המעורבות העיראקית במלחמת העצמאות
תיאור הספר: תיאור המעורבות העיראקית במלחמת העצמאות.
שם המחבר: אילון אברהם, אל"מ
שם גיליון /עיתון /חוברת : מערכות, חוברת 246
הוצאה לאור: מערכות, כרך 246
תאריך הוצאה לאור: 09/1975
מיקום בספריה: תיק נושא בארכיון
סוג: מאמרים, הרצאות, מסמכים

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים