מהפכניות בעל כורחן: נשים ומגדר בציונות הדתית בתקופת היישוב
תיאור הספר: חברת היישוב והציונות הדתית. החברה החלוצית ושאלת המגדר. מקום האישה בציונות הדתית. ארגוני הנשים הדתיות. חסד, קליטה. חינוך והכשרה מקצועית. מהפרק השישי: ביטחון ומגדר - דתיים ודתיות ב"הגנה". פרק שביעי: שרות במסגרות צבאיות כלליות. פרק שמיני: מלחמת העצמאות. אחרית דבר: פינוי הילדים והאמהות מהקיבוצים במלחמת העצמאות.
שם המחבר: רוזנברג-פרידמן, לילך
מספר העמודים: 363
הוצאה לאור: יד בן צבי
תאריך הוצאה לאור: 2005
מיקום בספריה: כללי - ספרי עזר
סוג: מחקר,עיון,תיעוד

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים