המאבק נגד הבריטים
תיאור הספר: סיפור המאבק בבריטים בשנים 1945-1947.
שם המחבר: סלוצקי, יהודה
הוצאה לאור: יד בן-צבי
מיקום בספריה: ארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי
סוג: חוברת הדרכה,יומן אירועים,סקירה הסטורית

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים