המרד - זכרונותיו של מפקד האצ"ל בארץ ישראל
תיאור הספר: אנו נלחמים, משמע אנו קיימים; הגיון המרד; צבא המחתרת; מלחמת אחים - לעולם לא; תנועת המרי המאוחדת; מלון המלך דוד; תליות, פגישות במחתרת; לקראת נצחון המרד וממשל עברי; כיבוש יפו.
שם המחבר: בגין, מנחם
מספר העמודים: 520
הוצאה לאור: אחיאסף
תאריך הוצאה לאור: 1978
מיקום בספריה: מחתרות - אצ''ל ולח''י
סוג: אסופת זכרונות,יומן אירועים,ספור חיים,עדות אישית,תיעוד

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים