מלחמת העצמאות - הישגים צבאיים ולחצים מדיניים [מאמר]
תיאור הספר: הישגים צבאיים ולחצים מדיניים - הקשר ההדוק בין הגורם המדיני והגורם הצבאי. מלחמת העצמאות כדוגמא מובהקת לרקמת היחסים בין הגורם הצבאי והמדיני.
שם המחבר: פעיל, מאיר [אל"מ, ד"ר]
הוצאה לאור: "סקירה חודשית" - הוצאת קצין חינוך ראשי במטכ"ל
תאריך הוצאה לאור: 04/04/1970
מיקום בספריה: תיק נושא בארכיון
סוג: מאמרים,עיון
הערות:
עמודים 23-26

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים