מסכת ה"הגנה"
תיאור הספר: סקירה היסטורית בשיר ובאומר על תולדות ארגון ה"הגנה" - מיסוד "בר-גיורא" ועד מלחמת העצמאות: ייסוד "בר-גיורא". הגדודים העבריים במלחמת העולם הראשונה. תל חי. מאורעות תר"פ. מאורעות תרפ"ט. מאורעות תרצ"ו. הפו"ש. הנוטרים. יישובי "חומה ומגדל". העליה לחניתה. העפלה. החטיבה היהודית הלוחמת. הפלמ"ח. חיפושי הנשק. הצנחנים לגולה. תנועת המרי. השנים 1945-1947. מלחמת השחרור. תאריכון בתולדות ה"הגנה".
שם המחבר: קובץ
שם העורך: מגד, אהרון
מספר העמודים: 81
הוצאה לאור: ארגון חברי ה"הגנה", מחוז תל-אביב
מיקום בספריה: הגנה
סוג: ספורי מעשה,סקירה הסטורית,תאריכון,תיעוד

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים