הספורט בעמק
תיאור הספר: זכרונות במכתבים מאת עמי ליבנה מותיקי הפלמ"ח וחבר קיבוץ עין חרוד.
שם המחבר: ליבנה, עמי
מיקום בספריה: ביוגרפיות, אוטוביוגרפיות וזכרונות
סוג: אסופת זכרונות,מכתבים

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים