המיתוסים הציוניים של הצבר - הלוחם בן דור תשח
תיאור הספר: המיתוסים של "עם נבחר"; "מעטים מול רבים"; ל"ה לוחמים צדיקים; "קרבן ועקדה"; "בימים ההם בזמן הזה"; "זכותנו על ארץ ישראל".
שם המחבר: אלמוג, עוז
שם גיליון /עיתון /חוברת : מערכות 333, כסלו-טבת תשנ"ג
הוצאה לאור: "מערכות" - בית ההוצאה של צה"ל
תאריך הוצאה לאור: 12/1993
מיקום בספריה: תיק נושא בארכיון
סוג: חוברת,מאמרים, הרצאות, מסמכים,מחקר,עיון

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים