מקורות המחשבה הצבאית המודרנית
תיאור הספר: הספר יצא באנגלית באוקספורד בשנת 1992 זכה בפרס יצחק שדה לספרות צבאית. התקופות המדוברות: הראשונה, מתקופת ההשכלה ועד קלאוזביץ. השנייה, המאה ה-19. השלישית, העידן המודרני. תקופה רביעית, משנת 1948 ועד העידן הגרעיני. האסכולה הצבאית של תקופת ההשכלה; הרומנטיקה, קלאוזביץ ושרשי האסכולה הצבאית הגרמנית. המאה ה-19: האסכולה הצבאית הגרמנית; מקורות הדוקטרינה הצבאית הצרפתית; התיאוריה הימית בעידן המודרני. מרקסיזם, קלאוזוביץ. התיאוריה הצבאית משנת 1948 ועד העידן הגרעיני.
שם המחבר: גת, עזר
שם העורך: המתרגם מאנגלית: לוטם, עמנואל
מספר העמודים: 521
הוצאה לאור: מערכות, משרד הביטחון
תאריך הוצאה לאור: 1992
מיקום בספריה: פרס יצחק שדה
סוג: מחקר

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים