הערכות ההגנה לקראת מלחמת העצמאות
תיאור הספר: ערביי ארץ ישראל ומדינות ערב לפני מלחמת העצמאות. התיכנון האופרטיבי לקראת ה- 15 במאי 1948, תכנית ד' של ה"הגנה". היישובים כגורם בולם.
שם המחבר: קובץ הרצאות
הוצאה לאור: יד טבנקין
תאריך הוצאה לאור: 1988
מיקום בספריה: הגנה
סוג: הדרכה (הרצאות)
הערות:
סידרת ימי עיון בפרשיות היסטוריות, ע"ו 1982.

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים