מהמאבק נגד הבריטים למלחמת העצמאות
תיאור הספר: יום עיון ב- 9.2.1987 תרומת המאבק להגנה, צמיחתו של צה"ל. ה"הגנה" - צבא סדיר בדרך, המטרות, היעדים והתפיסות השונות.
שם המחבר: קובץ הרצאות
הוצאה לאור: המרכז לתולדות כוח המגן ע"ש ישראל גלילי
תאריך הוצאה לאור: 1989
מיקום בספריה: הגנה
סוג: פרוטקול של ימי עיון
הערות:
חוברת ימי עיון ז'

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים