הנאמנים - מסודות הרכש בתש"ח
תיאור הספר: ששה פרקים המתארים את איסוף הנשק, בעיקר בארצות הברית. סיפור העברתו לארץ ישראל לקראת מלחמת העצמאות.
שם המחבר: סלייטר, ליאונרד
מספר העמודים: 283
הוצאה לאור: מערכות - משרד הביטחון
תאריך הוצאה לאור: 1971
מיקום בספריה: הגנה
סוג: עיון

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים