נמצאו 277 תוצאות: ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½

22 "בבית" - עלון קיבוץ חצרים (קובץ)
12 "כתב וזכר" (קליין, אריה)
12 "סובבוני להט אש בוערת - מגדות הנימן אל הבלתי נודע (כץ, צבי)
4 "רגבים" - סיפורה של קבוצה וסודה של גבעה (דגן, צפורה)
12 Daring to Live (הוכמן, פרץ)
12 From Syria to Palestine (עבודי, יוסף)
9 La guerre d'ind'e pendance d'Israel 1948-1949 (The French Machal)
12 Missions with no Traces (Yona, Amnon)
14 My Brothers Keeper (Etzioni, Amitai)
12 On Love and War (Avivi, I, Yavin)
12 The Girl with the Gun (Ziva, Arbel)
12 The Holocaust Years: I was there (Garbasz-Zimet, Shulamit)
8 The Odyssey of the Ship with Three Names (Barahhona, Renato)
12 The Volunteer - The Success Story of Dyslexic (Teperson 'Migdal' David)
20 אגדות מאת אחינו הקוראים (קובץ)
19 אגרת לתחיה (טובה); מוקדש למשפחות עולי הגרדום האחרונים (אלון (סבוראי משה))
12 אדם לכל עת (פונדק, יצחק)
22 אדמה ללא צֵל (סנד, יונת ואלכסנדר)
26 אופנבך חנה (משפחה וחברים)
21 אורי אגוזי, 1926-1991 (חברים ובני משפחה)
16 אורי וגיל - ציון זכרון (אוריאל, גילה)
12 איש השורה בראי התקופה (דותן, יהונתן)
27 אל תקראו לי חירות (מרון, נגה)
1 אלבום הציונות והמחתרת הציונית-חלוצית בעיראק (נחתומי, עמנואל)
12 אלה הם חיי (זעירא, דוב)
16 גוטקוביץ אלה תולדות - לזכרו של פסח גוטקוביץ
12 אם אין אני לי - מי לי (אנילי, רחל ודוד)
26 אנגלנדר עקיבא (משפחה וחברים)
10 וי אני פחדן אני (ויסלר ישראל, פוצ'ו)
8 אניות או מדינה - קורות אניות המעפילים הגדולות "פאן-יורק" ו"פאן-קרשנט" (הדרי, זאב (ויניה); צחור, זאב)
2 אשה עברייה אל הדגל (הכהן-גרנית, ענת)
21 את צריכה לדעת (מללי, תמר)
8 בגלים סוערים (דרורי, בצלאל)
12 בדרך המלך (שושני, אליעזר)
12 כרמ בדרך לוחמים (כרמי ישראל (אל"מ))
12 כרמי בדרך לוחמים (כרמי, ישראל)
12 אבי בדרך לצה"ל זיכרונות אלוף אבידר (אבידר יוסף, אלוף (מיל))
26 בורנשטיין דוד (משפחה וחברים)
12 בזכות אותם ימים (בן-חורין (בריגר), יהודה)
12 דרו בחאן ובעת מבחן (דרומי דב)
12 בחזרה מן הגרדום (שטרסמן, גבריאל)
27 בחירתה של חירות (מרון, נגה)
4 בטאון - מחנות הסתדרות הצופים העבריים (קובץ)
12 בטבעת החנק (בן-ארי, אורי)
12 בין דגניה לכנרת - ספור חיי (חדש, אבינועם. כתב: חנן סבר)
1 בין שדות וים
26 ביקהרד אברהם (משפחה וחברים)
11 בית אבי (בן-גוריון, דוד)
22 לבק בית יוסף, ספור שלא סופר (לבקוביץ דוד)
12 בלילות מקדם (יגאל, גד ואביבה)
19 במעצר בבית-לחם (עמידרור (הלר), צילה)
12 בנתיב ההשרדות והתקומה (גולדהכט, פרומה ומרדכי)
12 בנתיבי שביט - סיפורם של עמליה ואברום שביט (משפחה וחברים לנשק ולכפר ויתקין)
26 לויטה בעלות ימיו - אגרות ורשימות [לזכר נמרוד לויטה] (לויטה, נמרוד)
9 בעקבות לוחמי תש"ח
10 בשבי לבנון - סיירי הפלמ"ח ב"כלא החול" בביירות (גביש, דב)
2 ברא בשליחות נידונים למות (בראנד יואל)
9 נחמ גדוד 52 של חטיבת גבעתי במלחמת העצמאות תש"ח - 1948 (עורכים: נחמיאס יעקב, מלצר אפי)
9 גדוד 53 (הפרברים) בחטיבת גבעתי
23 גוי של שבת (לוויט, גורדון)
12 ג'ורג' - משואה לעצמאות (בר-נתן, זילפה)
12 גלויות מעולם האמת (שמוש, אמנון)
26 גראופה יצחק (משפחה וחברים)
26 גרינברגר משה (משפחה וחברים)
11 ברט דדו - 48 שנה ועוד עשרים יום. כרך א',ב' (ברטוב, חנוך)
21 דוד (דודל'ה) בן-חורין, 1921-2004 (משפחות בן-חורין, קצמן, רונן)
27 דור המעפילים (יפה, הלל)
12 אר דורון בוא תשמע סיפור (אראל יהודה)
11 דוידזון דמותו של אלוף במחלוקת (דוידזון מאיר)
21 דן רם (קובץ)
26 דסקל שמואל (משפחה וחברים)
12 דרך פלמ"ח (ירקוני, איתן)
19 ה"סזון" - ציד אחים (לפידות, יהודה)
19 האצ"ל בחיפה ה"אדומה" (לפידות, יהודה)
14 הגדה של חסד (סבר, חנן)
9,10 כספי הגח"ל (גיוס חוץ לארץ) בקרבות לטרון (כספי (סרבניק) מנחם)
2 אול ההגנה בתל-אביב
19 הזקן ואני; ספורו האישי של ראש המודיעין של הלח"י (חסון, יצחק)
12 החופש והבדידות (אביאל, אברהם)
21 החורש בלבבות (שמר, איציק)
12 החורש בלבבות (שמר, יפה)
23 הטייסת שהמריאה מהשואה (מנור, יהודה)
4 היה ונברא - מעלילותיו של אבו-ליש; אח יא-לול! יא-ליל! (ביבר, שאול)
6 היה חלום; קיבוץ הראל 1948-1955
12 הכל סיפורים; שמשיות בפולטאבה ומנגו בפלמ"ח (סגל, שמואל)
27 הכל על חירות (מרון, נגה)
6 הכשרת הצופים "דפנה" במלחמת העצמאות (דקל, יהודה)
6 הכשרת נען - יוני 1945-אוקטובר 1947 (פוגלסון, יואב)
10 הם - משלנו; 18-17 ביולי 1948 - ליל הקרב בחוליקאת (מינדל, מאיר)
1 הם עמדו על נפשם
27 המאבק לעצמאות של עמוס וחירות (מרון, נגה)
12 המלחמה על ההשרדות - מגן עדן לגיהנום ולאושר (קוקר, מיכאל)
8 המסע הימי של מעפילי "ביריה" (אלדר, מאיר)
12 הנה אנו כאן
6 הנוער העובד בהגשמה
11 הסיסמא י.ב. (מולכו, אבנר)
12 הסיפור שלא נגמר - סיפורה של משפחה בישראל (ארוסי, ענת)
27 העשייה והמעשייה (סמילנסקי, משה; ברץ, יוסף)
12 העתיד שלא היה - קטעי זכרונות (ליסק, משה)
4 הפלמ"ח - מגילת מגש הברזל והאהבה (קידר, יהודה (יודקה קליין))
12 הפלמ"ח - פלוגה ג' (עצמון, מוניה)
12 הפרוזדור - פריצת הדרך לירושלים הנצורה - אפריל 1948 (אלדר, מאיר)
10 הפרוזדור: פריצת הדרך לירושלים הנצורה - אפריל 1948 (אלדר, מאיר)
4 הצ'יזבטרון - אֵם הלהקות הצבאיות
12 הקפנו את ים המלח ברגל (טהון, אורי)
1 ויצ הקרב על השלום (ויצמן עזר)
26 הרטשטיין אברהם (משפחה וחברים)
9 השבויות במלחמת השחרור (ראם, שמעון)
12 הִתחלתי (רפאלי, אליעזר)
26 וינברגר מלכה (משפחה וחברים)
21 זאב שיף, 1932-2007
12 ז'אמק ילד ששרד (המאירי-המר, שלמה)
26 זיידרמן חיים (משפחה וחברים)
12 זיכרונות - יערי יצחק [נאבי] (יערי, יצחק)
12 זכרונות מהמשפחה ומחיי שלי - גדעון רכבי (רכבי, גדעון)
9 זכרונות עבדאללה אל-תל (עבדאללה אל-תל)
26 זעירא שמעון (משפחה וחברים)
12 זר ספורי חיים (זר, חיים)
1 חבל ים המלח (אלמוג, יהודה; אשל, בן-ציון)
11 חבר ואיש סוד - שיחות עם סיני (ארנן עזריהו) (ערמוני, אורה)
27 חברות וחירות (מרון, נגה)
21 חוה שטרן - סיפורים ופרקי זיכרונות מן העיזבון (לקט)
6 חוקוק; שנים ראשונות (חרובי, איתמר)
12 חורט בזיכרון - לוחם, שורד, מנציח (ארד, יצחק [טולקה])
11 חיוור היה הלילה - גירסת סיקו (ארגמן, יוסף)
12 חיי - לאור ציווי הדור (עדאקי, יצחק)
21 חיים שפרוני לזכרו (חברים ומשפחה)
12 חיפה של ימי ילדותי (רון, מרדכי)
27 חירות לקראת בגרות (מרון, נגה)
9 חמישים הדקות של קולה (שוארץ, שמואל)
12 חפצתי בחיים (אבן-חן, אביבה)
12 טיפה משלי - סיפור חייו של יהודה דקל (דקל, יהודה)
26 טירס שאול (משפחה וחברים)
22 יבניאל (נאור, מרדכי)
8 בן-נ יוחאי מספר
16 יומנו של יעקב כהן זכרו לברכה, 1933-1948 (כהן, יעקב)
4 פלד יונדב רוצה להתגייס לפלמ"ח (פלד (שטאל), שרגא)
27 יוסלה איך זה קרה (רומן בתולים) (ויסלר, ישראל, פוצ'ו)
12 יחיה, יאהב, יפעל, יעש - הסיפור של ישראל לרמן (לרמן, ישראל)
3 ימי לטרון - סיפורם של מחנות המעצר בלטרון בתקופת המנדט הבריטי (נשגב, טל)
ימים אחרונים בגוש עציון (נרקיס, עוזי)
6 יפתח, הדרך: סיפורי ראשונים
13 יצחק שדה - לזכרו של יצחק שדה (חברים מדברים לזכרו)
8 סתמ יציאת אירופה תש"ז (סתמי, דב)
20 ירושלים אחת [ספור חיים] (קולק, תדי ועמוס)
16 בן פורת כברת דרך (בן-פורת , יוסף)
26 כהן אהרון (משפחה וחברים)
12 כי מעבר באת ואל עבר חשוב (שמוש, אמנון)
9 כך נלחמנו
12 כל הזמן אשתו (רבין, לאה)
12 כנף רננים (ירום, אורי)
23 כנפי תחזוקה אווירית למדינה (כ"ץ, שבתאי)
12 כעלה נידף ברוח (כספי, מנחם (סרברניק))
12 כפר ושמו דוגאלישוק (אביאל, אברהם)
5 כהן-י לאור היום ובמחשך (כהן ירוחם)
11 להבות באפר (רוז'קה - רייזל קורצ'אק)
4 ליל הגשרים, 16.6.1946 (עודד ארזי וצבי רם)
2 לילות כנען (יצחקי, דוד)
20 ברנ לירושלים (ברנאדוט פולקה)
9 לכבות את השמש (זמיר, ישראל)
12 לכל הכיוונים (פומרנץ, אליעזר)
12 לעבודה, להגנה ולשלום - מילים שהיו לדרך (נשרי, יצחק)
23 לעולם לא תבין (גזית, אודי)
12 לתת ולקבל (כהן, מולה)
1 מאבק לחיים ותקווה לגאולה (לזר, מיכאל)
21 מאיר בץ. האיש, פעלו וחזון תכניותיו (קובץ)
1 מארץ נשיה לעולם חסד יבנה (קולר, א.ד.)
16 מבחר מכתבים ורשימות (בן-דור, חיים)
9 מבצע "נחשון" אפריל 1948
12 וירצברג מגיא ההריגה לשער-הגיא (וירצברג, בני)
8 מול השער הנעול - האודיסאה של מעפילי "כנסת ישראל" (כץ, שמואל; עופר, תהילה)
8 מוקה לימון (צור, מירון)
1 מורשת קרב - הצנחנים (סירקין, נחמן; רוזנר, אורי)
3 מזכרונותיו של קצין משטרה בריטי בארץ ישראל, 1936-1948 (A. Goy)
12 מי יחיה ומי ימות (גולדשטיין ,אריה)
12 מיומנו של מועמד לבגידה (אהרוני, אריה)
12, גולני 9 מיומנו של נהג תש"ח (גולני יונה)
16 מכתבי יעקב (בן-עטר, יעקב)
12 מנחם אורמן "מישקה": לוחם ,יוצר, אוהב חיים
13 מסביב למדורה - מהדורה שנייה (שדה, יצחק)
8 מסיפורי ההעפלה (קובץ)
12 מסע חיי (גפן, רבקה)
12 מפלוגות השדה לצי הימי המסחרי (זייד, אברהם)
14 מצחצחים שיניים לפרות (בן-מאיר, דב)
22 מצפה בית-אשל, חלוצים במדבר (סגל, שמואל)
12 משדליץ למעגן-מיכאל (כנעני, דוד)
21 משוגע על ארץ ישראל - יאיר פרג (פרג, גיסיה)
12 משני צידי הקְריפטוׂ (גורן, אורי)
12 נאבקנו למען החיים (מהדורה שניה) (בנשלום, רפי)
10 נבי-סמואל (בן-דב, יואל)
12 נדודים ואדמה (שקל, צבי)
11 נעורים אבודים (אלכסנדר, יחיאל)
6 נעורינו - חברת הנוער ג' בקיבוץ מסילות - הכשרת מסילות (עופר, תהילה)
רוזן 12 נקראתי ואלך (רוזן יונה)
14 סבו פניכם (בן שבת, שמואל)
12 סופה (שריג, תקוה)
16 סיפור אהבה ארץ-ישראלי (גרי, פנינה)
6 סיפור הכשרת כנרת, 1946-1948 (מיכאלי, משה)
12 סיפור חיים (בר-רצון, רותי)
12 סיפור חיים - סיפור חייו של אריה אמיר (נילי לוריא-מסקין)
12 גרו סיפורה של זו ששרדה (גרוסמן מרים)
19 יכי סיפורו של אלנקם (יכין עזרא)
21 נמרי סיפורו של דוידקה (קובץ)
19 סיפורו של לוחם חרות ישראל (יכין, עזרא)
12 ליב סיפורי נעורים בארץ ישראל (עמי ליבנה [ג'ורג'י])
11 סיפורים מחיי (פיצ'רסקי, יוסף)
11 סיפורים מחיי (שומרוני, נחום)
12 ספורים מן הארכיון (פלד (שטאל), שרגא)
12 ספינת חיי (פלק, מרים)
1 ספר "השומר" (בן-צבי, יצחק; שוחט, ישראל; מגד, מתי,; טברסקי, יוחנן)
26 ספר האחים: מעזבונם של אפרים וצבי גובר
6 רימ ספר יגור; 40 שנה לעלייה על הקרקע
12, 10 אדן עד דגל הדיו (אדן אברהם (ברן))
11 נרק עוזי נרקיס - דפים שנותרו על השולחן (ניראל חיים)
7 גלע עין-חרוד, פרקי יובל
4 עלון גרעין מקווה ישראל תשז-תשח (קובץ)
2 אבי עם דור ההגנה (פרשיות ודמויות) (אביגור שאול)
19 עם המשפחה הלוחמת - זכרונות איש אצ"ל, תרצ"ח-תש"ח (ראם, מאיר)
27 עמוס חולם על חירות (מרון, נגה)
16 עמי-חי, יאיר; פוזננסקי (פוזה) חיים - נפלו במלחמת העצמאות (חברים ומשפחה)
12 הכהן עת לספר (הכהן דוד)
1 פגישות עם מנהיגים ערביים (בן-גוריון, דוד)
22 פינוי האמהות והילדים מכפר עציון, ניר עציון, רבדים ורמת רחל במלחמת העצמאות (מושקוביץ, טל)
26 פישר אלכסנדר-דויד (משפחה וחברים)
11 פלמ"ח - אגדה של מציאות (ספיר, שאול)
4 פלמ"ח, פלוגה ז (עצמון, מוניה)
26 פרידר מנחם (משפחה וחברים)
26 פרייברג ישראל (משפחה וחברים)
26 פרייזלר מנחם (משפחה וחברים)
12 פרקי חיי; זכרונות שנכתבו בערוב ימי (וגר, אליהו)
12 מיכאלי פרקי חיים (מיכאלי, ג'ים שם)
8 פרקי חיים (זיכרמן, יצחק)
12 פרקי עדות - רינה דותן (מראיין - בועז לבטוב)
12 פרקי עדות - שמעון דותן (מראיין - בועז לביטוב)
4 פרקי תיעוד בהקשר לפלמ"ח (דותן, רינה)
12 פרקי תיעוד על הפלמ"ח (דותן, רינה)
19 פרקים בתולדות האצ"ל (לפידות, יהודה)
26 פרקש מאיר (משפחה וחברים)
12 פתיל החיים - רומן היסטורי (קידר (קליין), יהודה)
21 צפורה עוגן, 1925-1995 (חברים ובני משפחה)
1 קובץ "השומר" (קפלנסקי, שלמה)
5 קובץ עדויות נספח לספר - פלוגות הפלמ"ח באיטליה [מ.צ.ב.] (קובץ)
12 קול הסיפורים (אורן, אלי)
8 קולונל ווג'ווד - אוניית המלחמה של המעפילים (קרמן, אריק)
5 קטעים על השליחות ללבנון מתוך "היומן של מוסה", משה סלומון
22 קיבוץ יד-מרדכי; 50 שנה למערכה
12 ראש המטה הכללי (גור, מוטה)
12 רגבים; זכרונות, 1943-1949 (ליקטה, כתבה וערכה: ציפורה [ציפי] דגן)
16 רומן מכתבים; רות ומירון יששכרי, 1901-1990 (משפחת יששכרי)
12 אר רוני באי תשמעי סיפור (אראל יהודה)
21 רותי (המשפחה וחברים)
12 ש"י זכרונות (ימיני, שאול)
12 שבת שחורה וכלניות אדומות (צפורה (ציפי) דגן)
6 שדות ים והפלי"ם (בן צבי, מלכיאל)
8 שדות-ים והפלי"ם (בן-צבי, מלכיאל)
26 שוארץ מנחם-דוד (משפחה וחברים)
12 שיחות עם רחבעם זאבי (ששר, מיכאל)
12 שיחות עם רחבעם זאבי - גנדי (ששר (שרשבסקי), מיכאל)
12 שילוב - על וטרינריה, קיבוץ ואקדמיה ומה שביניהם (בר-גיא, אורי)
10 שיר הלל ל"קומנדו הצרפתי" (טנזי, אלי)
11 שלום חברים (שחם, נתן)
8 שליחות ללא עקבות - מהדורה מעודכנת (יונה, אמנון)
12 שלכם, רותי (פיין, רותי)
12 שמחה שילוני - ראיון
22 שנה בסוגריים - מגוש עציון לשבי הלגיון (הורביץ, דן)
12 שנות השואה...אני הייתי שם... (גרבש-צימט, שולמית [סללה])
12 שנותי בפוריה, 1946-1949; חלום ושברו (סגל, שמואל)
2 אור שנותיהם היפות ביותר
12 שנים של אושר (ירון (שפירא), גאולה)
12 שרה פייפל מספרת (פייפל שרה)
12 ארא תומר בוא לשמוע סיפור (אראל יהודה)
12 תחנות בדרך ארוכה (עופר, זאב)
17 תיאום כוונות (סבתו, חיים)
12 תיעוד אישי מימי השואה ושרותי בפלמ"ח (קליגר [בקר], רבקה)
12 גינות תמונות וזכרונות ממשפחות גרינפלדר וגינות (גינות, נוח ד"ר)
27 תמר כבר לא לומדת כאן (רז, אורית)
14 תש"ח (קניוק, יורם)
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים