כל מקום ואתר - מדריך שלם ומקיף
תיאור הספר: מדריך לכל מקום ואתר בארץ ישראל. בליווי מפות, מונחים בארכיאולוגיה ותולדות ההתיישבות. תקופות בתולדות ארץ ישראל.
שם העורך: ענר, זאב
מספר העמודים: 408
הוצאה לאור: משרד הביטחון [מהדורה מתוקנת]
תאריך הוצאה לאור: 2005
מיקום בספריה: כללי - ספרי עזר
סוג: לקסיקון,מדריך

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים