יוספלה טבנקין, שלושים למותו
תיאור הספר: חייו ופועלו של יוספלה טבנקין מותיקי הפלמ"ח וממפקדיו הבכירים. מראשוני פלווגה א'. ממפקדי פלוגה ד'. מפקד הגדוד הרביעי ולאחר מכן מפקד חטיבת הראל. רבים ומכובדים כתבו הספדים ליוספלה, ביניהם: מנחם רוסק, חיים גורי, איה גוזס, עובד מיכאלי, מנחם אריאב, עמליה בנארי, מולה כהן, זרובבל גלעד, עזה רונן, ד"ר פוני הראל. דברים משל: יצחק טבנקין משנת 1983, עמי לבנה, רייכשטיין, נחום שריג, ג. נגרי, טוני לבנון, ישעיהו סתוי, ח. שקלבג, חנוך בר-טוב. יצחק שמיר, ראש הממשלה צרף מילות פרידה. ישראל קיסר, מזכ"ל ההסתדרות ויו"ר הכנסת הוסיף מילים. שמעון פרס הספיד וכן נכדיו: מהם אליו וממנו אליהם. רוני בתו הספידה במילים נרגשות.
שם המחבר: דברי חברים והמשפחה
מספר העמודים: 30
הוצאה לאור: יומן קיבוץ עין חרוד מאוחד
תאריך הוצאה לאור: 27/10/1987
מיקום בספריה: הנצחה וזכרון
סוג: חוברת זיכרון

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים