הבטחה והגשמה. ארץ ישראל, 1917-1949
תיאור הספר: ספר ראשון - רקע, עיבור והריון - 1917-1939. חלק שני: תקופת הביניים, 1939-1945. חלק שלישי: חבלי לידה, 1945-1948. ספר שני: תמונות הווי; ספר שלישי: פרספקטיבה. בכל פרק פירוט האירועים ששקפו את התקופה ואת השנים הללו בפירוט רב.
שם המחבר: קסטלר, ארתור
שם העורך: מתרגם: נדבה, יוסף [מאנגלית]
מספר העמודים: 354
הוצאה לאור: אחיאסף
מיקום בספריה: כללי - ספרי עזר
סוג: עיון,תיעוד

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים