לשאת את עמם; ההגשמה, השליחות והדימוי העצמי של הקיבוץ המאוחד
תיאור הספר: 1. מעשה ההגשמה של הקיבוץ המאוחד בשנים 1923-1939. 2. מ"משמר פרטוריאני" לאופוזיציה. 3. מרכיב הביטחון ב"תדמית ההגשמה" של הקיבוץ המאוחד. 4. הפלמ"ח כהגשמת התכנית של הקיבוץ המאוחד.
שם המחבר: כנרי, ברוך
מספר העמודים: 412
הוצאה לאור: יד טבנקין, הקיבוץ המאוחד
תאריך הוצאה לאור: 1989
מיקום בספריה: תנועות נוער, הכשרות הפלמ"ח וההתיישבות
סוג: מחקר,תיעוד

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים