דף מהסליק - "הגוי": מזכרונותיו של קצין משטרה בריטי
תיאור הספר: "הגוי" - מזכרונותיו של קצין משטרה בריטי בשנים 1936-1948.
שם העורך: אראלי, נרי, סלומון, שמרי
הוצאה לאור: הארכיון לתולדות ה"הגנה"
תאריך הוצאה לאור: 03/2005
מיקום בספריה: ארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי
סוג: חוברת,ספור חיים,עדות אישית

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים