ההתיישבות במדיניות הציונית בטרם מדינה, 1936-1947
תיאור הספר: ההתיישבות הציונית בשנים 1936-1947 בצל המרד הערבי, תכנית החלוקה, חומה ומגדל, "הספר הלבן" של מאי 1939. תקנות הקרקעות, פברואר 1940.
שם המחבר: אורן, אלחנן [סא"ל - ד"ר]
הוצאה לאור: כנס, "בדרך למדינה"
תאריך הוצאה לאור: 1981
מיקום בספריה: תנועות נוער, הכשרות הפלמ"ח וההתיישבות
סוג: סקירה הסטורית,עיון,תיעוד

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים