התפתחות כוח המגן העברי עד הכרזת המדינה והקמת צה"ל
תיאור הספר: עבודת גמר בהיסטוריה של תלמיד כיתת י"ב בנושא: האם פירוק הארגונים הוולנטריים ההגנתיים ובעיקר פירוק הפלמ"ח, בד בבד עם הקמת צה"ל - נועד לקדם סדר יום פוליטי ואידיאולוגי של הנהגת מפא"י ובעיקר דוד בן-גוריון. בנוסף להיותו מעשה הכרחי של מסירת הסמכות החוקית הבלעדית להפעלת כוח צבאי, לידי המדינה.
שם המחבר: זריהן, בר
הוצאה לאור: עבודת גמר - בית הספר הניסויי בתפן
מיקום בספריה: הגנה
סוג: מחקר,עיון

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים