כנס החוקרים השלישי לתולדות כוח המגן
תיאור הספר: תקצירי ההרצאות שהיו בכנס לפי מושבים: מושב 1. ההגנה בגופי לחימה ליגליים [החל בשנת 1908]. מושב 2. הלחימה בערים המעורבות במלחמת העצמאות. מושב 3. ירושלים משנת 1937 ועד 1947. מושב 4. סוגיות במלחמת העצמאות. מושב 5. נופלים ההולכים ראשונה. מושב 6. במערכות ה"הגנה". מושב 7. כוח המגן ושלטון המנדט. מושב 8. כוח המגן והערבים. מושב 9. אישים בה"הגנה". מושב 10. היסטוריה וסיפורת של כוח המגן. מליאת הנעילה: סיום מלחמת העצמאות - היבטים מדיניים וצבאיים.
שם המחבר: קובץ
הוצאה לאור: המרכז לתולדות כוח המגן ע"ש גלילי
תאריך הוצאה לאור: 1993
מיקום בספריה: הגנה
סוג: מאמרים, הרצאות, מסמכים

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים