רב שיח שביעי על מחקר תולדות תנועות הנוער
תיאור הספר: למשק או לנשק - תנועות הנוער והפלמ"ח: התנועות השונות ויחסן לפלמ"ח. ההכשרות המגויסות. השומר הצעיר, המחנות העולים, תנועת הצופים, הנוער העובד, התנועה המאוחדת.
שם המחבר: יד טבנקין
מספר העמודים: 60
הוצאה לאור: התק"מ, יד טבנקין, אפעל
תאריך הוצאה לאור: 12/1990
מיקום בספריה: תנועות נוער, הכשרות הפלמ"ח וההתיישבות
סוג: מחקר

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים