לקח מלחמה
תיאור הספר: חוברת מאמרים בנושא לקחי המלחמה של מלחמת העצמאות והמאבק על ארץ ישראל מתחילת הסכסוך היהודי-ערבי. הצדדים המתמודדים בראשיתה של ההאבקות על ארץ ישראל ועד מלחמת העצמאות.
שם המחבר: קובץ
מיקום בספריה: מלחמת העצמאות
סוג: סקירה הסטורית

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים