הצבר - דיוקן
תיאור הספר: התגבשות דיוקן ה"צבר" והשינויים שחלו בו בהשפעת העליות הראשונות, תנועות הנוער, הפלמ"ח, מלחמת ה עצמאות והקמת המדינה. ובהמשך שנות קיום המדינה. התנהגות, תרבות, שפה, ערכים ועוד.
שם המחבר: אלמוג עוז
הוצאה לאור: עם עובד
תאריך הוצאה לאור: 1997
מיקום בספריה: כללי - ספרי עזר
סוג: מחקר

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים