המאבק ההתיישבותי 1936-1948
תיאור הספר: תקופת חומה ומגדל. המאבק בספר הלבן 1932-1939. המאבק בספר הלבן 1943-1945. בית-קשת. המאבק ההתיישבותי 1945-1948.
שם המחבר: המכון לחקר כח המגן
הוצאה לאור: יד טבנקין
מיקום בספריה: תנועות נוער, הכשרות הפלמ"ח וההתיישבות
סוג: חוברת הדרכה,מערך שיעור
הערות:
מהדורה ניסיונית - חוברת ה'

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים