התיישבות בשנות מאבק: אסטרטגיה יישובית בטרם מדינה, 1936-1947
תיאור הספר: ראשית האסטרטגיה היישובית בשנים 1936-1937; לנוכח הנסיגה הבריטית; בימי מרי נגד "הספר הלבן"; במאבק לעצמאות; מפתחות; מפות.
שם המחבר: אורן, אלחנן
שם העורך: אשל, ראובן
הוצאה לאור: יד יצחק בן-צבי
מיקום בספריה: תנועות נוער, הכשרות הפלמ"ח וההתיישבות
סוג: מחקר,עיון

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים