מדיניות במבוך
תיאור הספר: מדיניות בריטניה בארץ ישראל בשנים 1940-1945: שנות "הספר הלבן" השלישי, מלחמת העולם השנייה, השואה, הפליטים. לספר מצורפים 73 עמודים של מסמכים מהארכיון הבריטי. בשנים אלו התמודד היישוב במספר בעיות קשות שנוצרו לא במעט עקב המדיניות הבריטית הנוקשה בשנים אלה. הספר מספר את סיפור התקופה מנקודת המבט הבריטית.
שם המחבר: קצבורג, נתנאל
הוצאה לאור: מכון יד יצחק בן-צבי
מיקום בספריה: הבריטים בארץ ישראל
סוג: מחקר,עיון

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים