בהגנה ובחן - הלוחמות בירושלים הנצורה במלחמת העצמאות
תיאור הספר: על החברות ב"הגנה"; במלחמה - בעיר העתיקה; בעיר ובשכונות. רשימה שמית של חברי הגדוד.
שם העורך: אברהמי חיה
מספר העמודים: 258
הוצאה לאור: משרד הביטחון ; ארגון ההגנה - ירושלים
תאריך הוצאה לאור: 2001
מיקום בספריה: ירושלים
סוג: תיעוד

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים