צבא מחפש משמעות - ערכי ארגון ה"הגנה"
תיאור הספר: ערכי ארגון ה"הגנה": בחינות הסטוריות של תהליך התגבשותם ודרכי הנחלתם בשנים 1934-1948: מקורות ההשפעה על הארגון וערכיו; ערכים צבאיים בארגון; המסבירים וכלי ההסברה; לצבא עברי או לצבא בריטי?; עבודה ואימונים - למשק או לנשק?; האם לגייס עולים ואוכלוסיות חלשות?; הפורשים - פטריוטים או פורקי עול?; מדוע אין פועלים נגד הנאצים?; איפוק והבלגה - חכמה מדינית או חולשה?; סיכום, ביבליוגרפיה. מפתחות
שם המחבר: שלם, מוטי
הוצאה לאור: משרד הביטחון - ההוצאה לאור
תאריך הוצאה לאור: 2004
מיקום בספריה: הגנה
סוג: מחקר,עיון,תיעוד

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים