עלילות ש"י; מילקוטו של מפקד בש"י של ה"הגנה"
תיאור הספר: 1. על משמר הנשק העברי - הש"י ונשק ה"הגנה"; החרמת נשק אצל הערבים; הורדת נשק מאוניות; מאורעות תרפ"ט; מאורעות תרצ"ו; חיפושי המשטרה בסביבות מפעל תע"ש; ליל שרונה; ליל וינגייט; החיפושים בדורות וברוחמה; 2. מפעולות הש"י בין הערבים. 3. הש"י בשירות עלייה ב'. 4. עלייה באמצעות הצבא הפולני המובס. 5. מפנקס הפעולות. 6. מקורות נוספים לדליית ידיעות.
שם המחבר: דקל (קרסנר), אפרים
מספר העמודים: 316
הוצאה לאור: צה"ל - מערכות
תאריך הוצאה לאור: 1953
מיקום בספריה: הגנה
סוג: אסופת זכרונות,יומן אירועים,סיפורי גבורה וזיכרון,סקירה הסטורית,עדות אישית,תיעוד

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים