מלחמת העצמאות תש"ח-תש"ט - דיון מחודש
תיאור הספר: דיון מחודש בקורות מלחמת העצמאות: 1. מבט כולל על מלחמת העצמאות. 2. הבטים צבאיים: קרבות בצפון, בירושלים, יפו, גח"ל, מח"ל, השבויים ועוד. 3. היבטים אזרחיים: פינוי הבריטים, ארגון העורף, הכלכלה, היישובים, העיתונות ועוד. 4. בעקבות המלחמה: המרחב הערבי והישראלי. היסטוריוגרפיה של מלחמת העצמאות. נספחים, תמונות ומפות.
שם המחבר: קובץ מחקרים
שם העורך: אלון קדיש
הוצאה לאור: משרד הביטחון ומכון גלילי
תאריך הוצאה לאור: 2004
מיקום בספריה: מלחמת העצמאות
סוג: מחקר
הערות:
שני כרכים

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים