South Africa's 800
תיאור הספר: South Africa's 800: The Story OF S.A. Volunteers in Israel's War of Birth. ההיסטוריה של המח"ל, המקומות מהם הגיעו; פעילותם במלחמת העצמאות; אנשים כמניחי הייסוד לחיל-האוויר הישראלי; הקשרים שקשרו עם חברות תעופה בחוץ-לארץ, לפני היווסדה של חברת התעופה "אל-על".
שם המחבר: Katzer, Henry
שם העורך: Woolf, Joe
מספר העמודים: 460
הוצאה לאור: Machal Museum
תאריך הוצאה לאור: 2003
מיקום בספריה: מלחמת העצמאות
סוג: אסופת זכרונות,עדויות חברים,עדויות לוחמים,עדויות מפי אנשים,צילומים ותמונות,תיעוד
הערות:
הספר כולל 60 עמודי תמונות מאותם הימים.

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים