Shild Of David
תיאור הספר: The Story of Israel's Armed Forces.
שם המחבר: Allon Yigal
תאריך הוצאה לאור: 1970
מיקום בספריה: מפקדי הפלמ"ח
סוג: סקירה הסטורית

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים