שדה יצחק)
13 שדה כתבים ד' - מחזות (שדה יצחק)
1 לא יוכלו בלעדינו - עמדות מפ"ם בשאלות חוץ ובטחון, 1948-1956 - חלק ב'
12 לא אישי בלבד (ברקאי, יהודה)
14 בצר לא בדרך המלך - אורד וינגייט (בצר עודד)
15 לא זריתי לרוח (חוטר אליהו)
1 לא יוכלו בלעדינו; עמדות מפ"ם בשאלות חוץ וביטחון, 1948-1956 - חלק א'
24 לא נפסיק לשיר - משירי חיים חפר ב' (חפר, חיים)
1 לא על מגש של כסף (אפק, יוסף)
9 לוי לא על מגש של כסף (עורך: עמוס לוין)
1 ואל לא על מגש של כסף, תולדות מדינת ישראל מראשית ההתיישבות עד עידן השלום (ואלך יהודה)
12 שמי לא רחוק מן העץ (שמיר משה)
21 קובץ לאה שחם (קובץ)
עומר 26 לאהוב עד מוות (עומר דבורה)
16 לאהק'ה לאה'קה תדיר (כהן)
15 טהר לאוהבים את האביב (טהרלב יורם)
5 כהן-י לאור היום ובמחשך (כהן ירוחם)
16 קופ"ח לאורם (בני משפחות של עובדי קופת חולים)
2 ריב לאש ולמגן, תולדות הנוטרות העברית
12 פתר לב בצד שמאל, על חינוך וחברה (פתר-פטרזיל דני)
16 לב ואבן (כץ, יוסי)
16 אבי לבבות דובבים
16 לבל יהיו כלא היו (שמיר, אילנה)
21 כפר יהושע לבנינו (קובץ)
16 כפר יהושע לבנינו (חללי כפר-יהושע)
1 קובץ לגליל העליון (קובץ)
23 לגעת בשמיים - סיפורו של הטייס העברי הראשון (חשביה, אריה)
23 לגעת בשמיים - סיפורו של הטייס העברי הראשון (חשביה, אריה)
21 לדיז'נסקי, עובד 1931-1956 (המשפחה וחברים)
16 תל יוסף לדמותם - חללי קיבוץ תל-יוסף
8 שירון לדרך ספן מהפלי"ם לחיל הים
11 להבות באפר (רוז'קה - רייזל קורצ'אק)
1 להיות עם חופשי - מגולה לתקומה לאומית (בוים זאב, זינגרוב ישראל)
17 להכיר את החאמס (אלדר, שלומי)
12 להעז לחיות (הוכמן, פרץ)
1 להתאהב בארץ ישראל; טיולים בעקבות אהבות גדולות בארץ ישראל (רגב, עופר)
8 אור להתחיל אחרת, לחיות אחרת - תנועות הנוער במחנות המעפילים בקפריסין 1946-1948 (אורן מנחם)
18 לודביג בלום, מצייר את המאבק לעצמאות
4 חפר לוח - הלוח של הפלמ"ח
כהן יש- 12 לוחמה, מורשת קרב פלמ"ח (כהן ישראל ("ישרולנה"))
19 ילי לוחמי חירות ישראל, אנשים רעיונות ועלילות (ילין-מור נתן)
19 מזור לוחמי חרות ישראל (לח"י) (מזור גד)
13 שדה לוחמים (שדה יצחק)
1 לוחמים - תעוד עכשווי של הלוחם היהודי עד קום המדינה (הצלם: שי אלוני)
11 זר-פ לוחמים בלילה - סיפורו של אורד וינגייט (זר פנינה)
9 מגן לוחמים מספרים (מגן רבקה)
10 לוחמים מספרים (מגן, רבקה)
16 לזכר הארבעה (קובץ)
16 צובא לזכר הששה (קובץ לזכרם)
16 חולתא לזכר חברים (קובץ)
16 הגוברים לזכר חברים שנפלו (קובץ)
16 לזכר י"א נופלי הכשרת גבע (חברי הכשרת גבע)
11 לזכרו של דוב פלאי (פלאי אביבה)
21 לזכרו של הפלמחניק קומם בר-אדון (בר-אדון, עמירם)
13 לזכרו של יצחק שדה - דברי חבריו וידידיו (קובץ - דברי חברים)
16 לזכרו של צבי לוסטיג (לוסטיג-רון, אריה)
26 קובץ לזכרם (קובץ)
16 החושלים לזכרם (קובץ)
21 לזכרם - פלח בן-ציון וארביב אבישי
26 כץ לזכרם [לזכר דן כץ וחבריו] (קובץ)
16 באר טוביה לזכרם... לזכר חללי בית טוביה (באר-טוביה)
1 לחזור ולחיות - שארית הפליטה: משחרור עד שיקום
2 מזור לחימה וגבורה יהודית - מבחר מושגי יסוד (מזור גד)
2 לחימה וגבורה יהודית [מבחר מונחי יסוד] (מזור, גד)
9 קובץ לחימת הערבים במלחמת העצמאות, 1947-1949 (קובץ)
10 לחימת הפלמ"ח במלכיה, 1948, לאור עקרונות המלחמה, ההתקפה והפו"ש (פארן, אהרון)
14 לחם נקמות (כנר, צבי)
9 אורן לטרון (אורן רם)
9 לטרון - המערכה על הדרך לירושלים (יצחקי, אריה)
9 אורן לטרון (מהדורה ברוסית) (אורן רם)
24 לי כל גל נושא מזכרת; חיל הים ב-15 גלים (אטינגר, עמוס)
4 ליל הגשרים (אופק, אריאל)
4 ליל הגשרים, 16.6.1946 (עודד ארזי וצבי רם)
20 מכב לילות ירושלים (מכבי-סטרנין רחל)
2 לילות כנען (יצחקי, דוד)
20 ברנ לירושלים (ברנאדוט פולקה)
12 ויי לך שמים, לך ארץ (וייצמן עזר, גולדשטין דב)
9 לכבות את השמש (זמיר, ישראל)
12 לכל הכיוונים (פומרנץ, אליעזר)
26 גוטמן ללא התגלות [לזכר נחמיה שיין] (גוטמן, אריה)
יונה 8 ללא עקבות (יונה אמנון)
12 ללא עקבות [מהדורה רוסית] (יונה, אמנון)
1 ללכת שבי בשביל ישראל (קובץ-ארגון נכי צה"ל)
16 ל"ה למד הא (פינקרפלד אנדה)
4 גלב למה פירקו את הפלמ"ח, הכוח הצבאי במעבר מיישוב למדינה (גלבר יואב)
4 זיו למה, למה פירקו את הפלמ"ח (זיו יהודה)
6 למשק או לנשק - תנועות הנוער והפלמ"ח (קובץ)
6 קדי למשק ולנשק, ההכשרות המגויסות בפלמ"ח (קדיש אלון)
6 לנו המגל הוא חרב (א') (דואר, יאיר)
7 דוא לנו המגל הוא חרב (ב') (דואר יאיר)
4 פלמ"ח לנו קוראים המשעול והרוח (חרובי, אלדד; רגב, יואב)
16 נבי לנופלים בנבי יושע (מצודת כ"ח)
8 אביגור לסיכומו של מפעל ההעפלה (אביגור שאול)
11 לסקוב; לוחם, אדם, חבר (נאור, מרדכי)
26 לעבודה, להגנה ולשלום (דורון, עפרה; סורקים רוחלה)
12 לעבודה, להגנה ולשלום - מילים שהיו לדרך (נשרי, יצחק)
12 לעבודה, להגנה, לקיבוץ ולהכשרה - 78 השנים הראשונות של אלון שרמן (שרמן, אלון)
16 לעד ישמע שירם (קובץ)
23 לעולם לא תבין (גזית, אודי)
9 מחל לעזרת העם - לוחמי המח"ל במלחמת העצמאות - קולונל מרקוס (רושם רשימות)
8 שפי לעלות בכל הדרכים (שפירא ה. דוד)
16 ק.הראל לעשרה שנפלו (חללי קיבוץ הראל)
2 לפני תחנה חדשה - משה סנה; כתבים, כרך ב' 1940-1947
10 שיר לפקודה תמיד אנחנו (שירן אסנת ופאר מיכאל)
1 לפקודה תמיד אנחנו? התנועות הקיבוציות והצבא 1948-1957 (עזתי, אהרון)
24 לפתח אהלינו [צרור פזמונים] (קובץ פזמונים)
17 ברנ לצבא יהודי עצמאי (ברנר אורי)
9 קובץ לקח מלחמה (קובץ)
8 לקט סיפורים מפי אנשי הפלי"ם
1 לקסיקון ארכיאולוגי של ארץ ישראל
1 לקסיקון האצ"ל: רק כך.
6 לקס לקסיקון הקיבוץ
2 לקס לקסיקון כוח המגן "ההגנה"
1 לקס לקסיקון לביטחון ישראל (שיף זאב, הבר איתן)
1 לקס לקסיקון פוליטי
1 לקס לקסיקון ציוני (תלמי אפרים ומנחם)
1 לקס לקסיקון, ארגון החיילים והפרטיזנים נכי המלחמה בנאצים, כרך ד' חלק א'
13 לקראת הימים הבאים - לדרכו של יגאל אלון
6 לשאת את עמם; ההגשמה, השליחות והדימוי העצמי של הקיבוץ המאוחד (כנרי, ברוך)
17 לשבור את הקונספציה (אשר, דני)
26 לשבעה - לזכרו של אמנון כרמי (קובץ)
12 לשבת על תער (גולן, יוסף)
19 לתיקונו של עולם - משנתו החברתית והכלכלית של זאב ז'בוטינסקי (ז'בוטינסקי, זאב)
12 לתת ולקבל (כהן, מולה)
8 אבנ מ"ולוס" עד "טאורוס" - עשור ראשון להעפלה בדרכי הים 1934-1944 (אבנרי אריה ל.)
8 מאבק ההעפלה, 1934-1948 (עופר, דליה)
1 מאבק לחיים ותקווה לגאולה (לזר, מיכאל)
1 מאבק מדיני (שרת, משה)
3 מאבק, מרד, מרי : המדיניות הבריטית והציונית והמאבק עם בריטניה, 1941-1948
15 עמי מאדם אתה ואל אדם תשוב (עמיחי יהודה)
1 מאה מקומות שמורים (נאור, מרדכי; רגב, עופר)
3 מאה שנה ועוד 20: ימי המנדט הבריטי; 1917-1948 (שרשבסקי רוברט; כץ אבשלום; קולת ישראל; ברקאי חיים)
13 קובץ מאה שנה להולדתו של יצחק שדה (קובץ (יום עיון))
2 מאה שנות שמירה בישראל
2 מאורעות תרצ"ו
1 מאזניים וחרב (ענבר, צבי)
9 שגב מאחורי הפרגוד (שגב ש. (תרגם מערבית))
15 עמי מאחורי כל זה מסתתר אושר גדול (עמיחי יהודה)
12 מאידרנה להכשרה בכנרת ולפלמ"ח (אשכנזי, כוכבה)
3 מאינתיפאדה למרד ! 1939-1947 (אייל, יגאל)
16 גורן מאיר (גורן)
21 מאיר אילן - פרידה, 1926-2003 (חברים ובני משפחה)
21 מאיר בץ. האיש, פעלו וחזון תכניותיו (קובץ)
1 מאיר שפיה - מושבה בכרמל (רגב, יואב)
12 מאירק'ה (פעיל, מאיר)
16 מאמר - בין שתי ערים: הנצחת מלחמת העצמאות בחיפה ובתל-אביב (עזריהו, מעוז)
6 מאמר - מדיניות רכישת הקרקעות וההתיישבות בנגב ערב מלחמת העצמאות (פורת, חנינא)
10 מאסף לזכר לוחמי מחלקת ההר
2 שרת מאסר עם נייר ועפרון (שרת, משה)
9 חצרים מארכיון קיבוץ חצרים (עורכת: רות קרן)
8 מארץ גזרה לארץ בחירה (גילן, אפרים (גימפלמן))
1 מארץ נשיה לעולם חסד יבנה (קולר, א.ד.)
2 יעק מארץ-ישראל לשבי הגרמני (יעקובי יוחנן רס"נ [מיל])
2 מאתיים ימי חרדה (כנען, חביב)
19 וינ מאתים חמישים ואחד (וינצקי יוסף (י.נץ))
16 מבחר מכתבים ורשימות (בן-דור, חיים)
26 בן דור מבחר מכתבים ורשימות [לזכר חיים בן דור (חיים בן דור)
16 מבחר מכתבים ורשימות; תרפ"ד-תש"ח (בן-דור, חיים)
9 נאור מבט חדש על מלחמת העצמאות (נאור מרדכי)
2 כרמ מבין החומות (אסיר עברי)
4 אמי מבעד לחומות הסוהר (דניאל (כ"ץ) אמיר)
14 בן-י מבעד לעבותות (בן-יהודה נתיבה)
13 אלון מבפנים - לזכרו של יגאל אלון
9 מבצע "וולוטה" 1+2 (קצין חינוך ראשי של צה"ל)
9 קח"ר מבצע "חירם" במלחמת העצמאות (קצין חינוך ראשי של צה"ל: ענף הסברה)
9 קח"ר מבצע "חמץ" וכיבוש יפו במלחמת העצמאות (קצין חינוך ראשי: ענף הסברה)
9 קק"ל מבצע "חמץ" פסח 1948
4 מבצע "מרכולת" - ליל הגשרים (ברגר, שי)
9 מבצע "נחשון" אפריל 1948
מבצע אהוד (פריצת הדרך לגליל המערבי בתש"ח) (מאמר)
5 חרמ מבצע אמסטרדם (חרמש חיים)
14 מבצע גן-העדן (ריקה, אליהו)
9 מבצע חורב ואתרי רמת הנגב - 'פרויקט נגב 1948'
9 מבצע חירם (ניצן, שלמה)
10 אול מבצע יפתח לשחרור הגליל (אוליצקי יוסף)
9 מבצע לוט וכיבוש עין-גדי (נבון, אבי)
10 בן-י מבצע נחשון
מבצע נחשון, אפריל 1948
10 אורן מבצע עובדה (אורן אלחנן ואביזוהר מאיר)
19 מבצעי האצ"ל - הארגון הצבאי הלאומי, 1931-1948
9,8 טל-א מבצעי חיל הים במלחמת הקוממיות (אליעזר טל)
19 מבצ מבצעים במחתרת: 1. פיצוץ הבולשת הבריטית; 2. לילה במחתרת; 3 מטוסים עולים באש. (1.מליץ אריה 2. פדהצור אליעזר 3.אלדד י.)
9 מאמר מבצעים לפני מלחמת העצמאות, ההעפלה
12 וירצברג מגיא ההריגה לשער-הגיא (וירצברג, בני)
1 מגילת העצמאות - יעדים וערכים במבחן הזמן (אגוזי-שדה, שרה)
1 מגילת חיים (ישראלי, חיים)
16 דובנו מגילת יואב - סיפור חייו ומותו של יצחק דובנו ("יואב") (הורוביץ בנצי)
26 דובנו מגילת יואב [לזכר דובנו יצחק] (בנצי הורוביץ)
8 מגילת סטרומה (קופרשטיין, ל.)
2 מגן בסתר, מפעילות אנשי המחתרת הארץ-ישראליים במלחמת העולם השנייה
2 קובץ מגן וקשת (קובץ)
1 מגן ורומח - סיפורה של התעשייה הצבאית בישראל (עברון, יוסף)
16 מגש הכסף
4 מדבר יהודה - מארץ לא-נודעת למפת סימון שבילים, 1963 (שי, רוזן)
18 מדור לדור, 1870-1995; יצירות קולאז' של האמן יוסף שלחין (שלחין, יוסף)
1 מדינה בדרך - החברה הישראלית בעשורים הראשונים
17 מדינה בודדה (אלפר, יוסי)
9 מדינה בטירונות (יורמן, פנחס)
3 מדיניות במבוך (קצבורג, נתנאל)
1 מדינת היהודים (הרצל, בנימין זאב)
1 בן-ג מדינת ישראל המחודשת (בן גוריון דוד)
14 מדן ועד אילת; פרקי מסע ונוף (תלמי, אפרים)
9 מדריך כרטא למלחמת העצמאות (ואלך, יהודה [פרופסור, אל"מ])
1 מדריך לעזרה ראשונה (אלוטין, ד"ר א.)
1 מה הם כבר עברו (גז, שירי)
9 לקס מה ומי - לקסיקון מלחמת העצמאות (תלמי אפרים)
2 מה ומי ב"הגנה" ובמאבק (תלמי, אפרים)
13 מה חידש הפו"ש? (הורוביץ, יורם)
13 שדה מה חידש הפלמ"ח (שדה יצחק)
1 מה קורה פה? מדינת ישראל - עובדות יסוד
12 מה שהיה היה (גרא, גרשון)
12 מה שנשאר בזכרוני (רזניק (נהרי), גניה)
אבידר מה"הגנה" לצה"ל (אבידר יוסף, אלוף (מיל))
1 מה"שומר" לצה"ל - מדריך למורה (צוות דידקטי)
12 מהגיהנום 1941-1944 לארץ ישראל וחזרה 2001 (גרין, חיים)
4 מהי תרומתו של הפלמ"ח לעיצוב אופייה של מדינת ישראל (אוזנה עדן, לפידות-ינסן, בר)
2 קובץ מהמאבק נגד הבריטים למלחמת העצמאות (קובץ הרצאות)
12 ארב מהמחתרת בבבל לממשלת ישראל (ארבל-אלמוזלינו שושנה)
11 מהמפי להנסל ליוסל ארליך (אראלי, יוסק'ה)
1 מהפכניות בעל כורחן: נשים ומגדר בציונות הדתית בתקופת היישוב (רוזנברג-פרידמן, לילך)
1 מהפכת הענוות, אשה ורובה בארץ ישראל (חזן, מאיר)
12 הרמ מהרי האלפים עד ים סוף, סדרת לוחמים (הרמן מרק)
12 מהשואה אל שחר חדש (שחר, דוד)
9 מוזיאון המח"ל - חוברת (חוברת)
4 מוזיאון הפלמ"ח (אייל, תמר)
8 אהר מוטות תורן - ספינות ההעפלה והרכש לאחר מלחמת העולם השנייה (אהרוני ראובן)
15 מיר מול האח השותק - עיונים בשירת מלחמת העצמאות (מירון דן)
2 מול הים הכבד (קורן, דוד)
9 אבי מול הפולש ב' (עורך הסדרה אבינועם ראובן)
8 מול השער הנעול - האודיסאה של מעפילי "כנסת ישראל" (כץ, שמואל; עופר, תהילה)
16 בית-ק מול התבור – יד לנופלים בקרב בית קשת
23 מול שערי ירושלים (בוקשטיין, יעקב)
1 גור מול תא הזכוכית, משפט ירושלים (גורי חיים)
21 מולה (כהן) (קובץ)
21 מוני - סיפור חיים; 1923-2006 שמעון דותן (גולדמן) (עיצוב גרפי: מיכל ברכוז)
מוסף לזכרו של יצחק רבין (קובץ)
16 מוסף לספר "יזכור"
7 איל מוקד הסכסוך - המאבק על הנגב 1956-1947 (אסיה אילן)
13 אלון מוקדים (אלון יגאל)
13 אלון מוקדים - קו-אדום (אלון, יגאל)
8 מוקה לימון (צור, מירון)
9 בר-א מורדים בישימון, ספורה של בית אשל 1943-48 (בר-און דן)
20 בנב מורה דרך בירושלים העתיקה ובדרכים בהרי יהודה ושומרון (בנבנשתי ב.)
9 אבי מוריה בירושלים בתש"ח (אביזהר מאיר)
גלעד 1 מורשת גבורה
1 מורשת חיל הקשר והתיקשוב (צוות מרכז מורשת קשר [מרמ"ק])
1 מורשת קרב - הצנחנים (סירקין, נחמן; רוזנר, אורי)
6 קובץ מורשת תנועות הנוער בחברה הישראלית
21 מוש מוש (משה חביב)
פלד מושבת הרטוב במצור (פלד מ.)
26 ריניס מזוודות ותרמילים [לזכר זאב רכניץ] (כוכבי, חוה)
3 מזכרונותיו של קצין משטרה בריטי בארץ ישראל, 1936-1948 (A. Goy)
12 מזמור לדוד (לוין, דוד)
24 מזמורים לחייל היהודי
6 מחברות חקר - חולצה כחולה וצוארון לבן (שפירא, רינה; אדלר, חיים; לרנר מירי)
2 מחברות מחקר - גליון ראשון (סלומון, שמרי)
18 ליבנה מחברת רישומים (ליבנה, עמי [ליברמן])
18 ליב מחברת רישומים
24 מחווה לסופרי דור תש"ח (קובץ)
16 תל יוסף מחיינו - יומן תל יוסף (מוקדש לנופלים)
9 זיו מחיר החופש (זיו-אב יצחק)
1 מחלבת "תנובה" ירושלים - שמונים שנות עשייה
מחלוקה לספר לבן (קצבורג, נתנאל)
9 מחלקת "המצודה" - תם אך לא נשכח!
3 חרובי מחלקת החקירות הפליליות של המשטרה הבריטית בארץ-ישראל, 1920-1948 (.C.I.D) (חרובי אלדד)
23 מחלקת הטיס של הפלמ"ח (איל, אליהו)
9 מחלקת הטיס של הפלמ"ח -"דרך לנשר בשמיים" (מרום, עודד)
8 מחנה המעפילים בעתלית (נאור, מרדכי)
8 קובץ מחנות הגירוש בקפריסין (קובץ הרצאות)
8 מחנות המעצר בקפריסין, 1946-1948 (חרנוביץ, אנה)
2 בוג מחשבה צבאית ב"הגנה"- יוחנן רטנר, יהושע גלוברמן, יצחק דובנו (יואב). (בוגנר נחום)
4 מחשבות על הכשרת מפקדי כיתות - מאמר (וויץ יחיעם - לזכרו)
3 מחתרות במאסר (גולן, זאב)
2 מחתרת במדים (פטישי, חנוך)
14 מטוס Aviation טיסה מספר 224 נוחת, שעה 15:45 (גינזבורג, צבי)
1 מטמוני הארץ (שלו-כליפא, נורית)
16, 26 מי אתה ישראל מיר (חזן, עוזיאל)
19 נדב מי גירש את הבריטים מא"י (נדבה יוסף)
12 מי יחיה ומי ימות (גולדשטיין ,אריה)
12 מיומנו של מועמד לבגידה (אהרוני, אריה)
12, גולני 9 מיומנו של נהג תש"ח (גולני יונה)
21 מיכאל - אדם ומפקד (חברים ומשפחה)
26 יעקובי מיכאל יעקובי - לזכרו (קובץ)
21 מיכאלי עובד (עבד)
21 מיכה פרי (שחם, נתן.)
12 אראל מיכל בואי תשמעי סיפור (אראל יהודה)
1 אבן מילון אנגלי-עברי ועברי-אנגלי (אבן שמואל, קופמן יהודה)
1 מילון מונחים וראשי-תיבות צבאיים (קובץ)
24 מילים למנגינות (חפר, חיים)
15 חפר מילים למנגינות (חפר חיים)
16 מירה מירה, חום אדמה (סיוון, עדי)
11 מירושלים לדמשק וחזרה (שקד, רוני; בוטון, מסעוד)
21 מס מירי מס (קובץ)
3 מישוב למדינה (הורוביץ, דן; ליסק, משה)
2 מכון איילון - גבעת הקיבוצים, רחובות (המלקט והכותב: צעדי, אלי)
מכון איילון - ערכת הדרכה (מוזיאון מכון איילון)
18 מכחול וזכרון 1946-1948; לודביג בלום מצייר את המאבק לעצמאות (קטלוג)
18 מכחול וזכרון, 1946-1948 - תערוכה (בלום, לודוויג)
10 מכפר גלעדי למעין-ברוך
12 מכתבי אוריאל אופק בתקופת הפלמ"ח (אופק, אוריאל)
26 וייץ מכתבי יחיעם וייץ [לזכרו] (קובץ)
16 מכתבי יעקב (בן-עטר, יעקב)
12 מכתבי תש"ח (קוכמן, מיכאל)
12 טבנ מכתבים (טבנקין משה)
16 מכתבים והודעות למשפחות חללי מחלקת הל"ה
12 מכתבים לאור ירח (חיטין, יהודה)
16 מרל מכתבים לחיה (זאב מרלנדר) (מרלנדר זאב)
4 כרמ מכתבים מהכלא (כרמון (ויינברג) ישראל)
10 ברק מכתבים מהפלמ"ח 1948 (ברקאי (בורכרד) ברוך)
20 פור מכתבים מירושלים (פורת ציפורה)
26 דבי מכתבים ממוטקה [לזכר מרדכי דבי] (קובץ)
2 מוס מכתבים מן המדבר (מוסינזון משה)
16 מימ מכתבים מפוריה - עמנואל מימון (מיא)
16 בן-ג מלב אל לב, דברים להורים שכולים (בן גוריון דוד)
9 מלונדון לירושלים - סיפורה של לוחמת ה"הגנה" (קיילינגולד, אשר)
17 מלחמדיה (שי, נחמן)
13 מלחמה בלתי שגרתית, כרך 3 (שדה, יצחק)
17 הרכ מלחמה ואסטרטגיה (הרכבי יהושפט)
1 מלחמות הצנחנים - יחידה 101 (מילשטיין, אורי)
1 תלמ מלחמות ישראל 1969-1949, כרך א' (תלמי אפרים)
1 מלחמות לא קורות מעצמן - על זיכרון, כוח ובחירה (גולני, מוטי)
14 מלחמת בני אור (שמיר, משה)
1 מלחמת העולם 1939-1945 (יאנג, פיטר)
1 מלחמת העולם השנייה (ביוור, אנטוני)
1 מלחמת העולם השנייה - קובץ (קובץ)
9 גבז מלחמת העצמאות (עורכת: גבזה-ברוורמן נורית)
9 צהל מלחמת העצמאות (ענף היסטוריה מטכ"ל)
9 קובץ מלחמת העצמאות (קובץ)
9 גול מלחמת העצמאות (גולן אביעזר)
10 קובץ מלחמת העצמאות - 30 שנה אחרי - מערכות פלמ"ח (עורך ראשי: סא"ל יעקוב זיסקינד)
9 מלחמת העצמאות - 35 שנה לסיום מלחמת העצמאות
פעיל מלחמת העצמאות - הישגים צבאיים ולחצים מדיניים [מאמר] (פעיל, מאיר [אל"מ, ד"ר])
9 מאמר מלחמת העצמאות - המפקד מיקי סטון, המערכה על עמק הירדן (קובץ מאמרים)
10 מאמר מלחמת העצמאות - מאמרים על הפלמ"ח (קובץ מאמרים)
10 מאמר מלחמת העצמאות - מבצע יואב, רוחה של הראל (קובץ מאמרים)
9 מאמר מלחמת העצמאות - מערכות פלמ"ח (קובץ מאמרים)
9 מלחמת העצמאות - עזרי אימון, מפות וטבלאות (מטכ"ל - קצין חינוך ראשי; אג"מ - מה"ד; ענף היסטוריה)
9 מאמר מלחמת העצמאות [מאמרים] (אוסף מאמרים)
9 מלחמת העצמאות [קובץ] (חמישה מחברים)
9 קדי מלחמת העצמאות תש"ח-תש"ט - דיון מחודש (קובץ מחקרים)
9 מלחמת הערבים בישראל [באספקלריה הערבית] (קובץ ולקט)
מלחמת הקוממיות, מבצע "קדש", מלחמת ששת הימים - קווים להשוואה (אילון, א.)
20 גוט מלחמת השחרור של ירושלים בשנת תש"ח (גוטמן הרב ד"ר טוביה)
9 שוא מלחמת השחרור של עם ישראל - 3 עותקים (שווארץ י. צ.)
9 מלחמת השחרור שלנו (סוקולובסקי, מאיר)
1 לור מלחמת ישראל, מלחמת הערבים ביהודים מאז 1920 (לורך נתנאל)
2 קובץ מלחמתנו, כרך א' - 1949, ג' - 1945
14 מלך בשר ודם (שמיר, משה)
11 ארזי מלך התחבולות - סיפורו של יהודה ארזי (יעל רוזמן)
26 יהודאי מלכהל'ה [לזכר מלכה יהודאי] (קובץ)
22 ממאורעות למלחמה - פרקים בתולדות ההגנה על תל-אביב (אוליצקי, יוסף)
18 ממודל למוגדל (גרץ, גדעון)
1 כלפ ממלחמה לשלום (כלפון משה - חבר פלמ"ח בית קשת)
קליר 9 ממנדט למדינה - יומן מלחמת השחרור (קליר יוסף)
1 ממני תראו וכן תעשו - על דומגא אישית בשדה-הקרב (שמשי, אלישיב)
5 בן-א ממצור בארץ ליהדות נצורה (בן אפרים יצחק (מנו))
12 ממרוקו לעכו ומה שביניהן - סיפור חיים (בן שושן, מוריס)
3 ממשל המנדט בארץ ישראל (ראובני, יעקב)
2 פעי מן "ההגנה" לצבא ההגנה (פעיל מאיר)
12 מן "הנודדת"...לפלמח (יפה, אורי)
12 יפה מן הגדוד העברי ומן הגדוד ה-3 (יפה ירמיהו ויעל)
14 מן הגורן ומן היקב (זהבי, צבי)
9 בן-ג מן היומן - מלחמת העצמאות תש"ח-תש"ט (בן גוריון דוד)
15,14, אופ מן המלחמה - סיפורת ושירה
4 שרי מן הנגאן ועד לפינג'אן (שריג, תקווה)
8 אור מנגד תראה את הארץ, חינוך נוער בקפריסין (אורן מנחם)
1 מנהיגות ופיתוח מנהיגות - מהלכים למעשה (קובץ)
1 מנהיגות צבאית (לסקוב, חיים)
12 מנחם אורמן "מישקה": לוחם ,יוצר, אוהב חיים
26 שבט מנחם ואליעזר שבט [לזכרם] (קובץ)
21 מנחם נוה (נייפלד) - ימים רחוקים
21 מנחם ראובני (חברים)
21 מנחם רוסק 1920-2000; אחרי לכתו (בני משפחה וחברים)
18 מנחם שמי (שמידט)
17 מנער שליח ליזם בכיר (מהפר, ז'ק)
22 מנרה בימי קרב ומצור (קובץ)
9 שרי מנרה גבול הצפון 1949-1943 (שריג גבי)
21 גביסר מנשה גביסר (קובץ)
21 מרגולין מנשקה (מרגולין) (קובץ)
13 שדה מסביב למדורה (שדה יצחק ואחרים)
13 מסביב למדורה (י. נודד - יצחק שדה)
13 מסביב למדורה - מהדורה שנייה (שדה, יצחק)
15 חפר מסדר הלוחמים (חפר חיים וינקו מרסל)
8 היר מסטרומה עד הנה (הירשמן, איירה א. תרגום לעברית: ברדן רפאל)
16 אור מסיפורי בית אחד (אורן ברוך)
14 מסיפורי ה"כרם" - זיכרונותיהם של ראשונים (טרי, אורה)
8 מסיפורי ההעפלה (קובץ)
8 מסיפורי ההעפלה - לקט (קובץ)
4 עציוני מסיפורי הפינג'אן (עציוני אמיתי)
13 אלון מסך של חול (אלון יגאל)
2 מסכת ה"הגנה" (קובץ)
19 מסמבול עד גילגיל (קובץ)
14 מסע אל אור הירח (זלץ, אסתר)
14 שחם מסע בארץ נודעת (נתן שחם, כץ שמואל - צייר)
9 חיפה מסע בעקבות לוחמים - המערכה לשחרור חיפה בתש"ח (נחשון ברי)
21 מסע בעקבות שאול ; 1921-1977 (וילפלד, יגאל)
8 מסע הילדים אל הארץ המובטחת - פרשת ילדי סלבינו (מגד, אהרון)
12 מסע חיי (גפן, רבקה)
12 מסע חיי, כרכים א'-ב'. (נמרודי, יעקב)
12 מסע ימים (ארגוב, יורם)
1 מסע של הצדעה לאבא ולכול לוחמי חטיבת אלכסנדרוני (קופמן, ניר)
4 מסעות הפלמ"ח (חרובי, אלדד)
12 מסעות חיי בארץ נהריים ובישראל (שמש, גדעון)
14 מספורי ארץ אהבתי (נאור, מרדכי)
11 מעבר לגשמי - פרשת חייו של אבא קובנר (פורת, דינה)
26 מלץ מעגלות - סיפור [לזכר רפאל מלץ] (מלץ, דוד)
9 מעוז מעוז ציון (עדות המערכה, טריינין א, )
27 מעטים מול רבים (וינברג אברהם)
9 מעטים מול רבים ?
9 מעטים מול רבים ? עיונים ביחסי הכוחות הכמותיים בקרבות יהודה המקבי ובמלחמת העצמאות
9 מעטים מול רבים במלחמת העצמאות, האומנם מיתוס? (אזרחי, שי)
12 גלע מעין גדעון (גלעד זרובבל, דורותיאה קרוק)
1 בן–ש מעלות לוחמים
8 קובץ מעלילות הבריחה (קובץ הרצאות)
6 מעמק עכור למרומי השדה
8 מעפילי "אקסודוס 1947" (שוורץ, מאיר)
1 מערב עמק חפר (מוסמן שלמה)
מערך הכוחות בדרך אל עצמאות יהודית בארץ ישראל (באואר, יהודה [פרופסור])
19 ניב מערכות אצ"ל, הפוגה וכוננות 1944-1940. חלק ג' (ניב דוד)
2 צדוק מערכות ה"הגנה" בחיפה (אשל צדוק)
19 ניב מערכות האצ"ל מהגנה להתקפה 1939-1937. חלק ב' (ניב דוד)
19 ניב מערכות האצ"ל, חלק ד'; המרד 1944-1946 (ניב, דוד)
19 מערכות הארגון הצבאי הלאומי במלחמה גלויה, 1947-1948 (ניב, דוד)
19 ניב מערכות הארגון הצבאי לאומי, "ההגנה הלאומית" (ניב דוד)
8 צהל מערכות העפלה "הנריאטה סאלד"
13 אלון מערכות פלמ"ח-מגמות ומעש (אלון יגאל)
9 כרמ מערכות צפון (כרמל משה)
מערכת עמק הירדן
9 מערכת עמק הירדן, מאי 1948 - מאמר
2 סחר מעש בצל (סחרוב אליהו)
14 מגד מעשה מגונה (מגד אהרון)
19 מפגש הסטורי
24 מפגש רעים לציון 60 שנה למסע "אקסודוס" (מוזיאון הפלמ"ח)
9 מפות תש"ח - קרבות מלחמת העצמאות (לקט)
9 מפות מפות תש"ח - קרבות מלחמת העצמאות
4 שפי מפיטורי הרמ"א עד פירוק הפלמ"ח: סוגיות במאבק על ההנהגה הביטחונית 1948 (שפירא אניטה)
10 שמי מפלוגה ח' לגדוד ה-6 של הפלמ"ח (שמיר אסף)
12 מפלוגות השדה לצי הימי המסחרי (זייד, אברהם)
12 גבר מפליג בזיכרונות (גבר פבי)
12 מפלמ"ח עד סואץ (יעקובוביץ, מרדכי)
12 יעק מפלמ"ח עד צה"ל (יעקובוביץ מרדכי, סרן)
5 מפקד במלחמת העצמאות - פרקי זיכרון של איש פלמ"ח (דרזדנר, מאיר)
20 קובץ מפת ירושלים - תש"ה
9 מפת כרטא - ארץ ישראל, אתרי קרבות מלחמת העצמאות (כרטא)
10 מפתח השמות - ספר הפלמ"ח
4 מפתח לספר הפלמ"ח (קובץ)
16 יפתח מצבות על דרך (קובץ)
11 דיין מצביא ומדינאי - משה דיין (הראל יהודה)
17 מצביא ללא שררה (דרור, צביקה)
1 מצביאים יהודים (אפרת, משה)
10 אבי מצודת הכוח (נבי יושע) (אבינועם ראובן)
20 מצור בתוך מצור; הרובע היהודי בירושלים העתיקה במלחמת העצמאות (ארנוולד, משה)
14 מצחצחים שיניים לפרות (בן-מאיר, דב)
12 מצנח צחור מלבין באופק (צחור, שמעון)
22 מצפה בית-אשל, חלוצים במדבר (סגל, שמואל)
1 מצפורים, נופים, אנשים (קולמן, יונה)
9 קאר מקהיר עד דמשק (קארלסון, ג'ון רוי)
2 מקומם של שיקולים אתיים-מוסריים בהפעלת הכוח ויישומם בפועל מראשית ההתיישבות הציונית בארץ ישראל ועד להקמת המדינה (חסקין, גלעד)
17 מקורות המחשבה הצבאית המודרנית (גת, עזר)
12 מקורות חייהם של משה ויוכבד גרוס (גרוס, משה)
12 מקראות יוסף (לניאדו, יוסף)
קובץ מקרבות לטרון - מאמר (קובץ עדויות)
14 גלע מראות גלבוע (זרובבל)
21 מרגו
11 מרגוט (אונגר, נפתלי)
21 קריב מרגלית (מרגה) קריב (קובץ)
26 אפרתי מרדכי - מוטי אפרתי [לזכרו] (קובץ)
26 גליקסון מרדכי [לזכר מרדכי גליקסון] (קובץ)
12 מרדכי רביד (רביד, מרדכי)
גזית מרוחה של חטיבה (ציונים לתערוכת "הראל") (גזית שלמה)
2 גול מרות ומאבק בימי מרי; האקטיביזם בתנועת העבודה מול תנועת האקטיביזם במחתרות הפורשות בשנים 1946-1945 (גולן שמעון)
1 מרחוק כוכב מנצנץ (צ'כנובר, מרדכי)
2 מרי ומסורת בארץ ישראל בתקופת המנדט (שצברגר, הילדה)
13 מרכז יצחק רבין לחקר ישראל (גולדברג, יוסי)
19 וינ משבי - לשבות (וינצקי יוסף (י. נץ))
1 ינא משברים פוליטיים בישראל (ינאי נתן)
9 משגב, אמוני ישראל במלחמת השחרור תש"ח-תש"ט (קובץ מאמרים)
12 כנע משדליץ למעגן מיכאל (כנעני דוד)
12 משדליץ למעגן-מיכאל (כנעני, דוד)
21 משה בן-צבי ; 1927-2007 (בני משפחה וחברים)
11 משה דיין - קורות חייו (בר-און, מרדכי)
11 דיין משה דיין, ביוגרפיה (טבת שבתאי)
26 כהן משה כהן - לזכרו (קובץ)
21 מטות משה מטות (קובץ)
21 משוגע על ארץ ישראל - יאיר פרג (פרג, גיסיה)
10 דקל משטרה עברית (מצודת ישע - מצודת כח) (דקל, יהודה)
2 משטרת הישובים העבריים - גוש הרצליה, 1936-1948
13 משימה בלתי-גמורה; חייו ומותו של יצחק רבין (צוות ה"ג'רוזלם ריפורט")
24 משירי "המחנות העולים" - השירים אשר אהבנו (קובץ פזמונים)
24 משירי גרעין ד'; משמר העמק, 1941-1947.
22 משמר העמק - בהגנה ובהתקפה
22 משמר משמר העמק בהגנה ובהתקפה (יצא לאור ע"י מחת"ר, מחלקת תרבות של חטיבת ההגנה)
22 משמר משמר העמק במערכה
22 משמר העמק לא תיפול ! נקודת מפנה בתש"ח (אזוב, עמירם)
3 קמח משני עברי הגבעה, בריטניה ומלחמת הערבים בישראל (קמחי ג'ון ודוד)
2 אורן משני עברי הירדן [מאמר] (אורן, אלחנן [סא"ל - ד"ר])
12 משני צידי הקְריפטוׂ (גורן, אורי)
26 ישראלית משפחה ישראלית [לזכר אריה ויעקב ישראלית] (לביא-ליבוכינסקי, אתי)
4,15 משפחת הפלמ"ח (גורי חיים, חפר חיים)
12 משפחת מונזון לדורותיה בירושלים (מונזון, אריה (אברהם יהודה ליב))
21 מתגעגע שלכם, מנחם (רוסק מנחם)
24 מתוך ילקוט הצד ; 7 שנים לפלמ"ח (קובץ פזמונים)
16 מתוכנו יצאו; לזכר תלמידי בית הספר תל-נורדוי שנפלו במערכות ישראל (הורי הבנים ובית הספר תל-נורדוי)
20 מתי מפנים את ירושלים? (בנדמן, יונה)
9 מתש"ח לתשל"ח (מטכ"ל - לקט פרסומים)
12 נאבקנו למען החיים (מהדורה שניה) (בנשלום, רפי)
8 נאום תשובה לרב-חובלים איטלקי (קובץ)
9 נאמנות כפולה (דונקלמן בן)
10 נבי-סמואל (בן-דב, יואל)
9 נגב - NEGHEV (איתן, טדי)
22 נגבה נגבה חומת מגן (בר-יוסף יהושע)
12 נדודים ואדמה (שקל, צבי)
24 נהייה כולנו חלוצים וחלוצות
15 נוגע במדבר; מסות על ספרות, תרבות, חברה (מירון, דן)
7 קרן נווה מדבר, סיפורו של איש חצרים (קרן צבי)
9 ברנ נוכח איום הפלישה הגרמנית לארץ ישראל
9 נוכחות השואה בסמלים ובמיתוסים של מלחמת העצמאות (קרין, שלמה)
1 נוער בסערה - תנועות הנוער היהודיות במרוקו (אזולאי, אריה)
1 נוער, ערכים וביטחון (קובץ)
2 גלב נושאי הדגל, שליחותם של המתנדבים לעם היהודי, (מתוך הסדרה: תולדות ההתנדבות), כרך ג' (גלבר יואב)
16 אריאלי נחום אריאלי, 1927-1948
16 שיין נחמיה שיין
21 נטל רותה (המשפחה וחברים)
26 ברזילי נטעים [לזכר אביב ברזילי] (קובץ)
26 קליר ניבנו [לזכר צבי קליר] (קובץ)
12 ניחוחות מהפרדס (שמש, גדעון)
27 ניצח האדם את הטנק (חביב, יפרח)
12 ניצחתי את הגורל (שבתאי, עדנה)
9 ניצני החבצלת - המודיעין במלחמת העצמאות, 1948-1949, כרכים א-ב (גלבר, יואב)
17 ברז ניצני השריון (ברזנר עמיעד)
8 להר ניצני תקווה (להר הרשקוביץ צביה)
9 נירים נירים מול האויב (חללי קיבוץ נירים)
14 שמי נס לא קרה לנו (שמיר משה)
26 יחיאל נסיעה אל הנגב שלנו [לזכר אריה יחיאל] (יחיאל, אריה)
11 נעורים אבודים (אלכסנדר, יחיאל)
6 נעורינו - חברת הנוער ג' בקיבוץ מסילות - הכשרת מסילות (עופר, תהילה)
21 נעמת לי עמק שלי (קובץ)
7 נען נען, מאז ועד היום לקט מספר הישוב, בחג 50 לנען (דברי חברים)
27 נערי המחתרת (סטרייט-וורצל, אסתר)
13 רבין נפרדים מרבין בכיכר, שלום חבר (צילומים - סער חנוך)
26 גולני נפש ותהום [לזכר איתמר גולני] (איתמר גולני)
26 זילבר נפתול עמי [לזכר נפתלי זילבר] (יוחנן מרידור)
27 נצח האדם טנק (חביב, יפרח)
16 נצר אחרון
12 נצר נצר משורשיו - סיפור חיים (נצר משה)
שירן 6 נקודות עוז (אסנת שירן)
רוזן 12 נקראתי ואלך (רוזן יונה)
16 סימבול נר זיכרון ליוסף סימבול (המשפחה)
26 סימבול נר זכרון ליוסף סימבול (קובץ)
21 נר תמיד - לזכרו של נחום גור אריה (קובץ)
16 אבי נרות תמיד (אבינועם ראובן)
21 נר-תמיד לזכרם של צידוניה ויאיר (גוטליב) (קרופניק, אור - איסוף החומר וארגונו)
13 נשבעתי אמונים (עומר, דבורה)
10 נשים בפלמ"ח (גשרי [אילן], עינת )
4 נשים בפלמ"ח [עבודת תלמידים] (טובי רומי, קידר רוני, ביבי נחמה)
15 הלל נשרה (עומר הלל (ע. הלל))
8 נתיב במים עזים - ההעפלה החלוצית ביבשה ובים (חורב, שי)
23 נתיב הנשר בשמיים (ירוחמי, פנינה)
11 נתיבי חיי (ציוני, יעקב)
13 אלון נתיבי פלמ"ח (אלון יגאל)
8 יאנ נתיבים נעלמים. עם ההעפלה במחתרת, במדבר ובים (אבידוב יאני)
8 נתיבים נעלמים; פרשיות בהעפלה במחתרת, במדבר ובים (אבידב, יאני)
26 המליש נתן המליש [לזכרו] (קובץ)
4 סבא וסבתא במלחמת השחרור (רות רינת)
12 סבא מספר (חפץ, יעקב)
12 סבא מצחיק (אתמרי, אריה)
14 סבו פניכם (בן שבת, שמואל)
11 סבי - אבא של אימי (לירן עמית)
12 סבי - אבא של אמי (עמית, לירן)
13 סבתא מספרת (צוברי רחל (תם))
12 סדין אדום (גביש, ישעיהו)
21 סוד קיסמם (הוז דוב - אסופת רשימות)
16 צורף סולם של זוהר - גלעד לעמוס צורף ז"ל
26 צורף סולם של זוהר [לזכר עמוס צורף] (קובץ)
12 סופה (שריג, תקוה)
21 קרן סופות ולב - לזכרו של צבי קרן (קובץ)
16 סטיב סטיב (הועדה הציבורית להנצחת זכרו של קפטן-סטיב)
17 סיירת מטכ"ל (זונדר, משה)
17 שפי סיכת מם-מם (שפי יגאל)
סימפוזיון על ליל וינגייט (קובץ - משתתפי הסימפוזיון)
16 סיפור אהבה ארץ-ישראלי (גרי, פנינה)
14 סיפור אהבה ארץ-ישראלי - מונודרמה (גרי, פנינה)
14 סיפור אהבה ישראלי (צפוני-לשם, מרגלית)
14 עינ סיפור אהבה קפריסאי (עמלה עינת)
12 בקר סיפור אישי (בקר שוש (כהן))
6 סיפור הכשרת כנרת, 1946-1948 (מיכאלי, משה)
26 בן פורת סיפור המשפחה [לזכר עמוס בן פורת] (יוסף בן פורת)
12 סיפור חיים (בר-רצון, רותי)
12 סיפור חיים - מאיר רייכרט (רייכרט, מאיר)
12 סיפור חיים - סיפור חייו של אריה אמיר (נילי לוריא-מסקין)
11 סיפור חיים כתרבות - שמעון דותן; היבטים תרבותיים בתקופת הפלמ"ח (דותן, מעין)
12 אופ סיפור מהחיים (אופיר (אלפרוביץ), דן)
11 סיפור משפחתי - האחים לבית אהרונוביץ (תדמור, צבי)
1 סיפור של גרמני 1914-1933 (הפנר, סבסטיאן)
14 סיפור שלא יגמר (בן-צבי, אבישי)
9 ארג סיפורה של אוגדת המפץ
12 גרו סיפורה של זו ששרדה (גרוסמן מרים)
19 כהן סיפורה של לוחמת (כהן גאולה)
8 סיפורה של ספינת מעפילים (אליאב, אריה)
8 סיפורה של ספינת מעפילים [דפי עבודה] (אפלל, אריה)
8 סיפורה של ספינת מעפילים [דפים למורה] (אפלל, אריה)
20 נרק סיפורו של "הקו העירוני" בירושלים (נרקיס עוזי)
19 יכי סיפורו של אלנקם (יכין עזרא)
21 נמרי סיפורו של דוידקה (קובץ)
11 נמר סיפורו של דוידקה (מפי המחבר ועליו)
11 סיפורו של ישעיהו [שייקה] בן אליהו
19 סיפורו של לוחם חרות ישראל (יכין, עזרא)
2 דוד סיפורו של מאיר דוידזון (דוידזון מאיר)
12 שריי סיפורו של מי ששרד וגם נקם (שרייבר זאב)
1 סיפורו של פרדס גן-רווה (עמית, ד"ר עירית)
27 סיפורי חמורים (זהבי, צבי)
14 אור סיפורי מלחמה ואהבה (אורי יוסף)
12 סיפורי מעשים (גיסין, אריה [ארקה])
12 ליב סיפורי נעורים בארץ ישראל (עמי ליבנה [ג'ורג'י])
14 שמי סיפורים (שמיר משה)
11 סיפורים מחיי (פיצ'רסקי, יוסף)
11 סיפורים מחיי (שומרוני, נחום)
19 סיפורים על לוחמי אצ"ל - נשק בריטי, המסתנן ליפו (ס.דרור)
9 כחול סכרים בפרץ (פרקים ממלחמת השחרור) (כחול זאב)
26 כספי סלבה כספי [לזכרה] (קובץ)
14 סליחה שהרגתי אותך (כנר, צבי )
2 סליקים ביישוב היהודי בארץ ישראל בתקופת המנדט, 1920-1948 (קיטרון, רפי)
16 עומ סערה באביב (עומר דבורה)
4 ספור חיים כתרבות (דותן, מעיין)
7 בן-א ספור עלייתן על הקרקע של י"א הנקודות בנגב (בן אריה)
10 ספורה של קבוצה וסודה של גבעה (דגן, צפורה)
12 ספורי ארץ ישראל (ליבנה, עמי)
12 ספורי חיי [חלק ראשון] (גבעולי, שאול)
14 ספורי נעורים בארץ-ישראל (ליבנה, עמי (ג'ורג'י))
12 ספורים מן הארכיון (פלד (שטאל), שרגא)
26 כספי ספי - לזכר יוסף כספי (קובץ)
26 אהלי ספי אהלי - עליו ומשלו [לזכר יוסף אהלי] (קובץ)
16 ספי ספי אוהלי, עליו ומשלו
8 בוג ספינות המרי, ההעפלה 1945-1948 (בוגנר נחום)
8 סיר ספינות ללא דגל (סרני עדה)
12 ספינת חיי (פלק, מרים)
8 ספינת מרי (לקט)
1 ספר "השומר" (בן-צבי, יצחק; שוחט, ישראל; מגד, מתי,; טברסקי, יוחנן)
16 גובר ספר אחים (אפרים וצבי גובר)
6 דוא ספר גרעיני הנח"ל (דואר יאיר)
1 אגדה ספר האגדה
26 ספר האחים: מעזבונם של אפרים וצבי גובר
2 ליפ ספר הבריגדה היהודית (ליפשיץ יעקוב (קפיטן))
1 בר-ז ספר הגבורה, מנשרים קלו מאריות גברו
2 ספר ההתנדבות - פרשת ההתנדבות הצבאית של יהודי ארץ ישראל במלחמת העולם השנייה (המכנס והמתכנן: שפר, זאב)
1 ספר החוזים למזרח התיכון (קובץ)
6 ספר החיים של קריית-ענבים (ויילר, יעל)
22 ספר החיים של קריית-ענבים [מאמר] (ויילר, יעל)
1 ספר המדריך לחינוך גופני (ויין, חיים; פנון, רפאל)
1 ספר המופת - אנשי מופת ומעש בישראל
8 בסו ספר המעפילים (עורך: משה בסוק)
1 תלמ ספר הנגב (תלמי אפרים ומנחם (מלקטים/עורכים))
1 ספר העלייה השלישית (ארז, יהודה)
15 חפר ספר הפזמונים של חיים חפר (חפר חיים. ציורים של יוסל ברגנר)
4 ספר הפלמ"ח מתורגם ליידיש
4 גלע ספר הפלמ"ח, 2 כרכים
18 ספר הקישקושים (ליבנה, עמי [ליברמן])
1 דרו ספר השומר הצעיר
24 ספר השירים לתלמיד - חלק א'
24 ספר השירים לתלמיד - חלק ב'
15 ספר התיבה המזמרת (אלתרמן, נתן)
6 רימ ספר יגור; 40 שנה לעלייה על הקרקע
14 טנא ספר ילקוט הרעים (טנאי שלמה, שמיר משה)
10 ספר לוחמי גדוד "הפורצים", פלמ"ח הראל - הגדוד הרביעי (דגן, שאול; יקיר, אליהו)
ספר לסדיקה
1 קובץ ספר מלחמת הגטאות
15 טבנ ספר שירים (טבנקין משה)
2 קובץ ספר תולדות ההגנה
2 ספר תולדות ההגנה: ממאבק למלחמה [כרך ג, חלק שני] (סלוצקי, יהודה)
1 קובץ ספר תעודות (כנסת ישראל בארץ ישראל, הועד הלאומי)
11 ספרא וסייפא - 100 שנים להולדת בן-גוריון
4 גוז ספרי לי, ספרי לי, חברות פלמ"ח מספרות (גוזס-סבוראי איה)
22 כחול ספרים בפרץ (פרקים ממלחמת השחרור) (כחול זאב)
4 עבודת שורשים - משפחת פיצ'רסקי (פיצ'רסקי, שי)
10 עבודת שורשים - פלמ"ח-הראל; פעילותו של סבא במלחמת העצמאות (זמיר, לילך)
15 עבים בשמינו - הגיגים (שה-חן, רחל)
18 עד - כאן (נבון, אריה)
12, 10 אדן עד דגל הדיו (אדן אברהם (ברן))
9 עד הלום - סיפורו של גדוד 53 של חטיבת גבעתי בתש"ח
14 שחם עד המלך (שחם נתן)
22 הבר עד הנגב (הברון רינה)
14 שמי עד הסוף (שמיר משה)
15 עד כה (ע. הלל)
21 קובץ עד סלע - חמישה שהלכו (לקט ע"י חברים)
10 גור עד עלות השחר (גורי חיים)
2 אטל עד עמוד התליה, עלילות המחתרת בעיראק (אטלס יהודה)
1 עדולם "ושבו בנים לגבולם" (גרוס, היאלי)
15 רז-ש עוד מיתר אחד - שירים (רז שאול)
27 עודד והרידדה (בירן, יונתן (ג'וני))
16 עודד עודד מכפר יהושע (עודד ארזי) (המשפחה וחברים)
11 נרק עוזי נרקיס - דפים שנותרו על השולחן (ניראל חיים)
16 מיכ עולמם של בני הארץ (מיכאלי י.ב.)
1 דיי עושים מדינה (דיין דודו)
21 עזה רונן - ההבדל בין האפשרי לבלתי אפשרי הוא נחישות האדם (משפחה וחברים)
14 תלמ עט ושלח (תלמי אפרים (ליקט))
14 קובץ עטים וקווים, אנתולוגיה ב' (חמישים סופרים ומשוררים)
8 עטלפים בים האדום (אלמוג, זאב)
22 עין גב במערכה
דפני עין גב במערכה [מאמר] (דפני, אפרא)
6 עין המשוטטים (גרטל, גיל)
22 עין זיתים - ישוב נשכח במרום הגליל (רגב, יואב)
7 גלע עין-חרוד, פרקי יובל
15 עיר היונה (אלתרמן, נתן)
הרכבי על אבדות הערבים ב- 1948 [מאמר] (הרכבי, יהושפט [אלוף - פרופסור])
11 על אם הדרך (מאייר-בלום, דינה)
22 על אם הדרך - קריית ענבים במערכה (הקיבוץ - קריית ענבים)
23 על הגובה - ספורי אוויר וקרבות אוויר (נאור, מרדכי)
17 על הגמישות; הגמישות כמפתח להתמודדות עם הפתעה טכנולוגית ותורתית בשדה הקרב (פינקל, מאיר)
16 על הזכרון (קובץ)
6 על המשמר - "השומר הצעיר" במערכות ההגנה והביטחון (שפיגל, יאיר)
1 על כל אלה - שישים שנה לישראל (כפיר, אילן; דור, דני; מילנר משה)
11 על מדרגות הווילה
16 על מות - מעיין ברוך (קובץ)
6 על מחקר תנועות הנוער ביד טבנקין (קובץ)
9 מאמר על מלחמת העצמאות
12 על סף הבית (אחיטוב, יצחק)
1 על סף המדינה (גרנובסקי, א. ד"ר)
9 מאמר על קרב לטרון (קובץ מאמרים)
6 עלה והגשם - ספר התנועה המאוחדת
11 אביגור עלום ונוכח בכל, סיפור חייו של שאול אביגור (בועז אריה סא"ל במיל.)
1 עלומים - בקדמת הבמה (מעבי, אמנון)
4 עלון גרעין מקווה ישראל תשז-תשח (קובץ)
21 מרשק עלון הגבעה מס. 2151 - בני מרשק - 30 למותו
6 עלון הגרעין - מקווה ישראל
עלון הפלמ"ח - כינוס חטיבת יפתח בגליל (קובץ)
קובץ עלון הפלמ"ח 4 (קובץ)
עלון הפלמ"ח מספר 1 (קובץ)
עלון הפלמ"ח מספר 10
עלון הפלמ"ח מספר 12-13 (קובץ)
עלון הפלמ"ח מספר 17 (קובץ)
עלון הפלמ"ח מספר 18-19 (קובץ)
קובץ עלון הפלמ"ח מספר 20 (קובץ)
עלון הפלמ"ח מספר 21 (קובץ)