מקרבות לטרון - מאמר
תיאור הספר: קובץ עדויות של מפקדים וטוראים, אודות הקרב שנערך ב-25 במאי 1948באזור לטרון במלחמת העצמאות. לא נטלו בו חלק חברי פלמ"ח.
שם המחבר: קובץ עדויות
הוצאה לאור: מערכות - משרד הביטחון. אלול תש"ט. חוברת ג' (נ"ט), כרך ט"ו.
תאריך הוצאה לאור: 09/1949
מיקום בספריה: תיק נושא בארכיון
סוג: עדויות לוחמים

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים