חטיבת "עציוני" בתש"ח - חטיבת הח"יש הירושלמית
תיאור הספר: רשימת חללי החטיבה בירושלים וסביבותיה במלחמת העצמאות.
מיקום בספריה: הנצחה וזכרון
סוג: חוברת זיכרון

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים