"ראשונים תמיד אנחנו", יובל לפלמ"ח
תיאור הספר: חוברת שהוכנה לכבוד יובל הפלמ"ח. תוכן החוברת: א. מי אנחנו הפלמ"ח ? ב. אורח חיים; צבא עובד; תרבות המעגל; ג. קראו לו הזקן. ד. ראשונים תמיד אנחנו.
מספר העמודים: 73
הוצאה לאור: משרד החינוך, מרכז גלילי, עמותת דור הפלמ"ח
מיקום בספריה: הפלמ"ח - כללי
סוג: הדרכה (הרצאות),חוברת הדרכה
הערות:
בתוספת דפי מידע על הפלמ"ח

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים