המבצעים העיקריים במלחמת העצמאות
תיאור הספר: עבודות תלמידים: שמות המבצעים, הכוחות המשתתפים במבצעים מפקדי הכוחות.
הוצאה לאור: צה"ל - מפקדת קצין חינוך ראשי
מיקום בספריה: מלחמת העצמאות
סוג: עבודות תלמידים

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים