המאבק המדיני להקמת המדינה - מאמר
תיאור הספר: תמורות היסטוריות בחיי העם היהודי. ההחלטה על כינון ארץ ישראל כמדינה יהודית. "תכנית בלטימור" - ריכוז הכוחות למען העלייה. הועדה האנגלו-אמריקנית לבחינת שאלת היהודים וארץ ישראל (8 במרץ 1946). תכנית החלוקה הראשונה (30 ביוני 1946). המשך המאבק בשלטון הבריטי. תכנית בווין 1947 - המשך המנדט ל-5 שנים. הקמת ועדה מטעם האו"ם (יוני 1947). הצעת החלוקה השנייה. 29 בנובמבר 1947 - הכרה במדינת ישראל.
שם המחבר: שרת, משה (מתוך "בשער האומות")
הוצאה לאור: מערכות, 230. מאי 1973, אייר תשל"ג.
תאריך הוצאה לאור: 1973
מיקום בספריה: כללי - ספרי עזר
סוג: חוברת,מאמרים,סקירה הסטורית

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים