חטיבת "אלכסנדרוני" במלחמת העצמאות
תיאור הספר: עברו הצבאי של מרחב אלכסנדרוני; החטיבה וגדודיה; המחוז ונפותיו; המלחמה על התחבורה; יישובים במערכה; קרבות בטרם פלישה; כיתור יפו וכיבושה; מול צבאות סדירים; אלטלנה בחוף ויתקין; מבצע "חיסול"; לקראת מבצע "עין"; כיבוש עין-גדי; מבצע "עובדה".
שם העורך: ריבלין, גרשון וסיני, צבי
מספר העמודים: 363
הוצאה לאור: מערכות - משרד הביטחון
תאריך הוצאה לאור: 1964
מיקום בספריה: מלחמת העצמאות
סוג: תיעוד

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים