יצחק אביאל
תיאור הספר: מאמרים, מסמכים, מכתבים, תמונות
מספר העמודים: 72
הוצאה לאור: המשפחה
תאריך הוצאה לאור: 1993
סוג: חוברת זיכרון

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים