בן-גוריון והקיבוץ
תיאור הספר: דברים בכנס במלאת 20 שנה לפטירת דוד בן-גוריון - 11.10.1993. התוכן: 1. מערכת יחסי בן-גוריון עם הקיבוץ. 2. עימותים של בן-גוריון עם התנועה הקיבוצית. 3. בן-גוריון, התנועה הקיבוצית והפלמ"ח [פרוק הפלמ"ח]. 4. בן-גוריון כפילוסוף: השיויוון והשותפות. 5. בן-גוריון בשדה בוקר.
שם המחבר: קובץ הרצאות
הוצאה לאור: יד טבנקין
תאריך הוצאה לאור: 1995
מיקום בספריה: כללי - ספרי עזר
סוג: פרוטקול של ימי עיון
הערות:
חוברת בסדרת ימי עיון "פרשיות היסטוריות", חוברת 3.

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים