בתחבולות מלחמה - סוגיות בענייני ביטחון
תיאור הספר: 1. מלחמת העצמאות: מבצעים - מבצע יפתח, מבצע דני, מבצע יואב, מבצע חורב, חזית הדרום. 2. סוגיות בענייני ביטחון: הכשרת מפקדים. לוחמה מול לבנון. 3. התפתחות הדוקטרינות הצבאיות-מדיניות. 4. מלחמות ישראל: עצמאות, קדש, ששת הימים, התשה, יום הכיפורים. מלחמות לפני הקמת המדינה ולאחר הקמתה.
שם המחבר: אלון, יגאל
הוצאה לאור: הקיבוץ המאוחד
תאריך הוצאה לאור: 1990
מיקום בספריה: מפקדי הפלמ"ח
סוג: מחקר,סקירה הסטורית,עיון

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים