מעטים מול רבים במלחמת העצמאות, האומנם מיתוס?
תיאור הספר: המיתוסים הגלויים ברעיון הציוני; היסטוריה חדשה ופוסט-ציונים; הטיעונים נגד מיתוס מעטים מול רבים; היבטים כמותיים של מלחמת העצמאות; מהלך המלחמה; סיכום; הערות; נספחים; מקורות.
שם המחבר: אזרחי, שי
הוצאה לאור: הארגון הארצי של חברי ה"הגנה".
תאריך הוצאה לאור: 2005
מיקום בספריה: מלחמת העצמאות
סוג: מחקר

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים