הדרך לירושלים; גלאב פשה, ארץ ישראל והיהודים
תיאור הספר: סיפורו של מפקד הלגיון הערבי במלחמת העצמאות, בשנות המנדט הבריטי בשנים הראשונות של המדינה, הגנרל גלאב פשה. גלאב היה קצין בריטי ששרת במשטרת ארץ-ישראל בתקופת המנדט. לאחר מספר שנים הועבר לעבר-הירדן והקים את הלגיון הערבי. הוא לחם בראש אנשיו במלחמת העצמאות. 1. גלאב על הערבים ועל היהודים. 2. המרד הערבי 1936-1939. 3. מלחמת העולם השנייה ועוללותיה. 4. הדרך לירושלים. 5. הפלישה. 6. מלחמות הגבול, 1949-1956. 7. אחרי שנת 1956.
שם המחבר: מוריס, בני
שם העורך: מתרגם מאנגלית: שרת, יעקב
מספר העמודים: 310
הוצאה לאור: אופקים, עם-עובד
תאריך הוצאה לאור: 2006
מיקום בספריה: מלחמת העצמאות
סוג: מחקר,ספור חיים,תיעוד

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים