The Army of Israel
תיאור הספר: אירועים ואישים במלחמת העצמאות
שם המחבר: פרלמן משה
הוצאה לאור: ניו-יורק
מיקום בספריה: מלחמת העצמאות
סוג: סקירה הסטורית

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים